Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   8,89 °C

Skjern Å kontingent

Skjern Å kontingentet

Skjern Å kontingentet fastsættes af Skjern Å Sammenslutningens repræsentantskab på det årlige møde. Prisen er for 2024 fastsat til kr. 250,00

Indtægterne fra Skjern Å kontingentet anvendes til forbedringer af fiskeriet og vandmiljøet i Skjern Å systemet. For nuværende fordeles pengene mellem Lakseudsætninger, Ørredprojektet og Vandløbsrestaurering.

Alle som fisker på vand under Skjern Å Sammenslutningen er forpligtiget til at købe Skjern Å kontingentet, med mindre at fiskevandet er beliggende opstrøms for Rind Å´s sammenløb med Skjern Å, opstrøms Nr. Vium Kirke i Vorgod Å, opstrøms Juellingsholm i Omme Å og Tarm Bæk systemet.

Skjern Å Kontingentet er vigtig forudsætning for det store arbejde der gøres for at forbedre fiskebestandene i systemet. Tidligere hed kontingentet “Laksekontingentet”, men netop fordi der arbejdes for alle arter, blev navnet ændret til Skjern Å Kontingentet i 2021.

Bestyrelsen