Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   12,12 °C

Vandløbsrestaurering i Risbjerg Bæk

Skjern Å Sammenslutningens vandplejudvalg har lavet to gydebanker i Risbjerg Bæk syd for Brande. Risbjerg Bæk er et tilløb til Karstoft Å og har tidligere været et fint ørredvandløb. Tidligere har bestanden været opretholdt af udsætninger, men efter at disse er stoppet, har hårdhændet vedligeholdelse og manglende adgang for gydefisk imidlertid gjort, at der nu kun er meget få ørreder tilbage i bækken.  Spærringerne nedstrøms er nu fjernet, således der adgang for hav og bækørreder, og med de to nye gydebanker er der fin mulighed for gydning til vinter. Så er det vist bare at håbe at fiskene finder derop.

Tak til Bjarne Jacobsen og Vandplejeudvalget for den fine indsats, og tak til lodsejerne for både hjælp og positiv og interessere for projektet. Også tak til Ikast-Brande Kommune for godt samarbejde omkring projektet.

Vandobservatorium ved Skjern Å

Med den nyeste teknologi har forskere indsamlet data, der blandt andet kan hjælpe os med at forstå, hvordan klimaforandringer har indflydelse på vores vandkredsløb. Og det er viden, hele verden kan bruge.

Vandobservatorium har overvåget vandets kredsløb ved Skjern Å de seneste 12 år, og det ha givet nogle spændende resultater. Videnskab.dk har lagt denne artikel op som kan læses mens vi venter på at fiskeriet åbner igen.

https://videnskab.dk/naturvidenskab/vandobservatorium-har-overvaaget-vandets-kredsloeb-ved-skjern-aa-i-12-aar

 

Kritisk film om Lakseopdræt

Efterspørgslen efter laks er enorm. Hvad der tidligere var fin spise for det bedre borgerskab og dygtige lystfiskere, er nu blevet tilgængelig for alle. Og til en pris, som ikke står mål med omkostningerne. Ihvertfald ikke omkostningerne for miljøet, hvor produktionen forekommer. Genetisk forurening fra laks som slipper ud af burene, havlus i massevis som dræber de vilde laksesmolt, og kemikalier og medicinrester, som går hårdt ud over alt fra tanglopper til hummere. Igen og igen påpeger forskere problemerne, mens den norske laskeindustri manurerer uden om problemerne gennem flotte reklamer og dygtigt lobbyarbejde.

TV dokumetaren “Die Gier Nach Lachs” fortæller om problemstillingerne, herunder også om der kan være en sammenhæng mellem opdræt af laks om de sygdomme man begynder at se hos vilde laks.

 


 

 

 

Hjælp DTU Aqua med information om laks med tegn på Red Skin Disease

DTU Aqua vil gerne undersøge, om laks i danske vandløb viser tegn på sygdommen Red Skin Disease. Derfor beder instituttet lystfiskere om hjælp.

I sommeren 2019 blev der fanget laks i flere europæiske vandløb med tegn på en sygdom, som er blevet navngivet Red Skin Disease. Herhjemme hørte DTU Aqua om flere laks med lignende symptomer, og instituttet fik materiale fra én af dem. Efter sommeren faldt antallet af rapporter fra Europa, men i de seneste uger i 2020 er der igen indkommet rapporter om sygdommen fra Irland, Norge og Skotland og herhjemme fra.

DTU Aqua er med i et større internationalt netværk, som prøver at finde ud af, hvor stort problemet er, og hvad sygdommen skyldes. Instituttet behøver derfor hjælp fra lystfiskere for at finde ud af, om sygdommen også findes hos laks i danske vandløb.

På bagrund af de indkomne informationer vil DTU Aqua i efteråret 2020 offentliggøre en rapport om forekomsten af Red Skin Disease i Danmark.

Fakta om Red Skin Disease

Laks med Red Skin Disease har et karakteristisk rødt udslæt på bugen og kan virke afkræftede og sløve. Udslættet kan være lokaliseret til et mindre område, men kan også løbe langs hele bugen (se billeder og links).

Sygdommen kan udvikle sig, så der ses større forandringer i skindet som sår og blødninger langs bugen, der kan brede sig til hoved og hale. Nogle gange vil der komme en svampeinfektion oveni, som svækker fisken yderligere og til sidst slår fisken ihjel.

Billedet er en laks fanget i Danmark. Se flere billeder fra f.eks. Irland og Norge på følgende link

https://www.fisheriesireland.ie/Press-releases/media-release-appeal-to-report-incidences-of-red-skin-disease-in-salmon.html

https://www.vetinst.no/nyheter/erfaringer-etter-en-maned-med-meldingssystemet-for-syk-villfisk

 Sådan kan du hjælpe

Hvis du fanger en laks med tegn på Red Skin Disease eller finder én syg laks i et vandløb, opfordrer DTU Aqua til at du gør følgende:

Indsend billeder og information via Fangstjournalen eller via mail

 • Er du registreret bruger af appen Fangstjournalen 2 skal du registrere Fangsten af laks under fisketuren og samtidig udfylde feltet ”Red Skin Disease?”. Feltet findes under ”Indtast mere information” når du indrapporterer en laks. Tilføj billeder af laksen og de syge områder der hvor du tilføjer billeder til ”fisketuren”.
 • Er du ikke registreret Fangstjournalen bruger, kan du stadig anvende appen Fangstjournalen. I så fald skal du registrere en ”Observation” og vælge ”Laks:Red Skin Disease. Her kan du ligeledes bidrage med billeder
 • Du kan også sende en email direkte til dyrlæge Tine Iburg, timi@aqua.dtu.dk. med oplysninger om hvor laksen er fanget, vægt eller længde, gerne suppleret med billeder

Tag gerne billeder af begge sider af fisken og også gerne nogle nærbilleder af forandringerne, hvis det er muligt. Uanset hvilken metode, så ender informationen hos DTU Aqua og du er altid velkommen til at sende os information og billeder af en syg laks, selvom du ikke er sikker på, at den har Red Skin Disease.

Indsend evt. den syge fisk

 • Det ville være en stor hjælp for DTU Aquas arbejde, at få hele fisk eller prøver af syge fisk til undersøgelse med henblik på at finde årsagen til forandringerne.
 • Du kan sende eller bringe den hele fisk til DTU Aqua i Kgs. Lyngby. Læg fisken på køl (ikke frys) hurtigst muligt, og ring på tlf. 25 52 05 80 for nærmere oplysninger. Telefonen er bemandet alle hverdage fra 9-15 (og ofte længere).
 • Er det ikke muligt at indsende den hele laks, vil DTU Aqua gerne have prøver af den aflivede fisk. Dansk Center for Vildlaks ved Skjern eller Randers kan udtage prøverne, ring venligst du kører dertil (se kontaktoplysninger nederst på siden). Prøverne bliver indsendt til analyse på DTU Aqua i Kgs. Lyngby. Du kan få fisken med hjem, efter at der er taget prøver. Hvis fisken varmebehandles, før den spises, udgør den ingen risiko.
 • Der kan ikke afleveres fisk eller udtages prøver i weekender og på helligdage.
 • Hvis du oplyser navn, adresse og e-mail, får du et personligt svar om resultatet, når DTU Aqua har lavet undersøgelserne.

Kvotereglerne gælder stadig. 

DCV og SÅS er i løbene kontakt med Fiskeridirektoratet og DTU, men indtil andet bliver meldt ud, gælder kvote reglerne stadig, også selvom man fanger en syg fisk. Såfremt der sker ændringer på dette punkt, melder vi det ud hurtigst muligt. Men indtil videre skal kvote reglerne følges.

Desinficer dit fiskeudstyr

Hvis du fanger en laks med tegn på sygdom, uanset om det er Red Skin Disease eller andet, opfordrer DTU Aqua til, at du desinficerer fiskegrej, vaders, net og andet udstyr, inden du fisker igen. Dette kan gøres i Laksen Hus, hvor der er placeret en tønde med desinfektion bag huset. Det vil sige, at der også kan desinficeres uden for almindelig åbningstid.

Vigtige adresser:

DTU Aqua

v./Dyrlæge seniorrådgiver Tine M. Iburg

Enhed for Fiske-og Skaldyrsygdomme

Post- og varemodtagelsen

Henrik Dams Allé, bygning 205B

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. +45 25520580

timi@aqua.dtu.dk

 

DCV-Skjern

v./Søren Larsen
Danmarks Center for Vildlaks
Ånumvej 163
6900 Skjern
Tlf.: 97 35 49 28

 

DCV-Randers
Danmarks Center for Vildlaks
Brusgårdsvej 15
8960 Randers SØ
Tlf.: 86 44 72 98

På forhånd tak for din hjælp.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2020/07/efterlysning-red-skin-disease?id=70ebfc89-a0c3-45f3-bcc3-e9cc49ea686d&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2020_07_17_Nyhedsbrev

Den store kvote lukker fra og med 5.7.20

Fra og med den 5.7.2020 kl. 00.01 lukker kvoten for laks over 75 cm i Skjern Å og Vorgod Å. Der er forsat 4 laks tilbage på kvoten i Omme Å opstrøms Vester Ringvej. Skjern Å Sammenslutningen opfordrer alle til at udvise størst mulig forsigtighed med fisk som skal genudsættes og følge de anvisninger der kan ses andre steder på denne side.

 • Brug net med små masker, gerne gumminet, når fisken skal landes.
 • Hold fisken i vandet hele tiden.
 • Løft kun fisken ud af vandet i maksimalt fem sekunder ved fotografering, og kun hvis man har en hjælper.
 • Hjælp andre med råd og vejledning når der er fisk på krogen der skal genudsættes.

Bestyrelsen

Vær opmærksom på temperaturen i Skjern Å!

Temperaturen i Skjern Å stiger i takt med at sommeren har bidt sig fast. Man kan følge temperaturen på Sammenslutningens hjemmeside. Fiskeriet lukker når temperaturen rammer de 18 gr. og åbner først igen når den er under 16,5 gr.

Der har været nogle usikkerheder om hvorvidt loggeren har målt temperaturen rigtigt, og der har været foretaget en del kontrolmålinger. Der arbejdes løbene med at sikre, at det er de rigtige data som udsendes. De temperaturer der bliver meldt ud lige nu, er identiske med kontrolmålingerne. Tidligere har der været svingninger i mellem de forskellige instrumenter på mellem 0,6 og 1,5 gr.

Ny temperatur logger

Så skulle den nye temperatur logger omsider være funktionsdygtig. Der har været forskellige tekniske udfordringer, med såvel sensorer som sende signal. Det skulle gerne fungere herfra. Bemærk at at den øverste temperatur som fremkommer når man klikker på linket, er lufttemperaturen. Vandtemperaturen, som står i bjælken på forsiden, aflæses længere nede. Der også muligt at aflæse luftrykket, ligesom det er muligt at følge vandstanden. Denne funktion vil vi beskrive nærmere når vi lige får helt styr på det.

Knæk og bræk.

 

Forbered dit Catch and release fiskeri.

Kvoterne for de store laks er for nuværende opbrugt i Skjern Å,  en del af Vorgod å og nedre del af Omme Å. Det betyder at rigtig mange af de laks vi fanger lige nu, skal sættes ud igen. Skjern Å Sammenslutningen vil derfor gerne opfordre til, at man forbereder sig bedst muligt på situationen hvor en stor laks bider på.

Lystfiskerne langs Skjern Å er generelt dygtige til at håndterer og genudsætte laksene, men vi ser dog stadig tilfælde, hvor fiskeren tilsidesætter fiskens tarv.

