Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   14,92 °C

Overtrædelser af fiskereglerne ved Skjern Å

Skjern Å Sammenslutningen/SÅS) kontroludvalg har desværre haft mere travlt i denne sæson end tidligere.
Dette har betydet flere udelukkelser og en række advarsler. Det er SÅSs ansvar, at kvoterne og fiskeregler i bekendtgørelsen overholdes.

SÅS har 25 opsynsmænd som varetager fiskeriopsynet ved fiskevandet i Skjern Å systemet. Deres vigtigste opgave er at hjælpe og vejlede fiskerne langs åen, men de er selvfølgelig også forpligtiget til at sikre, at gældende regler bliver overholdt. SÅS har nedsat et kontroludvalg som behandler overtrædelser, og bestemmer hvilke sanktioner der skal gives. Alle i kontroludvalget er A-opsynsmænd, uddannet og godkendt af fiskeriinspektoratet i Nymindegab.

Udelukkelser gives såfremt der sker overtrædelser af bekendtgørelsen, det kan være fiskeri med modhager på krogene, eller hjemtagelse af laks uden for de tildelte kvoter. Overtrædelse af bekendtgørelsen bliver fra nu af automatisk videregivet til fiskerikontrollen, med anmodning om yderligere retsforfølgelse.

Advarsler gives for uhensigtsmæssig håndtering af fisk som skal genudsættes, eller billeder der ikke lever op til de anbefalinger som findes på hjemmesiden.
Gentagelses tilfælde kan medføre udelukkelse fra fiskeri.

Overtrædelse af fiskereglerne, eksempelvis ormefiskeri efter at man har fanget laks, kan ligeledes medføre sanktioner.

Det er utilfredsstillende, at der har været så mange sager i indeværende sæson. I værste fald kan vi risikere at få tildelt en mindre kvote, hvis der skal tages højde for et antal overtrædelser. Vi har derfor et fælles ansvar for at reglerne overholdes, og vi opfordre til at hjælpe dem som ikke kender reglerne.

Dem som bevidst snyder, må vi håndtere som vi bedst kan, men de skal ikke ødelægge det for alle andre.

Hvordan får vi Laksekvoten til at holde længere?

Skjern Å Sammenslutningen har modtaget en række henvendelser omkring kvoterne i Skjern Å systemet. Der er en generel frustration over, at den store kvote er opfisket så hurtigt som det har været tilfældet de senere år. I år holdt den første store kvote 3 dage og anden del bare 6 dage. SÅS er enige i, at tingenes tilstand ikke er optimale. Eksempelvis har vi et voldsomt stort fisketryk når kvoten er åben, hvor mange give udtryk for dårlige fiskeoplevelser, og nogen opgiver helt at fiske.

SÅS overvejer derfor mulighederne for at gøre det bedre. Der er nedsat et udvalg som skal kigge på, hvilke muligheder der er for at få kvoten på de store laks til at holde længere. Udvalget vil gerne give alle muligheden for at komme med gode ideer og forslag, det kan jo være at den gode løsning ligger derude et eller andet sted. Så kom med jeres ideer og tanker, så bliver de taget med i betragtningerne.

Man skal dog være opmærksom på, at ikke alt kan lade sig gøre. Kvoternes størrelse fastsættes af DTU og Fiskeristyrelsen, dem kan vi ikke ændre på. Det samme gør sig gældende for de betingelser der er for at opnå kvoten, eksempelvis indberetning samme dag som fangsten er foretaget. Se eventuelt https://skjernaasam.dk/uncategorized/aarets-laksekovote/

Send jeres ideer og tanker til Fiskeplejeudvalget sl@vildlaks.dk eller Formanden for SÅS jan.moller.jensen@gmail.com. Vigtigt med navn og evt. tilhørsforhold i forhold til foreninger eller andet. Vi vil gerne have jeres tilkendegivelser senest 1.9.2022.

 

SÅS – Fiskeplejeudvalget

Fiskenes rige!

Tre flotte film af journalisten og naturfotografen Martin Falklin. Næsten et “must see” for alle fiske og naturinteresserede. De tre film har netop været sendt DR 1, og har I ikke fået dem set, kan de streames på nedenstående links. De tre film tager udgangspunkt i henholdsvis floderne, søerne og havet. Alle tre film har fantastiske optagelser, men sætter frem for alt fokus på en række miljøproblemer. Selvom filmene er svenske, kan nogen af problemstilligerne sagtens overføres til danske forhold.

Nr. 1, Floderne:   https://www.dr.dk/drtv/se/fiskene-i-sverige_-floderne_319742

Nr. 2, Søerne:      https://www.dr.dk/drtv/se/fiskene-i-sverige_-soeerne_319744

Nr. 3, Havet:        https://www.dr.dk/drtv/se/fiskene-i-sverige_-havet_326027