Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   14,92 °C

Skjern Å Kontingentet

Skjern Å Kontingentet fastsættes af Skjern Å Sammenslutningens, SÅS, repræsentantskab på det årlige møde. Prisen er for 2023 fastsat til kr. 250,00

Indtægterne fra Skjern Å kontingentet anvendes til forbedringer af fiskeriet og vandmiljøet i Skjern Å systemet. For nuværende fordeles pengene mellem Lakseudsætninger, Ørredprojektet og Vandløbsrestaurering.

Alle som fisker på vand under SÅS er forpligtiget til at købe Skjern Å kontingentet, med mindre at fiskevandet er beliggende opstrøms for Rind Å´s sammenløb med Skjern Å, opstrøms Nr. Vium Kirke i Vorgod Å, opstrøms Juellingsholm i Omme Å og Tarm Bæk systemet.

Skjern Å Kontingentet er vigtig forudsætning for det store arbejde der gøres for at forbedre fiskebestandene i systemet. Tidligere hed kontingentet “Laksekontingentet”, men netop fordi der arbejdes for alle arter, blev navnet ændret til Skjern Å Kontingentet i 2021.

Bestyrelsen