Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   10,66 °C

Statistik for fangsterne i Skjern Å Systemet

Hanner(af hanner)(af alle)Hunner(af hunner)(af alle)Ej KønsbestemtIalt
Antal fangede fisk:59 stk100%15,9%146 stk.100%39,4%166 stk/44,7%371 stk
Antal hjemtagne fisk:0 stk0%0%1 stk0,7%0,3%0 stk/0%1 stk/0,27%
   Heraf finneklippede:0 stk0%0%0 stk0%0%0 stk/0%0 stk/0%
Antal genudsatte fisk:59 stk100%15,9%145 stk99,3%39,1%166 stk/44,7%370 stk/99,73%
   Heraf finneklippede:3 stk5,1%0,8%11 stk7,5%3%43 stk/11,6%57 stk/15,36%
Gennemsnitsvægt:6,65 kg6 kg3,833 kg5,133 kg
   Antal uden vægtangivelse:57 stk145 stk163 stk365 stk
Gennemsnitslængde:59,83 cm55,55 cm53,83 cm55,48 cm
   Antal uden længdeangivelse0 stk1 stk5 stk6 stk
Gns. konditionsfaktor3,1053,52,4583,006
Total antal kg.:13,3 kg100%43,2%6 kg100%19,5%11,5 kg30,8 kg
Vægtfordeling
Ukendt vægt:57 stk96,6%15,4%145 stk99,3%39,1%163 stk/43,9%365 stk/98,38%
0-4 kg.:0 stk0%0%0 stk0%0%2 stk/0,5%2 stk/0,54%
4-8 kg.:1 stk1,7%0,3%1 stk0,7%0,3%1 stk/0,3%3 stk/0,81%
over 8 kg.:1 stk1,7%0,3%0 stk0%0%0 stk/0%1 stk/0,27%

Hvorfor er antallet af hanner lagt sammen med antallet af hunner, mindre end det totale antal fangede fiske? Fordi ikke kønsbestemte fiske, kun figurerer under "Ialt"
Forklaring til "(af xxx)":
Når der står 0% under (af hanner) ud for Antal hjemtagne fisk, betyder det at 0% af alle fangede hanner blev taget med hjem, procenttallet 0% under (af alle) betyder at 0% af alle fangede fisk, var hanner der blev taget med hjem.
Ligeledes betyder de 0% under (af hanner) ud for 0-4kg. at 0% af alle fangede hanner vejede 0-4kg. og de 0% under (af alle) betyder at 0% af alle fangede fisk var hanner på 0-4kg. (tallene skal selvfølgelig ses i lyset af den usikkerhed der ligger i antallet af ikke kønsbestemte fisk)
For Total antal kg. skal det noteres at ikke vejede fisk regnes som 0 kg. Hvis vi ganger antallet af ikke vejede fisk med gennemsnitsvægten får vi et totalt antal kg. på 1904,47kg.
Korrigerer vi for de forskellige gns. vægte for han/hun samt ej kønsbestemte bliver det totale antal kg. 1904,68kg.
Korrigerer vi endvidere for at gns. længden på de uvejede fisk, måtte ligger over/under gns. længden for de vejede, får vi et total antal kg. på 1894,73 kg, hvilket nok er det som kommer nærmest det reelle total antal kg.

Fangster fordelt efter sted

Fangster fordelt efter metode

Fangster fordelt efter køn

Gns. længde