Stadig ledige pladser til Laksekonferencen den 14. juni

Der er stadig ledige pladser til Laksekonferencen den 14. juni på InnoVest i Skjern. Ud over et spændende program med indlæg for både ind og udland,  bliver der god mulighed for at få en snak med forskere, dem som forvalter fiskeriet, og en lang række kommunale medarbejdere fra næsten alle kommuner ved Laksevandløbene. Der er fuld forplejning i løbet af dagen, med stor frokostbuffet, samt kaffe og kage. Vi håber at mange af Jer vil møde op og støtte op om arrangementet.  Vi glæder os til at se Jer, der bliver en fantastisk dag.

Med Venlig Hilsen
Dansk Laksefond

Laksekonferencen 2024

Tid og sted: 14. juni 2024 kl. 9.30 – 16.00, Innovest, Ånumvej 28, Skjern.
Tilmelding til konferencen på sl@vildlaks.dk.

Den danske laks overlevede – et håb i biodiversitetskrisen! Et storslået eksempel på, at fælles indsats mellem frivillige, myndigheder og forskning kan skabe resultater som ingen troede på.
Dansk Laksefond indbyder igen til stor laksekonference. Få nyeste viden om laks og laksefiskeri fra førende danske og internationale eksperter og mød ildsjælene fra de danske laksevandløb.
Prisen for deltagelse er kr. 200,00. (Inkludere frokost og forplejning i løbet af dagen)
Betaling senest 1.juni på MobilePay 898616 eller Nordea 2191 1485 624 283


9.30 – Ankomst, kaffe, indskrivning

10.00 – Velkomst ved Dansk Laksefond. Christian Wedel Neergaard

10.10 – Laksens betydning i Naturen Rige. Ringkøbing- Skjern Kommune, Ole Knudsen.
Laksens tilbage vending til de vestvendte vandløb er en succeshistorie. Ringkøbing- Skjern Kommune har i særlig grad bidraget, og formand for Teknik og Miljø i Ringkøbing- Skjern kommune åbner konferencen og fortæller om ”Naturens Rige” og  hvad Laksen betyder for lokalområdet.

TEMA 1: ET BÆREDYGT LAKSEFISKERI – TIL GLÆDE FOR MANGE

10.25 – Hvad er det laksefiskeriet kan? Kenny Frost – Laksen Hus
Laksefiskeriet er en besættelse for os. Og grunden til at vi er her i dag. Hvad er det egentlig, at laksefiskeriet kan bedre end alt andet?

10.45 – Kan vi bevare et laksefiskeri for alle? Arne Kvist Rønnest, Dansk Laksefond
Laksefiskeriet er blevet godt i Danmark. Kan vi sikre, at alle fortsat har adgang til fiskeriet, eller ender vi et sted, hvor fiskeretten bliver købt op og fiskeriet bliver for de få?

11.05 – Catch and release fiskeriet. Martin Hage Larsen, DTU Aqua
DTU Aqua har samlet tilgængelig viden om Catch and release fiskeri. Dette er helt centralt i forvaltningen af laksefiskeriet. Kan vi gøre noget bedre fremadrettet til gavn for bestandene.

TEMA 2: BIOLOGIEN OG BESTANDENE

11.25 – Laksen klarer sig selv i Ribe Å!  Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund
Det er slut med udsætninger i Ribe Å systemet. Restaureringsarbejdet har båret frugt og både laks og ørreder nu klarer sig selv.  Alligevel er der forsat en række udfordringer, særligt i Ribe by, hvor laksen i værste fald dør, når de forsøger at passere opstemningerne.

11.45 – Genskabelsen af øvre Skjern Å. Lenny Stolborg – Ikast-Brande Kommune
I marts vedtog Ikast- Brande kommune at nedlægge MES Sø, det sidste vandkraftværk i Skjern Å systemet. Dermed bliver der fri passage til alle gydepladser i Skjern Å. Lenny Stolborg giver en beskrivelse af projektet, og et bud på tidsrammen.

12.05 – De potentielle laksebestande i danske laksevandløb. Stig Pedersen – DTU Aqua
DTU Aqua har samlet en stor mængde data om lakseyngel i en række vandløb. Dermed er det blevet muligt at sige noget om de potentielle bestandsstørrelser de forskellige steder.

12.30 – Frokost

13.15 – Seneste nyt om laksegenetikken. Professor Einar Eg Nielsen, DTU Aqua.
Status for udviklingen i ”den effektive populationstørrelse” i de danske laksebestande. Hvordan går det med den genetiske udvikling for de danske laksebestande.

TEMA 3: UDFORDRINGER OG LØSNINGER

13.45 – Det store skarvprojekt. Niels Jepsen DTU Aqua
Skarven er den største enkeltudfordring for ferskvandsfiskene i Danmark. Nu har DTU, sammen med 6 EU-partnere, ansøgt og EU om ca. 30. millioner til et projekt som skal sammenfatte meget af den eksisterende forskning og bringe ny dokumentation af skarvens påvirkning på beskyttede/truede vandløbsfisk i Europa.

14.15 – Udfordringerne for det rekreative lystfiskeri i Danmark. Peter Lyngby, Dansk Lystfiskeri
Dansk Lystfiskeri er den ”dreng i klassen”. Foreningen kæmper politisk for et bedre lystfiskeri. Udfordringerne er mange!

14.30 – Den ødelæggende lakseindustri i Norge. Jens Olav Flekke, ’Redd Villlaksen’ i Norge
Den vilde laks i Norge er mere presset end nogensinde. Alene de sidste 10 år er antallet af Laks i elvene halveret. Årsagerne er mange, men særligt det havbrugsindustrien har et stort ansvar for tilbagegangen.

15.00 – North Atlantic Salmon Fund. Elvar Fridrikson – North Atlantic Salmon Fund
Besøg fra Island, hvor formanden for NASF giver en status for laksebestandene rundt omkring os. Det er NAFS som varetager opkøb af laksekvoter i Nordatlanten, som vi alle nyder godt af.

15.25 – Afsluttende paneldebat
Tid til afsluttende diskussioner og spørgsmål til oplægsholderne

16.00 – Afslutning af konference

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *