Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   8,89 °C

Første del af den store kvote lukket!

Det har givet anledning til en del henvendelser, at kvoten er lukket på 63 laks når der er afsat 67 laks i første kvote. Det skyldes, at der er indlagt en sikkerhedsmargin på 4 fisk. Disse kan principielt være blevet fanget inden lukningen, og først blive indberettet senere samme døgn. Det kan principielt gå begge veje.

Når det er sagt, har systemet alligevel givet lidt udfordringer, idet nogle af de senere indberettede fisk, automatisk hopper over på ekstra kvoterne på de opstrøms liggende strækninger. Det må vi prøve at løse fremadrettet. Der er også nogle udfordringer, når samme fisk både bliver indberettet via SÅS hjemmeside, og foreninger der er med medlem af Fangstjournalens hjemmeside. Det kan give dobbeltindberetninger. Vi har forsøgt at fjerne dem løbene, men der er forsat ting som skal justeres.

Det er imideltid kun Fangstjournalen der kan lave disse ændringer.

Fortsat knæk og bræk derude.
Pas godt på fiskene som skal genudsættes!

Knæk og Bræk

Husk fangstindberetninger til tiden!

Alle fangster af laks og havørreder skal være indberettet samme døgn som fiskene er fanget. Sådan har det været i flere år, så ikke noget nyt i det. Det nye er er, at Fiskeristyrelsen fra og med i år vil sanktionerer for sent indberettede fisk. Dette for at sikre en sikker styring af kvoterne, som skal lukkes så snart de er opbrugt.

Fiskeristyrelsen oplyser, at fisk indberettet næste morgen eller formiddag i første omgang vil modtage en advarsel. I gentagelses tilfælde udløses en bøde.
Laks indberettet senere end dette, må påregne en bøde på kr. 2.500,00. I gentagelsestilfælde vil bøden blive forhøjet.

SÅS har desværre allerede oplevet 5 -6 for sent indberettede laks. Disse står således til en henvendelse fra Fiskeristyrelsen. Vær derfor venligst opmærksom på dette forhold, således at vi sikre en god og rigtig styrring af kvoterne.

Bestyrelsen

 

Velkommen til sæsonen 2023

Skjern Å Sammenslutningen ønsker alle en rigtig god 2023 sæson. Vi håber at der er fisk og gode oplevelser til alle. De første dage er altid hektiske, så vis hensyn til hinanden. Der bliver helt sikkert bedre plads i løbet af sæsonen. Der er nogle få nye regler og tiltag, som man skal være opmærksom på. Alle er beskrevet her på siden tidligere, men vi giver lige en hurtig opsummering.

•  Køb Skjern Å Kontingentet på nettet.

SÅS opfordrer alle til at købe Skjern Å Kontingentet på nettet. Det kan let købes her https://skjernaasam.dk/product/laksekontigent/ 

•  Skjern Å Sammenslutningen har overgået til “Fangstjournalen” som indberetningsportal. 

Dermed er det samme indberetningssted uanset hvilket af de vestvendte laksevandløb man fisker i. Vi har sammen med DTU testet systemet af og er fortrøstningsfulde i forhold til at det fungerer. Skulle der være spørgsmål, kan der helt sikkert findes svar på dette link https://skjernaasam.dk/fiskeriet/fangstjournalen/ som altid er tilgængeligt på hjemmesiden.

•  Laks og havørreder skal indberettes samme dag senest 23.59

Der er egentlig ikke noget nyt i dette, men Fiskeridirektoratet har gjort SÅS opmærksom på, at for sen indberetning fra og med i år vil resulterer i en sanktion. Modsat det tidligere registrerings system, registrerer Fangstjournalen indberetnings tidpunktet. Årsagen til stramningen skal ses på baggrund af kvoterne som skal lukke rettidigt.

•  Kvoten kan lukke i løbet af dagen!

Tidligere har SÅS kun lukket kvoten til midnat. Det har betydet at vi nogle gange har lukket lidt tidligere end nødvendigt. Det nye system lukker automatisk, så det er en god ide at checke en gang imellem, hvis kvoten er tæt på at lukke!

•  Hold fisk der skal genudsættes i vandet!

Alle Laks (og havørreder) som skal genudsættes skal holdes i vandet hele tiden. Dette er en betingelse som Fiskeristyrelsen har stillet for tildeling af kvoten. FD har præciseret over for SÅS at det gælder såvel fisk som fotograferes som Laks der bare genudsættes. Det handler selvfølgelig blot om at behandle fiskene bedst muligt, hvilket er en selvfølgelighed for langt de fleste. SÅS opfordrer alle til at medbringe et stort fangstnet med små masker. Find et godt sted at lande fisken, så skulle denne regel ikke give anledning til problemer.

•  Forbud mod Ekkolod og Fishfinders i åen!

Dette er formentlig ikke noget ret mange har tænkt over, men ny teknologi vinder frem. Det er muligt med relativt simple redskaber at afsløre hvor fiskene står i åen. SÅS er af den opfattelse at dette ikke hører til i laksefiskeriet og har derfor forbudt det på alt vand der hører under SÅS.

•  Øget fiskerikontrol ved åen!

SÅS har i samarbejde med Fiskeridirektoratet “ansat” en del nye fiskeriopsynspersoner ved ved åen. Deres fornemste opgave er at råde og vejlede alle. Så tag godt imod dem når i møder dem derude. Eventuelle overtrædelser bliver indberettet til “Kontroludvalget” som vurderer overtrædelsen. Hvis overtrædelsen vurderes alvorlig, sender SÅS det videre til Fiskeridirektoratet.

KNÆK OG BRÆK 

Bestyrelsen

 

SÅS skifter til Fangstjornalen

Fra sæsonstart 2023 har SÅS indgået et samarbejde med Fangstjournalen, omkring indrapportering af fisketure, fangster og styring af kvoter. Det behøver ikke betyde så meget for dig, da du stadig kan finde en formular til fangstindberetning på den sædvanlige plads under fanen ”Indberet”. Men som noget nyt kan man nu også indberette fisketure og fangster via Fangstjournalens app.

God stil at holde øje med bestandene

Hvis vi sammen husker at indrapportere alle fisketure og fangster i Fangstjournalen hjælper vi hinanden med at indsamle vigtig viden om vores fiskeri. Ved at følge med i om der bliver kortere eller længere imellem fangsterne, kan vi f.eks få vigtig indblik hvordan de forbedringer vi laver i vores vandløb forbedrer fiskeriet eller hvordan prædation, forurening osv. kan forringe fiskeriet. Dermed får vi en bedre forståelse for hvor vi skal samle kræfterne for at bevare og styrke det gode fiskeri.

Vi håber derfor, at du vil bruge Fangstjournalen til at få registreret dine fisketure, og dermed støtte op om det gode formål med at indsamle bedst mulige data til at sikre godt fiskeri i fremtiden. Det er god stil!

Hold styr på fangsterne med Fangstjournalen

Du kan bruge fangstjournalen til at holde styr på alle dine fangster uanset hvor du har fanget fisk. En smart ting når du bruger Fangstjournalens app til at registrere dine fisketure fra f.eks. Skjern Å systemet, er at Fangstjournalen automatisk sender dine indtastede fangster til SÅS og samarbejder din forening med Fangstjournalen så dukker fangsterne også op på deres lister over fangster. På den måde behøver du blot indtaste et sted samtidig med at du er sikker på at alle regler er overholdt i forhold til kvoteregistreringer. I appen er der for øvrigt også nem adgang til en oversigt over SÅS fiskeregler og den øjeblikkelige status for kvoten.

Husk gerne nulture

Noget andet smart ved Fangstjournalen er at du nemt kan indrapportere nulture. Selvom det kan være lidt tungt at blive mindet om hvor meget der engang imellem skal kæmpes for fiskene så kan man blive klogere på eget fiskeri ved at registre de gange man er gået forgæves. Samtidig giver nulture vigtig viden til forskning og forvaltning, for ved vi hvor langt der er mellem fangsterne kan vi bedre forstå fiskeriets tilstand. Nulturene er også vigtig viden for SÅS, blandt andet fordi vi derved får en bedre forståelse for hvordan fisketrykket fordeler sig over sæsonen og imellem strækningerne.

Nulture kan nemt indrapporteres via indtastningsformularen på hjemmesiden og naturligvis også via Fangstjournalens app.

Kom nemt i gang

Du kan gratis hente Fangstjournalens app til din mobiltelefon. Herefter skal du oprette dig som bruger, og så er du i gang.

Klik på ikonet for at downloade app`en til iPhone eller Android:

 

 

Du kan også finde Fangstjournalen på www.fangstjournalen.dk, hvor du kan taste fisketure fra alle fiskevande ind via computer.

Skulle du opleve at Fangstjournalen er svær at komme i gang med, så kan du her nedenfor finde demonstrationsvideoer som viser hvordan du kan bruge Fangstjournalen.

(Indsættes f.eks. som små vinduer der kan maximeres)

Du kan også læse mere om Fangstjournalen her.

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua

Her kan du finde videoer om andre og gode funktionaliteter i Fangstjournalen, for eksempel hvordan du redigerer en fisketur som du allerede har afsluttet.

Du kan også følge med i Fangstjournalens nyheder. Fangstjournalen udsender jævnligt små nyhedsbreve via Facebook  og via www.fiskepleje.dk .

