Bestyrelsen i Skjern Å Sammenslutningen

Bestyrelsen er sammensat af medlemmer fra de tilsluttede foreninger og lodsejere ved Skjern Å-systemet.
Hvert år vælges et antal medlemmer til bestyrelsen på det årlige repræsentantskabsmøde i november.

Formand
Michael Beck-Hansen
4055-5001
michaelbeckhansen@gmail.com
Næstformand
Ib Karstensen, lodsejer
Skovbjergvej 33, 7280 Sdr. Felding
2025-1881
ika@vitfoss.dk
Kasserer
Aage Martinsen
Guldregnalle 7, 6920 Videbæk
2093-9481
aage.martinsen@mail.dk
Vandplejeudvalg
Torben Thinggaard
6088-8539
ttfishalot@yahoo.dk
Fiskeplejeudvalg
Søren M. Larsen
Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern
2440-6921
sl@vildlaks.dk
Kontroludvalg
Bo Nielsen
Håbetsvej 15, 8700 Horsens
2253-8472
kontrol@skjernaasam.dk
PR Udvalg
Jesper Ottosen
Odensevej 725 B, 5300 Kerteminde
4113-4959
jesper@laksestien6.dk
Best. medlem
Per K Pedersen
2095-1292
pkp@zpey.com
Best. medlem
Verner Mortensen
3162-7377
vernermortensen@hotmail.com
Best. medlem
Lars Pedersen, lodsejer
2551-3442
lars.pedersen@bestseller.com
Best. medlem
Martin Iversen, lodsejer
2190-6206
martini86@hotmail.dk
Best. medlem
Verner Thomsen, lodsejer
Dyrvigvej 3, 6880 Tarm
6138-6693
ntvt@email.dk
Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsudvalg til varetagelse af en lang række praktiske opgaver:
Fiskepleje udvalg:
Søren M. Larsen
Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern
2440-6921
sl@vildlaks.dk
Vandpleje udvalg:
Torben Thinggaard
6088-8539
ttfishalot@yahoo.dk
Registrerings- og kontroludvalg:
Bo Nielsen
Håbetsvej 15 8700 Horsens
2253-8472
kontrol@skjernaasam.dk
PR udvalg:
Jesper Ottesen
Odensevej 725 B, 5300 Kerteminde
4113-4959
jesper@laksestien6.dk
Bredejerudvalg:
Ib Karstensen
Skovbjergvej 33, 7280 Sdr. Felding
2025-1881
DTU Fangstjournalen:
Søren Larsen sl@vildlaks.dk
Finn Sommer finnsommerjensen@outlook.dk
Websted og IT:
Finn Sommer finnsommerjensen@outlook.dk