Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   5,05 °C

Pressemeddelelse

Danmarks Center for Vildlaks vil rationalisere og fokusere på kerneområderne
Danmarks Center for Vildlaks rationaliserer på omkostningerne og sammenlægger produktionen af laks og ørreder i Skjern med produktionerne af laks i anlæggene i Randers. Igennem de sidste 15 år har DCV udbygget anlæggene i Randers med det formål at udvikle og optimere en produktion af aborrer til eksport. I løbet af det sidste halvandet år er afsætningen imidlertid gået tilbage og det er ikke længere rentabelt at producere aborrer i Danmark. Vi har derfor besluttet at samle alt produktion af laks og ørred i anlæggene i Randers for derigennem at reducere de samlede produktionsomkostningerne.
Formålet er at styrke vores kerneaktiviteter – ophjælpningen af de vilde bestande af laksefisk i naturlige vandløb.
Det er således også målet at styrke vores indsats for at forbedre levestederne for fiskene i vandløbene. Det betyder at vi vil styrke vores kompetencer og kapacitet for at kunne tilbyde kommunerne vores rådgivning og konsulent tjenester. DCV´s rådgivnings aktiviteter har i flere år taget udgangspunkt fra vores afdeling i Skjern og det vil de fortsat gøre. Det er imidlertid også vores forventning, at vi vil tilbyde rådgivning og konsulent tjenester fra Randers, så vi samlet kan dække en større geografisk del af de danske vandløb.
Vores samarbejdspartnere – lystfiskerforeningerne og myndighederne kommer ikke til at mærke noget til de praktiske produktionsændringer. Det vil fortsat være medarbejderne fra Skjern der møder op og indsamler moderfiskene fra de vestjyske vandløb og bringer dem til anlæggene i Skjern. Anlæggene i Skjern vil fortsat blive anvendt til opbevaring af moderfiskene indtil de kan afstryges. Først når æggene er øjenæg og veterinært kontrolleret bliver de overført til videre opdræt i Randers. Ligeledes er det også medarbejdere fra DCV der levere fiskene ud til udsætningslokaliteterne, når de skal udsættes i de forskellige jyske vandløb.
De kommende ændringer betyder et styrket Danmarks Center for Vildlaks, der således fortsat kan og vil arbejde for ophjælpningen af de danske vildfisk i gode vandløbshabitater.

Er der spørgsmål til ændringerne for Danmarks Center for Vildlaks er man meget velkommen til at kontakte direktør Gert Holdensgaard på mail dcv@vildlaks.dk eller telefon 23311756.

 

2 Comments

 1. Lars Rahbæk

  Kære Gert Holdensgaard
  Jeg er rystet over, at man hos DCV overvejer at reducere værdien af en mangeårig opbygning af kompetencer, faglig viden, produktionssikkerhed og ikke mindst lokal nærvær.
  DCV i Skjern, og de tilknyttede medarbejdere, nyder stor anseelse lokalt, og deres indsats har igennem årene været med til at sikre en solid blivende bestand af den oprindelige Skjern Å laks.
  Det lokale DCV og medarbejderne har en enorm indflydelse på brandingen af Skjern Å, og det vil være en enorm udhulning af dette brand, hvis opdrættet flyttes til Randers, blot fordi ledelsen og bestyrelsen har fejlet med et stort aborre projekt.
  Jeg vil kraftigt opfordre til, at såvel ledelsen som bestyrelsen genovervejer beslutningen, for det vil være en seriøs bredside mod det lokale brand, som i øvrigt kan se frem til en yderligere styrkelse med flere lystfiskere og natur-turister i de kommende år.
  Med venlig hilsen
  Lars Rahbæk

 2. Jan Poulsen

  Til de mennesker der kan ændre denne beslutning.

  Nej dette har intet med at have følelser i klemme at gøre. Når man skriver sådan, og bruger det som det væsentligste begrundelse for, at ikke alle kan se det sublime og geniale i den beslutning, der er truffet omkring den langsomme udflytning af Dansk Center for Vildlaks (DCV), begynder man at tale ned til tænksomme mennesker. Såfremt denne, i mine øjne fuldstændig uinspirerede, og ganske lidt fremsynede beslutning, er fagligt begrundet og støttet af de idealistiske, foretagsomme og innovative personer der skabte, og som er DCVs identitetsbærere i form af Søren Larsen og folkene omkring ham, og såfremt samme mennesker kan se perspektiverne i beslutningen, så skal jeg ikke opponere imod den, så er dette indlæg ganske irrelevant. Er beslutningen derimod fremsat og vedtaget af en driftsøkonom, hvis eneste gud er et excelark, da er det på sin plads at gøre opmærksom på det forkastelige, ja næsten skandaløse, beslutningstagerne er ved at udsætte DCV og de ansatte for. Lad mig argumentere for dette mit synspunkt.

