Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   0,00 °C

Kvoter 2023

Grøn = Kvoten åben | Rød = Kvoten lukket
Laks fanget i alt: (0) | Havørred fanget i alt: (0)

Laksekvoten > 73 cm. (0) I dag (0)


Nedre Skjern Å system

Vorgod Å ops. Jernbane

Omme Å ops. Vestre Ringvej

Skjern Å ops. Tarp Bro

B-kvote

Laksekvoten ≤ 73 cm. (0) I dag (0)


Nedre Skjern Å system

Vorgod Å ops. Jernbane

Omme Å ops. Vestre Ringvej

Skjern Å ops. Tarp Bro

B-kvote

Nyheder

Resultat af opgangsundersøgelsen 2022 – Skjern Å

Resultatet af DTU Aqua´s opgangsundersøgelse i Skjern Å viser at der har været en opgang på 7.553 laks. Det er ny rekord for Skjern Å, ihvertfald i nyere tid.

I begyndelsen af november mærkede DTU 441 laks som blev genudsat i Skjern Å, Vorgod Å og Omme Å. I december fiskede Skjern Å Sammenslutningen og DCV igen i forbindelse med indsamlingen af moderfisk, og fangede 730 laks hvoraf 37 var mærket. De mange fisk giver et rimeligt sikkert estimat, men usikkerheder forekommer altid.

62 % af de fangede fisk var vilde, hvilket er en positiv udvikling i forhold til seneste undersøgelse i 2019, hvor 51 % af fiskene var vilde. Det viser at de mange restaureringsprojekter og spærringssaneringer giver resultat.

Fiskepleje.dk har skrevet en rigtig fin artikel om undersøgelsen. Her kan man også se resultaterne fra de tidligere år. Læs artiklen her:

Opgang af laks i Skjern Å 2022 – Fiskepleje.dk

 

Michael Beck Hansen er ny formand for Skjern Å Sammenslutningen

Michael Beck Hansen er ny formand for Skjern Å Sammenslutningen. Det var en enig bestyrelse, som pegede på Michael som ny formand efter at Jan Møller Jensen valgte at stoppe på repræsentantskabsmødet i november. Michael sidder ligeledes i bestyrelsen i Herning-Ikast Lystfiskerforening. Michael som kommer fra Tistrup mellem Skjern og Varde, er et kendt ansigt ved Skjern Å, hvor han har fisket siden 1983. Han har i en periode arbejdet hos Korsholm i Skjern, hvor han aktivt var med til at promovere fiskeriet ved åen, ligesom han succesfuldt var med til at samle penge sammen til projektet “Red Skjern Å Laksen”. Michael som tidligere har været næstformand i Danmarks Sportsfiskerforbund, arbejder i dag som selvstændig konsulent.

Michael Beck Hansen er nyvalgt til Skjern Å Sammenslutningens bestyrelse for lysfiskerne. For lodsejerne blev Lars Pedersen valgt til bestyrelsen. SÅS ser frem til samarbejdet med de to nye ansigter.

Bestyrelsen – Søren

Genslyngningsprojekt gennemført i Hoven Å.

Ringkøbing Skjern Kommune har netop afsluttet et genslyngningsprojekt i Hoven Å – Simmel Bæk. Godt 1 km af åen er blevet genslynget, og giver nu klart forbedrede forhold for fisk og smådyr. Simmelbæk er et vandløb med et ganske stort potentiale for særligt ørreder. Laksene benytter allerede i dag de nedre dele af vandløbet til gydning, men med de nye tiltag forbedres mulighederne væsentligt. Genslyngnings projektet er sket i samarbejde med velvillige lodsejere, RiverFisher og Skjern Å Sammenslutningen. SÅS har således bidraget med 75.000 kr. til gydegrus. Men først og fremmest er det Ringkøbing Skjern Kommune der har drevet projektet med Per Søby Jensen som projektleder. Skjern å Sammenslutningen anerkender kommunens indsats for at forbedre forholdene i vandløbene, og håber at det gode samarbejde kan forsætte i de kommende år.

Simmelbæk forsætter ind i Billund Kommune, hvor den på hele strækningen er reguleret. Tidligere lå et stort antal dambrug langs vandløbet, men alle er nu nedlagt og der er fri passage i hele åen forløb til Hjortlund ved Filskov. Vandløbet har som sagt et rigtig fint potentiale for en stor ørredbestand, men det udrettede forløb giver desværre anledning til stor sandvandring.  Derved sander såvel udlagte som naturlige grus forekomster til. SÅS håber derfor, at Billund Kommune lader sig inspirerer af Ringkøbing Skjern, og ser på mulighederne for at at lave et genslyngnings projekt i hele åens forløb.

Du kan se en fin lille film om projektet herunder. God fornøjelse 🙂

Jan Møller Jensen stopper som formand i SÅS

Jan Møller Jensen stopper som formand I Skjern Å Sammenslutningen efter seks år på posten. I de seneste år har Jan arbejdet for at udvikle fiskeriet i Skjern Å systemet. Han har været medvirkende til at sætte “ørredprojektet” i gang, således der i en fem års periode nu er særligt fokus på at få en større ørred bestand i Skjern Å systemet. Ligeledes har han været fortaler for at regulere skarvbestanden, således at der også kan være fisk i vandløbene. Vandpleje arbejdet har altid ligget Jan på sinde, og han vil i fremtiden bruge en del af sine kræfter på dette arbejde. Skjern Å Sammenslutningen vil gerne takke Jan for det store arbejde i SÅS bestyrelse, og håber at der i fremtiden nu bliver lidt mere tid til at besøge åen.

Bestyreslen

Tilladelser til regulering af skarv ved Skjern Å systemet.

Tilladelser til regulering af skarv

Det er forsat muligt at opnå tilladelse til regulering af skarv ved Skjern Å systemet. Man skal naturligvis have et gyldigt jagttegn, ligesom man selv skal sørge for at tilladelse fra lodsejeren, det sted som man ønsker at regulerer.

Skarven er forsat den største enkelt udfordring for fiskene i Skjern Å systemet. Derfor er det vigtigt at holde den væk fra åen, hvor den giver betydelige skader på bestandene af  laks, ørreder og stallinger. Vi er desværre begyndt at se store flokke som furagerer i åen, men fuglene er der kun nogle gange. Hvis du ønsker at modtage en regulerings tilladelse, skal du sende en mail til skarv@skjernaasam.dk . Meget gerne med oplysninger om hvor du ønsker at regulere, samt navn, adresse, mail og telefonnummer.

Skjern Å Sammenslutningen

INDBERET FANGSTER FOR LAKS OG HAVØRRED