Skriv under!

Den 28. februar underskrev Miljøminister Lea Wermelin den Skarv Forvaltningsplan. Desværre er der ikke meget nyt i planen som kun forholder sig meget lidt til sårbare fiskebestande. Der er efterhånden næsten ingen fisk i vores vandløb, og arter som stalling og bækørred er voldsomt reduceret. For stallings vedkommende er reduktionen formentlig mere end 95% og hvis ikke man formår at holde skarven væk fra vandløbene, er risikoen for total udryddelse overhængende.

Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Laksefond har udarbejdet en alternativ skarvforvaltningsplan. Et fint og sobert arbejde, der i langt højere grad ballancerer forholdet mellem fisk og fugl. Det er derfor nu, at du skal give din mening tilkende og sige ja til fisk i vandløbene. Du kan skrive under her: https://www.sportsfiskeren.dk/f%C3%A6rreskarver

Du kan læse den alternative plan her Skarvforvaltningsplan_alternativ_februar 2022.

3 kommentarer til “Skriv under!

  1. Torben Hansen siger:

    Hej, det er utroligt at man ofrer mil. af kroner på genopretning / forhindringer så som stemmeværker, udsætter odder el . lader den sprede sig uhindret. dupning / klapning i vore fjorde , uden hensyntagen til den trængte fiskebestand. Og holde skarven på et tålelig antal , uden at man skal søge alle mulige om tilladelser. Oprensning / opgravning af havnebassiner ,læg det dog på land .Havbrug ligeledes så foder og fæces /medicinrester kan tjene et bedre formål end at ødelægge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *