Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

Tilladelser til regulering af skarv ved Skjern Å systemet.

Tilladelser til regulering af skarv

Det er forsat muligt at opnå tilladelse til regulering af skarv ved Skjern Å systemet. Man skal naturligvis have et gyldigt jagttegn, ligesom man selv skal sørge for at tilladelse fra lodsejeren, det sted som man ønsker at regulerer.

Skarven er forsat den største enkelt udfordring for fiskene i Skjern Å systemet. Derfor er det vigtigt at holde den væk fra åen, hvor den giver betydelige skader på bestandene af  laks, ørreder og stallinger. Vi er desværre begyndt at se store flokke som furagerer i åen, men fuglene er der kun nogle gange. Hvis du ønsker at modtage en regulerings tilladelse, skal du sende en mail til skarv@skjernaasam.dk . Meget gerne med oplysninger om hvor du ønsker at regulere, samt navn, adresse, mail og telefonnummer.

Skjern Å Sammenslutningen

Laksedag den 4. december

Danmarks Center for Vildlaks afholder Laksedag den 4.12.22 kl. 13.00.

Efter nogle år med Corona er vi nu igen friske på at genoptage vores årlige Laksedag. Alle er velkomne til at komme og se el-fiskeriet efter Laks, samt at høre lidt om laksesæsonen og hvordan fremtiden ser ud. Der er også mulighed for at se de el-fiskede Laks bliver sat i bassinerne. Vi sælger Gløgg og æbleskiver, så vi kan holde varmen, men modsat tidligere bliver der ikke noget lotteri i år.

Prisen for arrangementet er 50,- for voksne, børn deltager gratis. Hele overskuddet går til etablering af solceller på DCV.

Mødestedet er Laksen Hus kl. 13.00. Herefter kører vi samlet ud og ser el-fiskeriet, hvor der forhåbentlig er nogen laks at kigge på. Garantier kan aldrig gives, men mon dog ikke det lykkes. :-). Vel mødt !

Danmarks Center for Vildlaks

 

Så er der pakket ind til Jul

Steen og Torben fra Skjern Å Sammenslutnings vandplejeudvalg,  har pakket stemmeværket ved Rind Å forvirringen ind i liggeunderlag. Tiltaget er et forsøg på at beskytte de laks som forsøger at springe forbi stemmeværket. Tidligere har en stor del af fiskene fået grimme skader, når de rammer betonen og de jerndragere som stemmeværket er lavet af. Springskaderne medfører efter al sandsynlighed en forhøjet dødelighed blandt gydefiskene. Således bliver der færre fisk til at gyde, og en del fisk når muligvis ikke gydepladserne. Undersøgelser i forbindelse med årets elektrofiskeri, skal nu kigge på om der er færre skader end tidligere.

Skjern Å Sammenslutningen håber forsat på, at der snarligt findes en permanet løsning, således at opgangsforholdene til den øvre del af Skjern Å, Brande Å, Holtum Å, Rind Å og Fjederholt Å forbedres. Det er Herning Kommune der har ansvaret for at finde en løsning.

Stor tak til Steen og Torben for den fine indsats.

Laks med springskade fra stemmeværket ved Rind Å Forvirringen