Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

10.000 kr. til DCV

Et privat fluebindings arrangement indsamlede lørdag den 18.2 mere end 10.000 kr. til DCV, som i øjeblikket forsøger at samle penge sammen til et solcelleanlæg, som skal sikre den fremtidige drift på DCV i Skjern.

Arrangementet var et privat initiativ iværksat af Casper Hansen, som havde samlet 43 fluebindere til fluebinding mad og hyggeligt samvær. En del de bundne fluer blev bortauktioneret til fordel for DCV, sammen med en række andre effekter, som deltagerene velvilligt havde stillet til rådighed. Stor velvillighed blandt deltagerne til bidrage, gav det flotte resultat. Tak til alle.

DCV er meget taknemlige for bidraget og den store opbakning, og håber at solcellerne er opsat inden sommer.

 

Tredeling af den store kvote i 2023

Skjern Å Sammenslutningen har for sæsonen 2023 bestemt at kvoten for store laks, (>73 cm) deles i tre grupper i stedet for to. Kvoterne frigives henholdsvis den 16.4 – 16.6 og 16.8.

For bestand og genetik er det en god ide at sprede hjemtagningen ud over sæsonen. Dermed høster man eksempelvis ikke kun på de tidlige opgængere, men fordeler trykket til andre grupper. Der kommer friske opgængere, også større laks over det meste af sæsonen, så der er også god chance for en fin blank i august. Der er opbakning fra DTU Aqua til moddelen. Ifølge Professor Einar Eg Nielsen kunne kvoten  ideelt set fordeles i endnu flere grupper, men det skal også være praktisk muligt at håndterer åbning og lukning af kvoterne.

Samtidigt er det håbet, at endnu flere får en chance for at tage en laks med hjem. Antallet af fisk ligger selvfølgelig fast, men med tredelingen, bliver der flere chancer fordelt over året. Mange af de henvendelser SÅS fik i forbindelse med projekt “Hvordan får vi kvoten til at holde længere?” gik blandt andet på yderligere opdelinger af kvoten.

Kvoterne for sæsonen 2023 er endnu ikke offentliggjort, så derfor ved vi endnu ikke hvor mange fisk der bliver i hver gruppe. Ligeledes afventer vi DTU´s udmelding på fordelingen mellem de tre grupper. Der er forsat ingen opdeling af den lille kvote, da erfaringsmæssigt holder hele sæsonen.

Bestyrelsen

 

Nyt fra Skjern Å Sammenslutningen

Som i nok ved har vi haft den seneste bestand-analyse fortalt, at der er flere laks i åen end nogensinde i nyere tid. Det er fantastisk nyt, som alle bør glæde sig over.

En af betingelserne for overhovedet at få en kvote er, at vi laver vandpleje. I år kan formanden for Vandplejeudvalget i SÅS Torben Thinggaard og alle de frivillige (i ved hvem i er) dokumentere, at de i 2022 har håndteret omtrent 4500 kubikmeter grus og skjulesten. Det modsvarer til i alt næsten 7000 tons sten. Det er ny rekord, og Vandplejeudvalget har flere ting i støbeskeen , så det tegner godt for fremtiden. 1000 tak herfra skal især lyde til Torben + frivillige. Også stor tak til kommuner, fonde, biologer, eksperter og lodsejere. Det har kun været muligt på grund af dem og det gode samarbejde vi har.

Som noget nyt i 2023 simplificerer vi betalingen af det obligatoriske Skjern Å Kontingent. Det bliver således fremover 100% digitalt for at spare ressourcer, effektivisere indbetalinger og forbedre de fremtidige muligheder for at tracke data. Vi håber, alle vil tage godt imod det.

For at få kvoter er det også et krav, at vi kontrollerer fiskeriet ved Skjern Å. Vi vil derfor i dialog med foreninger og lodsejere inden sæsonen 2023 forsøge at optimere kontrolindsatsen i Skjern å systemet. 

Vi afventer nu spændt udmeldingen om kvoter fra DTU, med hvem vi har en fortsat positiv dialog.

I håbet om et helt fantastisk 2023 til alle – og at vi får sat endnu mere turbo på samarbejdet omkring laksens liv i Skjern Å.

Mvh Bestyrelsen i SÅS