Fiske- og vandpleje i Skjern Å Systemet

FISKEPLEJEUDVALGET

Fiskeplejeudvalget under Skjern Å Sammenslutningen forestår el-fiskeri efter moderfisk af laks og havørreder samt udsætning af fisk. Begge dele forgår i tæt samarbejde med Danmarks Center for Vildlaks.

El-fiskeriet efter moderfisk og bestandsanalyser organiseres af DCV og SÅS, således at DCV i praksis planlægger de befiskninger der skal foretages, samt foretager de befiskninger som ligger i hverdagene. El-fiskeri i weekenderne laves ofte i samarbejde med foreningerne under SÅS. Det er SÅS som indhenter tilladelserne til indfangning af moderfisk, mens DCV servicerer og afholder udgifterne til det grej som anvendes til el-fiskeriet.

Udsætning af laks og ørredyngel planlægges i tæt samarbejde med DCV som også ofte udfører opgaven. Frivillige fra SÅS deltager ofte sammen med DCV i udsætningerne.

Laksen udsættes som ½ års, 1 års eller 1 års smolt. ½ års udsætningerne fortages i september og oktober måned, mens 1 års udsætningerne primært ligger i april. Alle udsætningslaks mærkes med et finneklip. Fedtfinnen bliver inden udsætningen klippet af, derved er man i stand til skelne mellem udsatte og vilde fisk. Dette skal på sigt blandt andet bruges til at vurderer, hvornår man eventuelt kan stoppe udsætningerne.

Udsætninger af ørred er siden 2012 neddroslet. Således udsættes der primært lidt yngel i forbindelse med forskellige vandløbsprojekter og restaureringsarbejder. Dette gøres for at ”kickstarte” processen med at få ørrederne til gyde på de nye strækninger. Hvorvidt udsætning af ørred igen skal intensiveres afgøres i tæt samarbejde med DTU Aqua i Silkeborg.

Under fiskeplejeudvalget ligger også et underudvalg for skånsomt og bæredygtigt fiskeri. Formålet med dette udvalg er at sikre størst mulig overlevelse for de fisk som genudsættes. Arbejdet i udvalget skal munde ud i en række anbefalinger og vejledninger til lystfiskerne. Dette skal ske dels via denne hjemmeside, dels via en folder som omhandler emnet.

Spørgsmål, ideer og forespørgsler om emnerne på denne side kan rettes til sl@vildlaks.dk.

Fiskeplejeudvalget / Søren

VANDPLEJEUDVALGET

Skjern Å Sammenslutningen udfører løbende vandplejeprojekter forskellige steder i Skjern Å systemet. Ofte udføres projekterne sammen med de lokale foreninger eller i samarbejde med en af de 5 kommuner som dækker systemet.
Projekterne udføres som oftest i mindre vandløb hvor udlægning af gydegrus kan udføres med håndkraft eller mindre maskineri. Til gengæld er der næsten altid fuld valuta for indsatsen. Ørreder og laks finder hurtigt de nye gydeområder, og de forbedrede forhold giver en høj tæthed af yngel.

Hvis du kender et sted, hvor du kunne tænke dig at få udlagt noget gydegrus, eller har andre gode ideer, kan du kontakte vandpleje udvalgets formand Ib Karstensen, ika@vitfoss.dk eller Torben Thinggaard, ttfiskalot@yahoo.dk eller tlf. 6088 8539

Fiske- og vandpleje i Skjern Å