Overvej hvilke grejer du anvender til fiskeriet. Det er vigtigt at de fisk som genudsættes overlever således de kan deltage i gydningen til vinter. Og der er god dokumentation for at fiskene overlever, såfremt man følger de anvisninger som er skrevet under Fiskeriet/fiskeregler her på siden.

En af de fejl som vi desværre har set nogle gange, er at man tager fisken på land for at afkroge den. Dette ødelægger slimlaget, og fisken får efterfølgende svamp. Det er vigtigt at fisken forbliver i vandet hele tiden, meget gerne i et fangstnet med små masker. (Kun små masker) Alternativt i noget grøde, men hele tiden i vandet. Afkrog fisken med en krogløser eller discorger. Ved genudsætning holdes fiskens hoved mod strømmen indtil fisken selv svømmer afsted. Hold fisken stille og roligt. Træk den ikke frem og tilbage i vandet. Det kan være nødvendigt at træde lidt ud i åen. Det kan give våde støvler og bukser. Det overlever både fisker og fisk.

Alt er er nemt når man har prøvet det nogle gange. Men der er en første gang for alle, så derfor kan der være nogen som har brug for hjælp. Tilbyd din hjælp eller giv et par gode råd. Ønsker man et billede af fisken, kan forsigtigt og understøttet løfte den ud af vandet i max. 5 sekunder.  Men det bedste er at holde fisken i vandet hele tiden, og hurtigst mulig returnere den tilbage til åen. Er man alene er et billede af fisken i vandet eneste mulighed.

Vi har et fælles ansvar for at fiskeriet foregår på et forsvarligt og bæredygtigt grundlag. Tænk derfor situationen godt igennem inden fiskeriet påbegyndes. Er man godt forberedt er det ganske enkelt at genudsætte laks og havørreder, og man undgår at tvivlen om fisken nu overlevede.

Bestyrelsen / SÅS

Hvad er “God økologisk kvalitet” i vores vande?

Hvad betyder “god økologisk status” for vores farvande, og hvorfor er det et mål, der er vigtigt at nå?

Denne korte film giver et klart og kortfattet svar, ved at understrege den væsentlige værdi af et sundt akvatisk økosystem for alt liv på planeten.

Filmen blev realiseret gennem EU MARS-projektet, i tæt samarbejde med forskerne Dr. Christian Feld og Dr. Sebastian Birk fra Universitetet i Duisburg-Essen. Det blev finansieret af Den Europæiske Union, under det syvende rammeprogram.

Filmen er publiceret på engelsk, tysk og hebraisk, og vises filmen internationalt på forskellige symposier om emnet vandbeskyttelse, og stilles til rådighed gennem adskillige online platforme. Det fungerer som et værktøj inden for undervisning, og er målrettet mod offentligheden, med det formål at fremme god økologisk status.

Husk skæl og vævsprøver!

Der skal fortsat afleveres skæl og vævsprøver, fra de laks som hjemtages fra Skjern Å systemet.  Prøverne er en del af  en størreundersøgelse omkring Skjern Å laksen.  Læs mere: http://skjernaasam.dk/fiskeriet/skael-og-vaevsproever/

Vi kan desværre konstatere, at der er nogen, som ikke får afleveret prøverne. Tankevækkende at man gerne vil udnytte det store arbejde der gøres for laksen, men ikke selv bidrage. Da disse prøver er en del af betingelsen for at få tildelt en kvote, vil bestyrelsen nu se på, hvorledes der skal sanktioners i forhold dem som ikke afleverer prøverne.

Kuverter og rør kan fås og afleveres hos:

Laksens Hus, Ånumvej 161B, Skjern. Korsholm, Ringvejen, Skjern, Fisk Nu, Storegade, Tarm. Seatrout, Viborgvej, Herning. Sportshuset, Åboulevarden 65, Horsens. Eller sendes til DCV, Ånumvej 163, 6900 Skjern.

Laksen Hus er foreløbigt lukket indtil videre, men der  kan hentes rør og kuverter i Postkassen ved indgangen til huset.