Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   7,39 °C

Skjern Å Kontingentet fastsættes af Skjern Å Sammenslutningens, SÅS, repræsentantskab på det årlige møde.

Indtægterne fra Skjern Å kontingentet anvendes til forbedringer af fiskeriet og vandmiljøet i Skjern Å systemet. For nuværende fordeles pengene mellem Lakseudsætninger, Ørredprojektet og Vandløbsrestaurering.

Alle som fisker på vand under SÅS er forpligtiget til at købe Kontingentet, med mindre at fiskevandet er beliggende opstrøms for en totalspærring, hvor der ikke er chance for at fange Laks eller Havørred. Det er eksempelvis opstrøms Juellingsholm i Omme Å og opstrøms MES Sø i Skjern Å.