Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

 

Kvoten for hjemtagning af Laks sættes på pause!

 

en | de

De seneste to sæsoner er bestand og fangster af laks gået tilbage. I 2023 var tilbagegangen omkring 30%. I år er tilbagegangen i fangsterne fra 2023 til 2024 i april og maj yderligere 70% – i alt en tilbagegang over to år på 79%.

Et flertal i SÅS har efter forslag fra bestyrelsen besluttet at sætte kvoten for hjemtagning på pause. Det vil ske med omgående virkning, så derfor åbnes kvoten ikke den 16. juni (og formentlig heller ikke den 16. august). Således er der fra dags dato, og indtil en ny beslutning tages, stop for hjemtagning for både den store og den lille kvote i hele å-systemet. Beslutningen støttes af DTU og andre partnere. Alle begræder situationen, men det handler om rettidig omhu.

De lokale trusler for laksen kender vi. Skarven æder store mængder af lakseyngel i åen over vinteren og tager rigtig mange smolt under udtrækket, hvor totalt 50% forsvinder – heraf omtrent 30% lige før slusen. I takt med, at fødeemnerne forsvinder i de kystnære områder, søger skarven op i å-systemerne for at finde føde – også skarven som befinder sig i og omkring Ringkøbing Fjord.

Vi har allerede opjusteret arbejdet med regulering, og vil intensivere den i de kommende år.

SÅS og partnere arbejder løbende med etablering og rensning af gydebanker, udsætning yngel efter de genetiske vilde stammer, fjernelse af spærringer, udvidelse af bræmmer, okkerbegrænsning, udvikling af viden, samt flere andre ting. Også på flere af de områder vil vi forsøge intensivere indsatsen i de kommende år. Arbejdet er gået i gang allerede ultimo 2023. Det vil I høre mere om på næste repræsentantskabsmøde i november 2024.

Men der skal på grund af den drastiske tilbagegang i bestanden i 2023 og især fangsterne i 2024 må der gøres noget radikalt nu og her. Der sættes derfor tre ting i værk:

1/ Kvoterne sættes omgående på pause, så det sikres, at der er et tilstrækkeligt stort antal gydefisk til vinter.

2/ SÅS vil forsøge at opskalere aktiviteterne og på den måde blive en endnu skarpere spydspids for forvaltning af ådale – og dermed også et eksempel til efterfølgelse både i Danmark og internationalt. Kort og godt vil vi fra udspring til og med fjorden fokusere på at skabe en ådal med rent vand, fuld biodiversitet og en bæredygtig bestand af laks, ørred, stalling og alle naturlige og vilde fiskearter.

3/ Ringkøbing-Skjern Kommune, DTU, Naturstyrelsen og SÅS vil hurtigst muligt undersøge mulighederne løse udfordringerne med fejlvandring og andre områder, hvor parterne kan gøre en forskel. SÅS er glade for opbakningen fra kommuner og institutioner.

Vi håber på, at alle bakker op om beslutningen, og at så mange som muligt på konstruktiv vis vil engagere sig i arbejdet fremover. Vi vil holde jer opdateret og præsentere vores planer for fremtiden på Repræsentantskabsmødet i 2024.

Med venlig hilsen
Michael Beck-Hansen og bestyrelsen i SÅS.

 

10 Comments

 1. Dirk Schütte

  Ich finde dies ist eine gute Entscheidung.
  Wir alle wollen wiederkommen dürfen und müssen dazu beitragen, dass die Lachsbestand wieder gestärkt wird.

 2. Allanbusack@gmail.com

  håber andre vandløb følger trop og støtter så den samlede bestand af laks skånes mest mulig og man derved får en bedre gydebestand til vinter.
  for nu må vi stå sammen

 3. Rainer Uecker

  Man sollte auch die Berufsfischerei vor der Mündung in der Nordsee und die Nebenerwerbsfischerei in der Nordsee sowie Rinkøbingfjord stark Einschränken !
  Nicht nur alles auf die Angler abwählen die haben schon genug Einschränkungen.

 4. JAKOB LARSEN

  @Allan Busack. Det gælder om at løse udfordringerne med de rette virkemidler. I Storå er en del af udfordringen at orme- og kondomspinnerfiskeri er dominerende og alt for effektivt i en situation, hvor der ikke er passage ved Vandkraftsøen og laksen derfor ikke kan spredes på store arealer. Bæverens dæmninger er også et problem og der var endvidere mange skarv i åen i vinter, men en god gydning så det ud til.

  I Skjern Å er udfordringen sikkert en kombination af skarvprædation og en voldsomt tiltagende sandvandring. Her kan en del af læsningen være sandfang i tilløbsåer. Jeg ved ikke hvor stor en del af Skjern Å der løber i Hestholm Sø, men er det et problem er det da bare at få droslet de indløb ned – hvor svært kan det være?

  kb Jakob Larsen

 5. Helmut Müller

  Tolle Maßnahme!!!
  Somit ist sichergestellt, dass die letzten Lachse durchkommen um noch ausreichend Junglachse zu produzieren damit die zig Tausend Kormorane im Fjord auch satt werden und nicht elendig verhungern.
  Sorry, aber etwas Sarkasmus muss erlaubt sein, wenn ich lese, dass 50% der Junglachse von den Kormoranen gefressen werden. Wenn keine Lachse abwandern, können auch keine zurück kommen!

  1. Skjernaa_admins

   Hello Neculai-eusebiu Chelarescu,

   Yes you can.
   Only Catch & Release are allowed right now.

 6. Wouter Eek

  I can understand this measure. However, why is the focus on the cormorant? Of course it doesn’t really help that this bird eats all the small fish. But what about the record years 2020 / 2021 / 2022? Were there no cormorants at that time? Skjern river probably has the best management in the world. But this couldn’t prevent this massive decline in salmon stocks. And why not? Because this is not a Skjern river problem, but a problem with all Atlantic salmon rivers. Other rivers don’t have problems with cormorants, but still the same decline everywhere. I think the salmon are not lost in the fjord or at the river, but at sea. During Covid years, the legal trawlers were not allowed to go fishing, making it almost impossible for the illegal trawlers to go fishing either. The demand for salmon was very low also, because many restaurants had to close their doors all over Europe. As a result, many salmon rivers had really good runs of fish during these years. After Covid in 2023, both legal and illegal fishing boats started to catch all the salmon again with their massive nets. This caused the big decline in salmon stocks everywhere in my opinion. Not cormorants but human greed!

 7. Torben Timming

  Tænker at man skulle lukke for alt fiskeri I år der er ingen grund til fortsat at fiske efter fisk som ikke er der og som måske er truede af udryddelse så opfordring herfra luk fiskeriet.

 8. Ludwig Tent

  Vielleicht wird auch einmal als Teil der Gesamtaktivität an einen Stopp der “Verbesserungsarbeiten” gedacht, die das jährliche Beseitigen des Baumbewuchses am Gewässer (und insbesondere an den Laich- und Aufwuchsstrecken) als wesentlichen Inhalt haben? Schatten, Baumwurzeln usw. erfüllen in der Natur einen Zweck.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


*