Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

Michael Beck Hansen er ny formand for Skjern Å Sammenslutningen

Michael Beck Hansen er ny formand for Skjern Å Sammenslutningen. Det var en enig bestyrelse, som pegede på Michael som ny formand efter at Jan Møller Jensen valgte at stoppe på repræsentantskabsmødet i november. Michael sidder ligeledes i bestyrelsen i Herning-Ikast Lystfiskerforening. Michael som kommer fra Tistrup mellem Skjern og Varde, er et kendt ansigt ved Skjern Å, hvor han har fisket siden 1983. Han har i en periode arbejdet hos Korsholm i Skjern, hvor han aktivt var med til at promovere fiskeriet ved åen, ligesom han succesfuldt var med til at samle penge sammen til projektet “Red Skjern Å Laksen”. Michael som tidligere har været næstformand i Danmarks Sportsfiskerforbund, arbejder i dag som selvstændig konsulent.

Michael Beck Hansen er nyvalgt til Skjern Å Sammenslutningens bestyrelse for lysfiskerne. For lodsejerne blev Lars Pedersen valgt til bestyrelsen. SÅS ser frem til samarbejdet med de to nye ansigter.

Bestyrelsen – Søren

Genslyngningsprojekt gennemført i Hoven Å.

Ringkøbing Skjern Kommune har netop afsluttet et genslyngningsprojekt i Hoven Å – Simmel Bæk. Godt 1 km af åen er blevet genslynget, og giver nu klart forbedrede forhold for fisk og smådyr. Simmelbæk er et vandløb med et ganske stort potentiale for særligt ørreder. Laksene benytter allerede i dag de nedre dele af vandløbet til gydning, men med de nye tiltag forbedres mulighederne væsentligt. Genslyngnings projektet er sket i samarbejde med velvillige lodsejere, RiverFisher og Skjern Å Sammenslutningen. SÅS har således bidraget med 75.000 kr. til gydegrus. Men først og fremmest er det Ringkøbing Skjern Kommune der har drevet projektet med Per Søby Jensen som projektleder. Skjern å Sammenslutningen anerkender kommunens indsats for at forbedre forholdene i vandløbene, og håber at det gode samarbejde kan forsætte i de kommende år.

Simmelbæk forsætter ind i Billund Kommune, hvor den på hele strækningen er reguleret. Tidligere lå et stort antal dambrug langs vandløbet, men alle er nu nedlagt og der er fri passage i hele åen forløb til Hjortlund ved Filskov. Vandløbet har som sagt et rigtig fint potentiale for en stor ørredbestand, men det udrettede forløb giver desværre anledning til stor sandvandring.  Derved sander såvel udlagte som naturlige grus forekomster til. SÅS håber derfor, at Billund Kommune lader sig inspirerer af Ringkøbing Skjern, og ser på mulighederne for at at lave et genslyngnings projekt i hele åens forløb.

Du kan se en fin lille film om projektet herunder. God fornøjelse 🙂

Jan Møller Jensen stopper som formand i SÅS

Jan Møller Jensen stopper som formand I Skjern Å Sammenslutningen efter seks år på posten. I de seneste år har Jan arbejdet for at udvikle fiskeriet i Skjern Å systemet. Han har været medvirkende til at sætte “ørredprojektet” i gang, således der i en fem års periode nu er særligt fokus på at få en større ørred bestand i Skjern Å systemet. Ligeledes har han været fortaler for at regulere skarvbestanden, således at der også kan være fisk i vandløbene. Vandpleje arbejdet har altid ligget Jan på sinde, og han vil i fremtiden bruge en del af sine kræfter på dette arbejde. Skjern Å Sammenslutningen vil gerne takke Jan for det store arbejde i SÅS bestyrelse, og håber at der i fremtiden nu bliver lidt mere tid til at besøge åen.

Bestyreslen