Indberet din fangst
Fiskeriet lukket pga. høj vandtemperatur.
Temp. i Skjern Å: 16,64 °C (Åbner ved 16,5 °C)  

Statistik for fangsterne i Skjern Å Systemet

Hanner(af hanner)(af alle)Hunner(af hunner)(af alle)Ej KønsbestemtIalt
Antal fangede fisk:477 stk100%41,3%453 stk.100%39,3%224 stk/19,4%1154 stk
Antal hjemtagne fisk:120 stk25,2%10,4%102 stk22,5%8,8%27 stk/2,3%249 stk/21,58%
   Heraf finneklippede:32 stk6,7%2,8%39 stk8,6%3,4%12 stk/1%83 stk/7,19%
Antal genudsatte fisk:357 stk74,8%30,9%351 stk77,5%30,4%197 stk/17,1%905 stk/78,42%
   Heraf finneklippede:103 stk21,6%8,9%126 stk27,8%10,9%70 stk/6,1%299 stk/25,91%
Gennemsnitsvægt:6,885 kg6,853 kg4,987 kg6,719 kg
   Antal uden vægtangivelse:393 stk362 stk209 stk964 stk
Gennemsnitslængde:84,59 cm85,36 cm80,67 cm84,13 cm
   Antal uden længdeangivelse2 stk0 stk0 stk2 stk
Gns. konditionsfaktor1,1381,1020,951,129
Total antal kg.:578,3 kg100%45,3%623,6 kg100%48,8%74,8 kg1276,7 kg
Vægtfordeling
Ukendt vægt:393 stk82,4%34,1%362 stk79,9%31,4%209 stk/18,1%964 stk/83,54%
0-4 kg.:24 stk5%2,1%5 stk1,1%0,4%5 stk/0,4%34 stk/2,95%
4-8 kg.:28 stk5,9%2,4%61 stk13,5%5,3%9 stk/0,8%98 stk/8,49%
over 8 kg.:32 stk6,7%2,8%25 stk5,5%2,2%1 stk/0,1%58 stk/5,03%

Hvorfor er antallet af hanner lagt sammen med antallet af hunner, mindre end det totale antal fangede fiske? Fordi ikke kønsbestemte fiske, kun figurerer under "Ialt"
Forklaring til "(af xxx)":
Når der står 25,2% under (af hanner) ud for Antal hjemtagne fisk, betyder det at 25,2% af alle fangede hanner blev taget med hjem, procenttallet 10,4% under (af alle) betyder at 10,4% af alle fangede fisk, var hanner der blev taget med hjem.
Ligeledes betyder de 5% under (af hanner) ud for 0-4kg. at 5% af alle fangede hanner vejede 0-4kg. og de 2,1% under (af alle) betyder at 2,1% af alle fangede fisk var hanner på 0-4kg. (tallene skal selvfølgelig ses i lyset af den usikkerhed der ligger i antallet af ikke kønsbestemte fisk)
For Total antal kg. skal det noteres at ikke vejede fisk regnes som 0 kg. Hvis vi ganger antallet af ikke vejede fisk med gennemsnitsvægten får vi et totalt antal kg. på 7754,27kg.
Korrigerer vi for de forskellige gns. vægte for han/hun samt ej kønsbestemte bliver det totale antal kg. 7505,23kg.
Korrigerer vi endvidere for at gns. længden på de uvejede fisk, måtte ligger over/under gns. længden for de vejede, får vi et total antal kg. på 7484,02 kg, hvilket nok er det som kommer nærmest det reelle total antal kg.

Fangster fordelt efter sted

Fangster fordelt efter metode

Fangster fordelt efter køn

Gns. længde