Fangstformular

Alle laks og havørreder, der fanges i Skjern Å Systemet, skal indrapporteres til Skjern Å Sammenslutningen seneste kl. 23:59 samme dag de er fanget.

Du skal indberette din fangst via et af nedenstående links afhængig af hvilket foreningsvand du har fisket på:

Alle andre foreninger, konsortier og klubber kan indberette nedenfor.

Når du har udfyldt alle felterne skal du indsende fangstrapporten ved, at trykke på den grønne knap ‘Afslut tur’.
Herefter fremkommer en tekst som fortælle at fangstrapporten er sendt og du vil også modtage en kvittering på din mail.
Du kan finde en instruktion i brugen af fangstjournalen her: Fangstjournalen.

Hvis du har problemer med at se fangstformularen på din mobiltelefon, kan linket her benyttes: Mobilvisning af Fangstformularen.