Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   8,89 °C

Fiskevand

Digital Google Maps over fiskevandet

Klik på linket for at se nærmere:
Google Maps

Primær laksevand

Oversigt over de strækninger i vandløbene som i henhold til gældende bekendtgørelser er defineret som primær laksevand og øvrige laksevand.

• Skjern Å fra afløbet fra MES Sø, fra Dørslundvej, og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

• Sdr. Omme Å, fra opstemningen ved Juellingsholm Dambrug og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

• Brande Å, fra Brandlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

• Karstoft Å, fra Sdr Ommevej (Rute 411) og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

• Simmel Bæk, fra sammenløb med Hårkær Bæk og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

• Påbøl Bæk, fra Påbølvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

• Gundesbøl Å, fra Vindingevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

• Vorgod Å, fra Trehøjevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

• Rind Å, fra sammenløb med Fjederholt Å og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

• Egeris Mølleå, fra Skovbyvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

• Fjederholt Å, fra Toftlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

• Holtum Å, fra afløbet fra Ejstrup Sø og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

• Tarm Bybæk, fra Storegade og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.