Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

Ny stærk lystfiskerforening på vej ved Karup Å og Skjern Å

Bestyrelserne i de tre foreninger Aulum-Haderup Sportsfiskerforening, Herning Ikast Lystfiskerforening og Sønder Resen Lystfiskerkonsortium lægger op til at fusionere de tre foreninger fra 2024. Målet er at skabe en ny stærk lystfiskerforening med noget af det bedste og smukkeste fiskevand ved Skjern Å og Karup Å og derforuden fiskevand i den øvre del af Storåen, samt i flere mindre vandløb og nogle søer. Den nye forening skal være et stærkere fundament for foreningslivet, men bl.a. også kunne mobilisere endnu flere kræfter til den store vandplejeindsats, lystfiskerne allerede lægger.

Det vil naturligvis være op til medlemmerne på efterårets generalforsamlinger, men for bestyrelserne i de tre foreninger er konklusionen klar. Sammen er man stærkere og kan løfte mere – til fordel for både medlemmerne og naturen – og ved at tage det bedste med fra hver forening og kombinere erfaringer, kan man også styrke samarbejdet med de kommuner foreningernes fiskevand løber igennem, og med de lodsejere der venligt stiller deres fiskevand til rådighed.

På den baggrund har de tre bestyrelser over en periode drøftet mulighederne for en sammenlægning, og er nu klar til at spørge medlemmerne på efterårets generalforsamlinger, så en sammenlægning kan træde i kraft fra 2024.

I en fælles udtalelse fra de tre formænd, Jens Hvam (AHSF), Jan Møller (HILF) og Jan Snejbjerg Jensen (SRLK) lyder det:

”Vi har en unik mulighed for at skabe og videreudvikle noget af det allerbedste og mest attraktive fiskevand i Danmark.  Med afsæt i den fantastiske natur vores hoved-vande løber igennem, vil vi kunne tilbyde lakse- og havørredfiskeri i absolut verdensklasse og sikre natur- og fiskeoplevelser til alle i alle aldre.

Med det arbejde der allerede er sket de seneste år, synes vi, det er et naturligt skridt at forene kræfterne, så vi kan løfte mere og stå stærkere. Både i relation til at gøre det endnu bedre for vores medlemmer og for åerne og den natur, som de løber igennem.

Og så skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi tror på, at vi i samlet flok kan tage bedre hånd om foreningernes unge medlemmer og forhåbentligt også af den vej lykkes med at få flere børn og unges øjne op for naturen og de mange kvaliteter, der ligger i at komme ud i den.”

Sammenlagt råder de tre foreninger over mere end 130 km fiskevand, herunder noget af det bedste og smukkeste fiskevand ved Danmarks to mest berømte vandløb, Skjern Å og Karup Å, men kan også byde på spændende fiskeri ved en række mindre vande som Vorgod Å, Fjederholt Å, Haderis Å, søfiskeri i Sunds Sø og lange stræk på den øvre del af Storåen. Den nye forening kan derfor tilbyde medlemmerne en helt enestående kombination af muligheder i deres fiskeri.

Med over 800 medlemmer i den nye forening vil der samtidigt være et solidt grundlag for at øge omfanget af foreningsaktiviteter, herunder opskalere arbejdet med vandplejen.

De tre bestyrelser håber både medlemmer, lodsejere, kommuner og vores mange gæstende lystfiskere vil tage godt imod initiativet.

Har man spørgsmål, er man velkommen til at kontakte en af de tre formænd.

TV Midtvest følger op på okkerforureningen i Vorgod og Skjern Å

Klik på linket herunder

https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/klamt-fiskevand-i-lakse-mekka-martin-ringede-efter-politiet

Skjern Å Sammenslutningen vil på et møde den 11. maj drøfte, hvordan der kan følges op på disse drænspulinger i Skjern Å systemet.

 

Ulovligt garnfiskeri i Skjern Å

Der er i to omgange fundet ulovlige laksegarn ved Skjern Å. Begge garn er fundet ved Hovedvejsbroen mellem Tarm og Skjern.

Det ene har tydeligvis været forsøgt sat ved Jernbanebroen. Garnene er anmeldt til Fiskerikontrollen og fjernet.

Det er selvfølgelig ulovligt og helt uacceptabelt. Vi opfordrer alle lystfiskere til at holde øjne og øre åbne.

Hvis man finder garn i eller ved åen skal man omgående kontakte Fiskerikontrollen på 72185609.

Okkerforurening af Skjern Å systemet.

Gang på gang oplever vi desværre at Skjern Å systemet forurenes med okker. Forureningerne sker når dræn spules direkte ud i vandløbene. Disse drænspulinger er klart ulovlige, men alligevel sker det gang på gang. De seneste par uger er det konstateret i tre tilfælde, og det er kun dem som er blevet opdaget. Vi beder derfor alle om at holde godt øje med små og store vandløb, tage billeder og dokumenterer disse forureninger. Er man sikker i sin sag, skal der ringes 112 eller man kan kontakte kommunen.

Når dræn spules, sendes en prop af okkervand ned gennem gennem vandløbet. Okkeren er oftest ikke akut dødelig for fisk, men kan forsage flugtadfærd og forringer efterfølgende leve vilkårene i vandløbet. Den forringede sigtbarhed i vandet går ud over planter og smådyrene risikerer at dø. Desværre lykkes det ganske sjældent at finde synderen da okkerproppen er væk i løbet af et par timer.

 


Eksempel på spuling af dræn i et tilløb til Karstoft Å

Senest er store mængder okker skyllet ud i Vorgod og senere Skjern Å. Vandet er helt brunorange farvet over store strækninger. Se videoer herunder.

Okker, Skjern – Vorgod 4.5.23

Sammenløb Skjern Å – Vorgod Å, 4.5.23

Skjern Å Sammenslutningen vil nu tage kontakt til alle kommunerne ved Skjern Å systemet, for at finde en strategi til løsning af problemet. Maskinstationer og Landbrugsorganisationer er tidligere blevet gjort opmærksom på, at vand fra spuling af dræn skal opsamles. Desværre må man konstaterer en ligegyldighed for miljøet fra en del af disse!!

Eksempel på kommunernes informationsmateriale – https://www.herning.dk/erhverv/miljoe-og-affald/landbrug-og-dyrehold/natur-og-vandloeb/okker-i-vandloebene/

Bannerbillede – Skjern Å ved Albæk Bro den 4.5.2023