Fiskevand, zoner og dagkort fiskeri

Dag-, uge- og årskort

Dagkort til fiskeri i Skjern Å kan købes gennem de lokale medlemsforeninger, som tilbyder fiskeri på deres respektive stykker af Skjern Å.

Enkelte foreninger tilbyder udover dagkort også ugekort og årskort.

Skjernådalens Lystfiskerforening (Skjern Enge): Køb fiskekort.
Lystfiskerforeningen af 1926 (Skjern Enge): Køb fiskekort.
Borris Fiskeriforening (Borris): Køb fiskekort.
Lystfiskerforeningen af 1926 (Clasonsborg/Skarrild): Køb fiskekort.
MidtVest Lystfiskerforening (Sdr. Felding/Arnborg m.fl.): Køb fiskekort.

Endvidere sælges dagkort til Skjernådalens Lystfiskerforening samt Borris Fiskeriforening i Laksens Hus.

HUSK, foruden gyldig fiskekort, skal du også have købt Skjern Å Kontingent samt hvis du er mellem 18 og 66 år også have det statslige Lystfiskertegn.

Laks fra Skjern Å
Luk
Hent rutevejledning
'; ';
Indstillinger skjul indstillinger
Udskriv Nulstil
Henter rutevejledning...
Luk
Find i nærheden Del placering Hent rutevejledning
PRIMÆR LAKSEVAND

Oversigt over de strækninger i vandløbene som i henhold til gældende bekendtgørelser er defineret som primær laksevand og øvrige laksevand.
Markeret med røde pile på kortet.

 • Skjern Å fra afløbet fra MES Sø, fra Dørslundvej, og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Sdr. Omme Å, fra opstemningen ved Juellingsholm Dambrug og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Brande Å, fra Brandlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Karstoft Å, fra Sdr Ommevej (Rute 411) og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Simmel Bæk, fra sammenløb med Hårkær Bæk og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Påbøl Bæk, fra Påbølvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Gundesbøl Å, fra Vindingevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Vorgod Å, fra Trehøjevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Rind Å, fra sammenløb med Fjederholt Å og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Egeris Mølleå, fra Skovbyvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Fjederholt Å, fra Toftlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Holtum Å, fra afløbet fra Ejstrup Sø og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Tarm Bybæk, fra Storegade og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.