Sponsor en laks

I Skjern Å Sammenslutningen vil vi være taknemmelige, hvis du gennem et personligt sponsorbidrag vil være med til at skaffe flere midler til den helt nødvendige udsætning af fisk fremadrettet.

Du kan her sponsorere et beløb, som går til at udsætte flere laks og havørreder i åen. Altså ekstra udsætninger udover, hvad der allerede er planlagt og finansieret i udsætningsplanerne. Det er helt frivilligt.

Hvis du giver et sponsor bidrag i sæson 2024, vil det blive vist ud for dit navn i fangstoversigten i form at det lille glade laksepiktogram, som du ser her. Du kan også vælge at være anonym giver?

Et sponsorbidrag gælder hele sæsonen – du skal blot huske at svar ja til at du er sponsor hver gang du indtaster en fangst af laks eller havørred i Skjern å i Fangstjournalen.

Dit eventuelle sponsorbidrag ligger naturligvis udover det obligatoriske Skjern Å Kontingent. Tusind tak for dit bidrag og knæk og bræk.

P.S. Hvad koster en opgangslaks eller havørred?

En fedtfinneklippet laks f.eks., som kommer retur til åen efter den lange rejse i Nordatlanten koster ca. kr. 1.200,- alene i ”produktions” omkostninger. En udsætningsfisk (½ års fisk) koster ca. kr. 12,50 og det kræver pt. ca. 100 udsætningsfisk til en opgangslaks/havørred.

Sponsor en Laks her.