Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   8,89 °C

 

Genslyngningsprojekt gennemført i Hoven Å.

 

Ringkøbing Skjern Kommune har netop afsluttet et genslyngningsprojekt i Hoven Å – Simmel Bæk. Godt 1 km af åen er blevet genslynget, og giver nu klart forbedrede forhold for fisk og smådyr. Simmelbæk er et vandløb med et ganske stort potentiale for særligt ørreder. Laksene benytter allerede i dag de nedre dele af vandløbet til gydning, men med de nye tiltag forbedres mulighederne væsentligt. Genslyngnings projektet er sket i samarbejde med velvillige lodsejere, RiverFisher og Skjern Å Sammenslutningen. SÅS har således bidraget med 75.000 kr. til gydegrus. Men først og fremmest er det Ringkøbing Skjern Kommune der har drevet projektet med Per Søby Jensen som projektleder. Skjern å Sammenslutningen anerkender kommunens indsats for at forbedre forholdene i vandløbene, og håber at det gode samarbejde kan forsætte i de kommende år.

Simmelbæk forsætter ind i Billund Kommune, hvor den på hele strækningen er reguleret. Tidligere lå et stort antal dambrug langs vandløbet, men alle er nu nedlagt og der er fri passage i hele åen forløb til Hjortlund ved Filskov. Vandløbet har som sagt et rigtig fint potentiale for en stor ørredbestand, men det udrettede forløb giver desværre anledning til stor sandvandring.  Derved sander såvel udlagte som naturlige grus forekomster til. SÅS håber derfor, at Billund Kommune lader sig inspirerer af Ringkøbing Skjern, og ser på mulighederne for at at lave et genslyngnings projekt i hele åens forløb.

Du kan se en fin lille film om projektet herunder. God fornøjelse 🙂

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


*