Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

Regler for fiskeri ved høje temperaturer!

På anbefaling fra DTU Aqua har Skjern Å Sammenslutningen valgt at forbyde fiskeri i Skjern Å systemet på vand hørende under SÅS, når vandtemperaturen rammer de 18 gr.  For at undgå at fiskeriet åbner og lukker med korte intervaller, har man ligeledes bestemt, at fiskeriet først åbner igen når vandtemperaturen falder til under 16,5 gr. Det betyder i praksis, at man nogen gange kan fiske fra morgenen og indtil midt på eftermiddagen. Dette forekommer ofte i perioder med høje dag temperaturer og lave nat temperaturer. I perioder med høje nat temperaturer kan man opleve længere perioder hvor fiskeriet er lukket. https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/06/genudsaetning-laks

På hjemmesiden vil det tydeligt fremgå når fiskeriet er lukket. Ligeledes er det tydeligt signaleret, at fiskeriet åbner igen ved ved 16,5 gr. SÅS anerkender, at det kan være svært at se sidstnævnte under fiskereglerne. Det bliver der selvfølgelig rettet op på.

Tiltaget er lavet på baggrund af undersøgelser, der viser en øget dødelighed ved genudsætning når vandet bliver varmt. I varmt vand har fiskene svært ved at udskille de mælkesyre der ophobes under fighten. Det betyder også at der skal vises særligt omhu, når temperaturen nærmer sig de 18 gr.

SÅS har på hjemmesiden lavet et system der styre åbning og lukning af fiskeriet automatisk. Andre sammenslutninger kan have valgt andre løsninger, hvilket man skal være opmærksom på, hvis man skal fiske i Varde Å eller Storå.

Odder indtager nyrestaureret vandløb

I forbindelse med udsætning af ½ års ørreder i 2022, konstaterede DCV en totalspærring i Østergaarde Bæk, som er toppen af Tarm Møllebæk. Bækken var rørlagt og et rørstyrt gjorde al opstrøms passage umulig. Både lodsejer og DCV rettede henvendelse Ringkøbing – Skjern Kommune, som hurtigt gik i gang med at udarbejde et projekt. Den rørlagte strækning blev åbnet og opstemning udjævnet gennem et genslynget stryg.

Projektet ser rigtig fint ud, og der er nu rigtig fin mulighed for at få etableret en ørredbestand. Stor ros til Ringkøbing- Skjern kommune for en hurtig og flot indsats. Det var dog ikke fiskene som var først til at indtage de nye omgivelser. Næsten så hurtig som maskinerne var stoppet, kom en odder svømmende opstrøms.

Per Søby Jensen som har været projektleder fik hurtig tændt kammeraet og lavet nedenstående lille film. Her kan kan man ligeledes se projektet. Og måske skal der sættes lidt ekstra fisk ud, hvis odderen skal bo her. 🙂

Se videoen https://player.skyfish.com/