  1. DCV og arbejdet med at redde den danske laks er funderet i det vestjyske, startet omkring Skjern å, og bredt ud til de fleste vestvendte åer. Det eneste potentielle laksevand øst for Tinnet Krat er Gudenåen. Desværre er Gudenåen også det tætteste Danmark kommer et ægte Put and Take vand, hvor overskudsproduktionen af lakseyngel kastes ud uden bæredygtig begrundelse, vel at mærke lakseyngel, der er i overskud fra udsætningsplanerne fra før omtalte vestvendte lakseåer. Hvor er den faglige begrundelse for, at et område, der ikke er i stand til at mønstre et eneste lakseførende vandløb, med laks af egen stamme, nu skal have mulighed for at identificere sig med den store indsats fra professionelle og dygtige amatører, der i flere årtier har kendetegnet samarbejdet omkring DSV og reetableringen af en bæredygtig laksebestand i flere vestvendte “vestvendte” vandløb.

  2. Der er vel ikke nogen, der er i tvivl om at Randers By, og samme bys politikere vil snylte på det brand der er opbygget gennem DCV. Hvem ville ikke gøre det, når de der burde være sat i verden for at varetage DCV og laksens interesse, serverer muligheden på et sølvfad. Det er såvidt jeg kan læse i bestemmelserne stadigvæk fondens Raison d’Etre at , at styrke vores indsats for at forbedre levestederne for fiskene i vandløbene og det er sørgeligt tab læse man ikke agter at forsvare organisationens DNA. idet det er en hån at skrive fiskene, når det er laksen “Salmon Salar”, der er subjekt for fond og organisation.

  3. Såfremt artiklen i Dagbladet Ringkøbing-Skjern (DBRS) står til troende, og guderne skal vise jeg har det svært med denne avis troværdighed når det kommer til uafhængighed af særinteresser, som oftest det industrialiserede landbrug, er formålet at skabe arbejdspladser, arbejdspladser, der også er efterspørgsel i det vestjyske. Skal der alligevel bygges nye anlæg, kunne dette anlæg også bygges i det område, der har været primus motor i det danske lakseeventyr.

  4. Jeg har i mit liv været med til en del fusioner og fjendtlige overtagelser. Det er med vilje jeg skriver “fjendtlige overtagelse” her, for jeg mener flertallet bag denne beslutning forsøger at stjæle den succesfulde fortælling om saksens tilbagevenden til de danske vandløb, og omplante denne fortælling til et område, der ikke har været i stand til på positiv vis, at bidrage til dette unikke eventyr. Når først denne første udflytning er gennemført, hvad forhindrer herefter regnearkene i, efter salamimetoden, efterhånden at udflytte den ene jobfunktion efter den anden til det østjyske. Det er min profeti det vil ske, for det mest værdifulde anlægsaktiv er nu engang de tanke æggene klækkes og modnes i. Pressemeddelelsen udsendt af Gert Holdensgaard 21. januar dette år, indeholder ikke andet end det forventelige, når man gerne vil dække over den niddingdåd, somme er ved at begå overfor en organisation, der er godt på vej til at opfylde årsagen til den blev sat i verden. I pressemeddelelsen stå der direkte “Det er således også målet at styrke vores indsats for at forbedre levestederne for fiskene i vandløbene. Det betyder at vi vil styrke vores kompetencer og kapacitet for at kunne tilbyde kommunerne vores rådgivning og konsulent tjenester. DCV´s rådgivnings aktiviteter har i flere år taget udgangspunkt fra vores afdeling i Skjern og det vil de fortsat gøre. Det er imidlertid også vores forventning, at vi vil tilbyde rådgivning og konsulent tjenester fra Randers, så vi samlet kan dække en større geografisk del af de danske vandløb.”

  5. Det er min vurdering at en af grundene til DCV har opnået den succes man har, foruden idealisme og virketrang, skyldes, at man har fået opbygget et tillidsfuldt samarbejde med lokale interessenter, hvor fokus er at udvikle og forstå laksens behov og potentiale. Sådanne delikate detaljer, og vigtigheden heraf, forstår et excelark ikke.

  Det er mit håb og ønske at alle, der tænker på den vilde laksebestands ve og vel, det værende sig borgere, interesseorganisationer, borgmestre og andre politikere, der alle kan se at et nyt guldæg er ved at blive stjålet fra det vestjyske, vil lade jeres tanker høre i medier og sociale fora. Dette uanset om du er enig i mine betragtninger eller ej. Kun gennem dialogen bliver vi kloge på.

  Med respektfulde hilsner

  Jan Poulsen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


*