 

Sådan gør du hvis du oplever problemer med formularen på hjemmesiden 

Hvis du oplever problemer når du indberetter en fangst via formularen, så prøv først disse trin:

  1. Prøv at indberette en ekstra gang for at se om det virker.
  2. Tjek om der er nogle obligatoriske felter du ikke har udfyldt. Normalt er disse markeret med rødt.
  3. Er din browser opdateret? Vi har oplevet få problemer med Safari browseren (den der bruges på iPhone/iPad). Prøv at hente/bruge Chrome browseren i stedet for.
  4. Hvis du bruger mobiltelefonen, så prøv at indberette fangsten via computer.

Hvis du stadig ikke kan indberette din fangst, eller modtager du ikke en e-mail-kvittering efter du har indsendt en fangst, så kontakt venligst Søren Larsen (+4524406921)

Hav venligst så mange som muligt af nedenstående oplysninger klar:

  1. Dato og tidspunkt hvor indberetning er forsøgt.
  2. Hvilken browser du bruger (gerne med versionsnummer).
  3. Hvilken enhed du indberetter fra (fx Windows eller mobiltelefon mærke og model).

Vi vil så forsøge at løse dit problem, eventuelt i samarbejde med DTU.

Hold laksen i vandet!

Laks som skal genudsættes, skal fremover være i kontakt med vandet hele tiden. Det har Fiskeridirektorater, FD tilkendegivet over for Skjern Å Sammenslutningen, SÅS.

I betingelserne for kvoten 2023, https://skjernaasam.dk/uncategorized/laksekvoten-2023/ er det beskrevet at genudsatte laks som fotograferes, skal have kontakt med vandet. Efterfølgende har FD præciseret, at det selvfølgelig gælder alle laks som genudsættes, og ikke kun dem som der tages foto af.

SÅS støtter op om dette initiativ, og opfordrer samtidigt alle til at medbringe et stort fangstnet med små masker når man er på laksefiskeri i Skjern Å. Fangstnet gør det ulig lettere at håndterer fiskene, når man kan lade fisken ligge i nettet mens man finder krogløser, målebånd osv.

På et møde mellem SÅS kontrollørerne og Fiskeridirektoratet den 4 april, blev det debatteret hvorledes betingelserne skulle tolkes. Der var enighed om, at det er mere vigtigt at fiskenes hoved, end fiskens hale, er under vand. Kort og godt. Pas godt på fisken, hold altid hovedet under vandet. Gælder selvfølgelig også havørreden!

Det betyder samtidigt at den tidligere regel med 5 sekunder over vandet bortfalder. Skjern Å Sammenslutningen opfordrer alle til at hjælpe hinanden derude. Overtrædelser er principielt sanktion berettiget, altså risikere man en bøde såfremt man ikke følger reglerne.

Gode eksempler 🙂

Stor bøde for ulovlig drænspuling

En landmand ved Skjern Å er blevet tildelt en bøde på kr. 20.000,00 for ulovlig drænspuling direkte ud i Skjern Å.

Ulovlige drænspulinger er et stort problem i Skjern Å Systemet. Når drænsystemer spules direkte ud i vandløbene, er der stor risiko for at fisk og smådyr lider skade. Særligt smådyrsfaunaen er sårbar over de store mængder af okkeslam, der som en prop sendes ned igennem vandløbet. Desværre bliver det sjældent opdaget, og i mange tilfælde kan det være svært at finde synderen. Når insekter og smådyr dør, forsvinder fødegrundlaget for fiskene. Så selvom de ikke altid dør som direkte følge af udledningen, kan de forringede forhold alligevel gøre, at fiskene forsvinder.

Lovgivningen er meget klar på området. Når der spules dræn, skal vandet pumpes op og udledes på marken på en sådan måde, at det ikke ender i vandløbet.  Det er landmændenes og maskinstationers ansvar at okkervandet ikke ender i vandløbet. Kommunerne ved Skjern Å systemet har i flere omgange gjort opmærksom på problemstillingen, alligevel sker overtrædelserne desværre med jævne mellemrum, når ukvalificeret  arbejdskraft bliver sat til at udføre opgaven.

Skjern Å Sammenslutningen vil gerne opfordre til at der vises særlig opmærksomhed på dette område. Hvis de ulovliglige udledninger undgås, vil det være med til at forbedre vandløbskvaliteten og et stort skridt på vejen i at nå de mål der er for god økologisk kvalitet i vandløbene.

Du kan eksempelvis læse mere på nedenstående link om spuling af dræn, ligesom SÅS også gerne vil være behjælpelig med råd og vejledning hvis der er behov.

https://www.herning.dk/erhverv/miljoe-og-affald/landbrug-og-dyrehold/natur-og-vandloeb/okker-i-vandloebene/