Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   10,66 °C

Kvoter 2022

Grøn = Kvoten åben | Rød = Kvoten lukket
Laks fanget i alt: (1673) | Havørred fanget i alt: (371)

Laksekvoten > 73 cm. (155) I dag (0)


Nedre Skjern Å system

Vorgod Å ops. Jernbane
4

Omme Å ops. Vestre Ringvej

Skjern Å ops. Tarp Bro
5

B-kvote

Laksekvoten ≤ 73 cm. (186) I dag (0)

39

Nedre Skjern Å system
39

Vorgod Å ops. Jernbane
39

Omme Å ops. Vestre Ringvej
39

Skjern Å ops. Tarp Bro
5

B-kvote

Nyheder

Nye lodsejere ved Skjern Å

Constantinsborg A/S har købt et stykke af Skjern Å i området omkring Tarp Bro og Karstoft Å´s udløb. Formålet med opkøbet er, ifølge talsmand Lars Pedersen, at sikre et interessant og sammenhængende naturområder langs åen. Constantinborg arbejder i forvejen med vild natur og landbrug.

Det betyder, at Sønder Felding Lystfiskerforening mister en del af deres fiskevand. Formanden for foreningen Henrik Jensen anerkender, at det er vilkårene, når der bliver handlet jord og er afklaret med situationen.

Lars Pedersen oplyser, at det ikke er intensionen at opkøbe større dele af å-systemet og dermed hindre lystfiskeriet. Constantinborg vil gerne arbejde for, at lystfiskeriet i området får endnu bedre vilkår.

Skjern Å Sammenslutningen har afholdt et møde med Lars Pedersen og Anders Holch Povlsen (ejer af Constantinsborg A/S). Her oplyser de, at de ønsker at indgå i samarbejdet med SÅS og bidrage til arbejdet med fiskebestandene i åen. Konkret har det har det udmøntet sig i et køb af 20.000 laks til udsætningen allerede i år. Derudover er der indgået aftale om, at se på mulighederne for etablering af gydebanker og forbedrede opvækstområder på det pågældende stykke i Skjern Å.

Skjern Å Sammenslutningen ser frem til samarbejdet og forventer at dette samarbejde vil komme mange lystfiskere og naturinteresserede til gode.

Skjern Å Sammenslutningen / Søren

 

1 million til Danmarks Center for Vildlaks

Danmarks Center for Vildlaks modtager 1 million fra Natur og Biodiversitetspakken, som i 2020 blev vedtaget af Regeringen, Det Radikale Venstre, Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.
Det er resultatet af et langt og intensivt arbejde fra DCV´s bestyrelse, som nu har givet resultat. Pengene skal være med til at fremtidssikre produktionen af udsætningsfisk. Varde Å Sammenslutningen og Skjern Å Sammenslutningen har ligeledes ydet betydelige bidrag, som har været medvirkende til at få DCV igennem en vanskelig periode.
Der arbejdes fortsat på, at få afregningen for udsætningsfisk op i et niveau, som dækker de faktiske omkostninger. Fisketegnsmidlerne er DCV´s vigtigste indtægtskilde. Fisketegnet er imidlertid ikke reguleret siden 2012, og dermed er indtægterne stagneret, hvilket har bragt DCV i økonomisk krise.
DCV vil gerne takke alle, som har bidraget til det fortsatte virke. Fantastisk med den store opbakning.

Hvordan får vi Laksekvoten til at holde længere?

Skjern Å Sammenslutningen har modtaget en række henvendelser omkring kvoterne i Skjern Å systemet. Der er en generel frustration over, at den store kvote er opfisket så hurtigt som det har været tilfældet de senere år. I år holdt den første store kvote 3 dage og anden del bare 6 dage. SÅS er enige i, at tingenes tilstand ikke er optimale. Eksempelvis har vi et voldsomt stort fisketryk når kvoten er åben, hvor mange give udtryk for dårlige fiskeoplevelser, og nogen opgiver helt at fiske.

SÅS overvejer derfor mulighederne for at gøre det bedre. Der er nedsat et udvalg som skal kigge på, hvilke muligheder der er for at få kvoten på de store laks til at holde længere. Udvalget vil gerne give alle muligheden for at komme med gode ideer og forslag, det kan jo være at den gode løsning ligger derude et eller andet sted. Så kom med jeres ideer og tanker, så bliver de taget med i betragtningerne.

Man skal dog være opmærksom på, at ikke alt kan lade sig gøre. Kvoternes størrelse fastsættes af DTU og Fiskeristyrelsen, dem kan vi ikke ændre på. Det samme gør sig gældende for de betingelser der er for at opnå kvoten, eksempelvis indberetning samme dag som fangsten er foretaget. Se eventuelt https://skjernaasam.dk/uncategorized/aarets-laksekovote/

Send jeres ideer og tanker til Fiskeplejeudvalget sl@vildlaks.dk eller Formanden for SÅS jan.moller.jensen@gmail.com. Vigtigt med navn og evt. tilhørsforhold i forhold til foreninger eller andet. Vi vil gerne have jeres tilkendegivelser senest 1.9.2022.

 

SÅS – Fiskeplejeudvalget

Fiskenes rige!

Tre flotte film af journalisten og naturfotografen Martin Falklin. Næsten et “must see” for alle fiske og naturinteresserede. De tre film har netop været sendt DR 1, og har I ikke fået dem set, kan de streames på nedenstående links. De tre film tager udgangspunkt i henholdsvis floderne, søerne og havet. Alle tre film har fantastiske optagelser, men sætter frem for alt fokus på en række miljøproblemer. Selvom filmene er svenske, kan nogen af problemstilligerne sagtens overføres til danske forhold.

Nr. 1, Floderne:   https://www.dr.dk/drtv/se/fiskene-i-sverige_-floderne_319742

Nr. 2, Søerne:      https://www.dr.dk/drtv/se/fiskene-i-sverige_-soeerne_319744

Nr. 3, Havet:        https://www.dr.dk/drtv/se/fiskene-i-sverige_-havet_326027

 

Kvoten for store laks er lukket fra og med den 22.6.2022

Kvoten for laks større end 73 cm er desværre lukket fra og med den 22.6.2022. Selvom der er nogle få fisk tilbage, har Skjern  Å Sammenslutningen lukket kvoten. Da kvoten kun lukkes til midnat, således at man ikke skal checke i løbet af fiskedagen, er det vurderingen, at der er risiko for overskridelse af den tildelte kvote, såfremt der tillades at hjemtage store laks en dag mere.

Tillykke til alle de heldige som fik en stor laks med hjem. Til alle andre, er der stadig chancen for at hjemtage en grilse op til 73 cm. Hvis man er tvivl om laksen er over eller under dette mål, bør tvivlen altid komme laksen til gode. Fisken måles fra snude halespids til halespids. Vi opfordrer samtidig til, at alle laks som skal genudsættes holdes i vandet, og at de aldrig løftes op på græsset eller i sand.

Bestyrelsen / SÅS

INDBERET FANGSTER FOR LAKS OG HAVØRRED