Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

Nye lodsejere ved Skjern Å

Constantinsborg A/S har købt et stykke af Skjern Å i området omkring Tarp Bro og Karstoft Å´s udløb. Formålet med opkøbet er, ifølge talsmand Lars Pedersen, at sikre et interessant og sammenhængende naturområder langs åen. Constantinborg arbejder i forvejen med vild natur og landbrug.

Det betyder, at Sønder Felding Lystfiskerforening mister en del af deres fiskevand. Formanden for foreningen Henrik Jensen anerkender, at det er vilkårene, når der bliver handlet jord og er afklaret med situationen.

Lars Pedersen oplyser, at det ikke er intensionen at opkøbe større dele af å-systemet og dermed hindre lystfiskeriet. Constantinborg vil gerne arbejde for, at lystfiskeriet i området får endnu bedre vilkår.

Skjern Å Sammenslutningen har afholdt et møde med Lars Pedersen og Anders Holch Povlsen (ejer af Constantinsborg A/S). Her oplyser de, at de ønsker at indgå i samarbejdet med SÅS og bidrage til arbejdet med fiskebestandene i åen. Konkret har det har det udmøntet sig i et køb af 20.000 laks til udsætningen allerede i år. Derudover er der indgået aftale om, at se på mulighederne for etablering af gydebanker og forbedrede opvækstområder på det pågældende stykke i Skjern Å.

Skjern Å Sammenslutningen ser frem til samarbejdet og forventer at dette samarbejde vil komme mange lystfiskere og naturinteresserede til gode.

Skjern Å Sammenslutningen / Søren

 

1 million til Danmarks Center for Vildlaks

Danmarks Center for Vildlaks modtager 1 million fra Natur og Biodiversitetspakken, som i 2020 blev vedtaget af Regeringen, Det Radikale Venstre, Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.
Det er resultatet af et langt og intensivt arbejde fra DCV´s bestyrelse, som nu har givet resultat. Pengene skal være med til at fremtidssikre produktionen af udsætningsfisk. Varde Å Sammenslutningen og Skjern Å Sammenslutningen har ligeledes ydet betydelige bidrag, som har været medvirkende til at få DCV igennem en vanskelig periode.
Der arbejdes fortsat på, at få afregningen for udsætningsfisk op i et niveau, som dækker de faktiske omkostninger. Fisketegnsmidlerne er DCV´s vigtigste indtægtskilde. Fisketegnet er imidlertid ikke reguleret siden 2012, og dermed er indtægterne stagneret, hvilket har bragt DCV i økonomisk krise.
DCV vil gerne takke alle, som har bidraget til det fortsatte virke. Fantastisk med den store opbakning.