Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,73 °C

Ørredens mange problemer i Skjern Å systemet.

I forbindelse med ørredprojektet i Skjern Å systemet, har de fem kommuner nedsat en ERFA gruppe, som skal prøve at identificere de mange problemstillinger, der er for ørrederne. På hvert møde tages fat på et emne, som bearbejdes i dybden. Første emne som der blev taget fat på, var ikke overraskende skarv problematikken. Niels Jepsen fra DTU Aqua, fremlagde indledningsvist resultaterne af en lang række undersøgelser, som DTU har lavet over en årrække. Resultaterne viser entydigt, at skarven udgør en væsentlig faktor, når det gælder prædation på laks, ørred og stalling. Som følge af mødet, afgav kommunerne høringssvar til den nye skarvforvaltningsplan. Man kan så håbe, at det får betydning for den fremtidige forvaltning. Næste møde, som er planlagt til februar, har slusen i Hvide sande som fokus emne.

Per Søby Jensen fra Ringkøbing- Skjern Kommune har fremstillet nedenstående planche, som identificere en række af problemerne. Som det ses, er der ikke sat procenter på de enkelte faktorer, men måske kan det komme, når alle punkter er gennemgået.

Oversigtskort med ørrendens vej fra hav til udspring i Skjern å

 

Laksekontingent 2022

Laksekontingentet for Skjern Å, reguleres i 2022 til kr. 250,00. Samtidig bliver der indført et en dags kontingent til kr. 100,00. Års kontingentet kan allerede nu købes her på hjemmesiden, og vi forventer at de ligger klar i butikkerne sidst i marts.

Reguleringen blev vedtaget på Skjern Å Sammenslutningens repræsentantskabsmøde i november. Det var et enigt repræsentantskab som stod bag beslutningen. De øgede indtægter skal primært anvendes til sikring af ørred projektet i Skjern Å. Som omtalt tidligere, har ørreden det rigtig svært i Skjern Å systemet. Der er derfor behov for en betydelig indsats, hvis ørredbestanden skal nå det niveau som er potentielt i Skjern Å systemet. Det er dog et håb, at der også kan anvendes flere penge til restaurering og udsætning af laks.