Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   4,01 °C

 

Kæmpe sejr for Skjern Å

 

Opstemningen ved MES Sø

 

Mandag den 20.3.2023 vedtog Ikast-Brande byråd at nedlægge MES Sø ved Brande. Dermed kommer Skjern Å tilbage til sit oprindelige forløb, efter at være spærret i mere end 100 år. Beslutningen blev taget med 18 stemmer for og 4 imod, mens en ikke var i stand til at stemme grundet sygdom.

Vedtagelsen er en kæmpe sejr for naturen og Skjern Å systemet. Dermed bliver der fri passage fra udspring til udløb, selvom Rind Å Forvirringen dog fortsat ligger som en ”sten i skoen”.  Vandindtaget til Skjern Å Nørre kanal giver en reduceret vandføring på en ca. 1 km lang strækning ved Arnborg, og kan virke begrænsende for fiskenes vandrelyst. I gydetiden vandrer en del laks og ørreder dog alligevel opstrøms, og vil helt sikkert tage de ”nye” gamle gydepladser i brug. Skjern Å omkring Brande ligger med et helt unikt fald efter danske forhold. Oprindeligt har nogle de vigtigste gydepladser for laks, ørred og stalling formentlig ligget her. Samtidigt bliver det spændende at følge, hvor langt op i Skjern Å systemet laksen vil brede sig. Tidligere har Vejle Kommune nedlagt opstemningen ved Hastrup Vandmølle og udlagt sten og gydegrus.

Der har tidligere været to elværksøer i Skjern Å. I november 2013 forsvandt Brande Elværkssø, da dæmningen kollapsede og sendte store mængder vand, sand og slam ned gennem åen. Trods omfattende fiskedød og forureningen blev åen genskabt i sit gamle løb, hvor søen tidligere havde ligget. Gamle gydepladser kom til live igen, og laks og ørreder indfandt sig i de følgende år. Desværre har undersøgelser vist, at produktionen af yngel har været svingende, formentlig grundet høje sommer temperaturer, fra opvarmningen i MES Sø.

Denne gang kommer tømningen af søen til at foregå kontrolleret, så sand om slam ikke sendes nedstrøms. Det endelige projekt er endnu ikke på plads, og beslutningen skal sendes i høring, hvor alle har mulighed for at tilkendegive deres synspunkter vedrørende beslutningen.

Skjern Å Sammenslutningen har sammen med lokale lodsejere og Danmarks Sportsfiskerforbund presset på, for at finde en løsning på passageproblemet ved MES Sø. Gennem de seneste 10 år har SÅS og DSF afholdt en række møder med lodsejere, som rigtig gerne ville have åen tilbage, og med Midtjysk Elektricitets Selskab, som gerne ville bevare søen. Med implementeringen af EU´s vandrammederektiv, blev det imidlertid klart at der skulle findes en løsning. En teknisk rapport fremlagde 4 løsningsforslag, og her valgte Ikast-Brande kommune forslag 3, som er en tømning af søen og genskabelse af åens oprindelige forløb. Dette forslag er både den rigtige set med naturmæssige øjne, og samtidig også den billigste løsning.

Skjern Å Sammenslutningen anerkender at nogen kan være kede af at miste søen, som selvfølgelig også udgør smuk natur. Men som med Skjern Å projektet, er vi sikre på at de fleste med tiden bliver rigtig glade for en fri Skjern Å. SÅS vil gerne takke alle som har arbejdet på projektet og politikkerne for denne rigtige og modige beslutning.

Læs også https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/03/skjern-a-bliver-sat-fri

Tv Midtvest https://www.tvmidtvest.dk/nyhedsudsendelser?clip=268820ce-6f30-4f0b-83bf-466addbc396a

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


*