Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   6,07 °C

Skæl- og vævsprøver

Skæl- og vævsprøver

Alle der hjemtager finneklippede laks fra Skjern Å systemet 2023 større end 110 cm fra Skjern Å systemet, er pligtige til at aflevere en skæl og vævsprøve. Overtrædelse medfører udelukkelse fra fiskeri i Skjern Å systemet.

Prøverne kan udtages efter at fisken er frosset ned og afleveres næste gang at man kommer i nærheden af et af afleverings stederne. Se længere nede i teksten.

Sådan tager du skæl og vævsprøve
Schuppen- und Gewebeproben, sehen sie wie es geht.
Scale- and tissue sample, see how to take samples.

Kuverter og rør kan fås og afleveres hos:

Laksens Hus, Ånumvej 161B, Skjern.
Korsholm, Ringvejen, Skjern,
Fisk Nu, Storegade, Tarm.
Seatrout, Viborgvej, Herning.
Sportshuset, Åboulevarden 65, Horsens.

Eller sendes til DCV, Ånumvej 163, 6900 Skjern

Skaælprøve tyskSkælprøve engelskSkælprøve dansk

 

Hvordan påvirker genetikken havalder hos vestjyske laks?

I en årrække fremover vil DTU Aqua indsamle prøver fra opgangsfisk i Skjern Å. Undersøgelserne vil belyse, om det primært er forældrefisk der selv har mange hav-år, der giver ophav til de laks, der vender tilbage som store, gamle fisk, og i hvor høj grad grilse også producerer yngel, der ’vælger’ at opholde sig flere år i havet.

DTU Aqua foretager i samarbejde med Danmarks Center for Vildlaks en undersøgelse af, hvordan generne påvirker, hvor mange år en laks tilbringer i havet, inden den vender tilbage til vandløbene. Projektet er en del af ”Det store lakseprojekt”. Antallet af år en laks tilbringer til havs, før den kønsmodner og vender tilbage til vandløbet for at gyde, betegnes ’hav-år’. Nogle laks går op i vandløbene efter ca. ét år (grilse), mens de fleste tilbringer to eller flere år i havet.

Genetiske analyser af laks fra Norge og Finland har vist, at laksens gener har stor betydning for antal hav-år. Miljøet spiller også en vigtig rolle, så i hvor høj grad det er genetikken (eller miljøet) der styrer antal hav-år i de vestjyske laks, er ikke kendt.

I årene 2018 til 2022 vil vi det derfor være vigtigt at få informationer fra så mange opgangsfisk som muligt, både fra de opdrættede og naturligt reproducerede laks. Informationerne bliver sammenholdt med genetiske analyser af de gener, som man ved, har betydning for hvor mange år de enkelte laks bliver i havet. Det er således vigtigt at få informationer om laksens køn, størrelse, deres genetiske profiler og livshistorie. Vævsprøver fra opgangslaks vil blive brugt til at lave DNA-profiler på de enkelte laks for at kunne matche dem tilbage til forældre-par – se infoboks med Fakta om undersøgelsen, nedenfor.

Laksens livshistorier vil blive vurderet på grundlag af aflæsning af skælprøver. Disse livshistorier inkluderer, hvor mange år laksen har opholdt sig i vandløbet før den trak til havs og hvor mange hav-år den har haft inden den vendte tilbage til vandløbet.

For at få så godt et datamateriale som muligt har DTU Aqua og DCV brug for hjælp fra alle, der hjemtager laks fra Skjern Å-systemet. Der udleveres derfor prøvetagnings-sæt til alle lystfiskere i Skjern Å, og det er et krav, at man indleverer en prøve fra hver hjemtagen fisk. Prøvetagnings-sættet indeholder en kuvert til skæl og et prøvetagningsrør med sprit til vævsprøve. Fremgangsmåden ved prøvetagning findes her:

https://youtu.be/gXuC-kuoKFs

Der skal ikke tages prøver fra laks der bliver genudsat.

I 2018 begynder de første forsøgsfisk i projektet at vende tilbage til Skjern Å. I 2018 vil det udelukkende være grilse, der kan forventes at komme tilbage i vandløbene som forsøgsfisk, men undersøgelsen kræver informationer fra så mange fisk som muligt – herunder også større laks. Der skal derfor udtages prøver fra alle hjemtagne finneklippede laks større end 110 cm. Fangeren skal oplyse, om laksen var fedtfinneklippet eller om den havde en hel fedtfinne. Indsamlingerne fortsætter i årene fremover.

Prøver fra de lystfisker-fangede laks vil indgå i en samlet analyse af genetik og hav-alder sammen med prøver taget under el-fiskeri ved opgangsundersøgelser og de årlige fangster af moderfisk til produktionen af udsætningsfisk.

Sideløbende analyserer DTU Aqua, hvordan de genetiske profiler har set ud for de samme gener for laks fanget i Skjern Å fra 1913 til nu. Undersøgelserne vil bidrage med information om, hvordan de anvendte udsætningsstrategier har påvirket livshistorie-trækkene hos vestjyske laks, og om vestjyske laks generelt er arveligt kodet til at tilbringe flere år i havet end andre laksestammer, inden de vandrer op i vandløbene for at gyde.

Resultaterne fra undersøgelsen vil løbende blive formidlet her:

Danmarks Center for Vildlaks

DTU Aqua