Indberet din fangst
IMG_20161102_152251

El-fiskedag den 4.12.2016

 

 

Åbent hus på Danmarks Center for Vildlaks

Laksedag den 4. december

 

Mødested Skjern Å Naturcenter, Ånumvej 163, Skjern, kl. 13.00

Pris 50 kr. for voksne, børn u. 18 deltager gratis

 

Kom og oplev el-fiskeriet efter laks ved Skjern Å, og se fiskene blive sat i bassinerne på Danmarks Center for Vildlaks.

 

Derudover vil der være foredrag om laksebestandens status, den store lakseundersøgelse og forventningerne til lystfiskeriet ved Skjern Å i 2017.

 

Der vil være mulighed for kaffe, gløgg og æbleskiver, ligesom vi igen i år afholder lotteri med fine præmier.

 

Arrangementet afholdes i samarbejde med Skjern Å Sammenslutningen (SÅS).

 

Åbent hus på DCV 4. december

Så er datoen for årets åbent hus dag med elfiskeri efter laks to bestandsophjælpningen sat, se mere her:

https://www.facebook.com/pages/Fonden-Danmarks-Center-for-Vildlaks/310126669158233

 

Fiskeri med ulovlige redskaber

Fiskerikontrollen har i denne uge fjernet to umærkede ulovligt satte ruser på Naturstyrelsen vand i Gundesbøl Å ved Præstbro. Tyvfiskerne blev desværre ikke identificeret, men fiskerikontrollen hører meget gerne fra alle som ser umærkede eller ulovlige redskaber i åerne, såvel i små bække som de store åer.

Anmeld her: Fiskerikontrol@naturerhverv.dk, med præcis angivelse af sted og redskaber, gerne med prik på kort og/eller koordinater.

DSC_0060

Klassisk laksefiskeri i Skjern Å

Sammen med Martin Bach og John Lind Rasmussen, har formanden for Lystfiskerforeningen af 1926, Tonni Kjær Jensen været på laksefiskeri i Skjern Å. Ikke som helt almindelige lystfiskere, men som man gjorde det i 1800-tallet.

Laksefiskeriet har en fantastisk historie, og har sit udspring på de Britiske Øer. I slutningen af 1700-tallet og op gennem det 19. århundrede kom der gang i det, som vi idag kender som det klassiske laksefiskeri. Fra kolonierne i Indien, Afrika og Sydamerika var der næsten ubegrænset tilgang til eksotiske fjer og det blev udnyttet til at skabe nogle fantastiske fluer, som vel næsten må betegnes som små kunstværker. Idag er mange af disse fjer næsten umulige at skaffe, desværre fordi at en række af fuglene er truede eller helt udryddet. Ihvertfald kræver det både lidt god økonomi og Cites-dokumenter hvis man vil dyrke denne hobby.

Datidens fiskeri var eksponentielt  godt sammenlignet med det vi kender idag. Antallet af laks i floderne var enormt og det kan være svært at forstå idag, at der engang var så mange fisk. Eksempelvis kunne det ikke anbefales at fiske med to fluer, da risikoen for at to laks bed på, var for stor.

TV-Midt Vest har været med de tre på fisketur, og det er der kommet en fin udsendelse ud af. Det er helt klart værd at læne sig lidt tilbage og se lidt om gamle fluer, klassisk fluefiskeri og det lidt upraktiske i ikke at have waders på ved åen.

http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/03-07-2016/1930/fluebindere-i-verdensklasse?autoplay=1#player

 

 

IMG_20160628_153954

Video og råd til genudsætning

Andreas Lyngø har lavet en ny fin video hvor han ud over nogle fine fights, også har haft fokus på korrekt håndtering og genudsætning. Selvom det er skrevet og fortalt mange gange, kan det nogen gange virke svært at få det hele gjort rigtigt, særligt hvis det er første gang man fanger en stor laks. Så vi gentager lige de vigtigste ting, som er med til at sikre at fisken ikke lider unødigt overlast. Videoen kan ses under anbefalingerne.

  • Brug grej som er tilstrækkeligt kraftigt til at lande fisken hurtigt og sikkert.
  • Vælg de kroge som er mest skånsomme. Se anbefalingerne under fiskeregler.
  • Find et godt sted at lande fisken. Gå evt. nedstrøms til du finder et godt sted.
  • Hold fisken i vandet hele tiden.
  • Hav altid en krogløsertang og en disgorger i lommen.
  • Brug af fangstnet kan afkorte fighten, men brug kun net med små knudefri masker, max. 10 mm. Ellers er det bedre ikke at bruge net.
  • Brug ikke stofhandsker til at lande fisken, hvis den skal genudsættes.
  • Tag billeder af fisken i vandet hvis du er alene, eller løft den forsigtigt fri af vandet i max. 5 sekunder hvis du har en hjælper til at tage billedet.
  • Hold fisken med hovedet mod strømmen til den selv svømmer væk. Træk ikke fisken frem og tilbage, det har den modsatte virkning!

Videoen giver måske også nogle tips og ideer, du kan se den her.

 

IMGP2380 (Large)

Laks på vej til Skjern Å

Så er der igen laks på vej til Skjern Å. Og lige nu er der gode muligheder for at se laksene ved slusen i Hvide Sande. Det er en rigtig god oplevelse at stå og se laksene svømme rundt foran slusen, inden de trækker igennem og fortsætter mod åerne. Fænomenet kan som regel opleves hele sommeren. Men inden man tager turen til Hvide sande, er det en god ide at checke tidevandet. Fiskene kan nemlig kun ses når der er lavvande og udgående strøm. Samtidigt er nemmest at se fiskene, når den udgående strøm er mindre end 200 m3. Ved større udstrømninger kan det være svært at “spotte” fiskene. Strømretning og og mængden af vand kan ses på følgende hjemmeside. http://hvidesandehavn.dk/vejret.asp   Husk polaroid solbriller, det gør det betydeligt lettere at se fiskene. Husk også at laksene er fredet i hele sluseområdet og i fjorden, så der er kun mulighed for visuel oplevelse.

Nikolai Fauerby Andersen har lavet en super optagelse af laksene, som der er på vej lige nu. Mon ikke der bliver trængsel på broen over slusen den kommende tid.  https://www.youtube.com/watch?v=6olQBdDHLug

 

100 skarv skjernå-dec12 med tilladelse

TV om skarv og forvaltningsplan

Fødevareministeren kommenterer på skarvforvaltningsplanen som nyligt har været i høring. Der lægges op til udvidede muligheder for at begrænse skarvens prædation på de sårbare fiskebestande i vandløbene.

http://www.tvmidtvest.dk/artikel/minister-skaerper-indsats-mod-skarven

 

Laks indsamlet til DTU fødevareinstituttet

I perioden fredag til mandag (forventet) bliver 5 laks fra Skjern Å hjemtaget til undersøgelse ved DTU Fødevareinstituttet. Der er givet tilladelse til undersøgelsen fra NaturErhvervstyrelsen, og DCV er blevet anmodet om at stå for indsamlingen af disse fem fisk.

Fremfor at fare i åen med båd og elfiskeudstyr, blev/bliver indfangningen foretaget med stang af en håndfuld nøglefiskere ved Skjern Å. Fiskene opbevares på DCV indtil de bliver afhentet og fragtet til København for analyser.

Laks 10.9.07 013

Film om genudsætning af Laks

ASF, Atlantic Salmon Federation har lavet en film med nogle gode råd ved genudsætning af laks. Selvom forholdene ved Skjern Å måske nok er lidt anderledes end dem i filmen, er der alligevel ting som kan bruges. Skjern Å sammenslutningen har tidligere præsenteret filmen, men der er kommet en version med norske undertekster, som er udarbejdet i samarbejde “Norske Lakseelver”. Under alle omstændigheder er filmen værd at se.

http://www.asf.ca/live-release-video-with-norwegian-subtitles.html

Fiskeplejeudvalget.

Kvoten for store laks i Vorgod Å lukker

Kvoten for laks over 70 cm i Vorgod å er nu opbrugt og kvoten lukkes fra og med den 2.6.2016. Der kan således kun hjemtages store laks fra Omme Å opstrøms Vester Ringvej.

Bestyrelsen