Fiskereglerne - kort fortalt

FISKEREGLERNE – KORT FORTALT HVAD DER ER VIGTIG!
 • Husk Fiskekort, obligatorisk Fisketegn for Danmark og Skjern Å Kontingent.
 • Kun 1 laks kan aflives pr. person/sæson. Gælder kun når kvoten er åben.
 • Der må max. fanges 2 laks pr. døgn og 15 laks pr. sæson.
 • Havørreder er fredet hele sæsonen.
 • Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på hjemmesiden inden kl. 23:59 samme dag de er fanget.
 • Kun 1 krog på linen. Ingen modhager på krogen. Max. 10 mm kroggab på enkeltkroge og max. 7 mm kroggab på dobbelt og trekroge. Kroggabet måles fra krogspids til krogskaft. Kun enkelt-kroge ved agn-fiskeri.
 • Det er ikke tilladt at fiske når vandtemperaturen er over 18 gr. (Temperatur i Skjern Å: 15,30 °C).
 • Det er ikke tilladt at fiske med naturlig agn når man har fanget en laks eller havørred, hjemtaget eller genudsat.
 • Kun bevægeligt fiskeri i strømmens retning. Hold god afstand til andre medfiskere.
 • Kvoter, indrapportering og vandtemperaturer kan ses på skjernaasam.dk
 • Det er ikke tilladt at anvende “Fishfinders” og ekkolod i åen.
 • Fisk som skal genudsættes skal holdes i vandet hele tiden. Det er ikke tilladt at løfte fisken ud af vandet!
 • Husk du er pligtig i at kende alle regler! – Obligatoriske fiskeregler.
Enkeltkrog til Skjern Å
Dobbeltkrog til Skjern Å
Trekrog til Skjern Å