Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   14,44 °C

Statistik for fangsterne i Skjern Å Systemet

Hanner(af hanner)(af alle)Hunner(af hunner)(af alle)Ej KønsbestemtIalt
Antal fangede fisk:213 stk100%32,2%346 stk.100%52,3%102 stk/15,4%661 stk
Antal hjemtagne fisk:89 stk41,8%13,5%132 stk38,2%20%16 stk/2,4%237 stk/35,85%
   Heraf finneklippede:29 stk13,6%4,4%40 stk11,6%6,1%6 stk/0,9%75 stk/11,35%
Antal genudsatte fisk:124 stk58,2%18,8%214 stk61,8%32,4%86 stk/13%424 stk/64,15%
   Heraf finneklippede:44 stk20,7%6,7%75 stk21,7%11,3%29 stk/4,4%148 stk/22,39%
Gennemsnitsvægt:7,615 kg6,552 kg5,157 kg6,83 kg
   Antal uden vægtangivelse:140 stk224 stk88 stk452 stk
Gennemsnitslængde:86,15 cm86,3 cm81,84 cm85,58 cm
   Antal uden længdeangivelse2 stk2 stk3 stk7 stk
Gns. konditionsfaktor1,1911,0190,9411,09
Total antal kg.:555,9 kg100%38,9%799,4 kg100%56%72,2 kg1427,5 kg
Vægtfordeling
Ukendt vægt:140 stk65,7%21,2%224 stk64,7%33,9%88 stk/13,3%452 stk/68,38%
0-4 kg.:4 stk1,9%0,6%13 stk3,8%2%3 stk/0,5%20 stk/3,03%
4-8 kg.:47 stk22,1%7,1%85 stk24,6%12,9%11 stk/1,7%143 stk/21,63%
over 8 kg.:22 stk10,3%3,3%24 stk6,9%3,6%0 stk/0%46 stk/6,96%

Hvorfor er antallet af hanner lagt sammen med antallet af hunner, mindre end det totale antal fangede fiske? Fordi ikke kønsbestemte fiske, kun figurerer under "Ialt"
Forklaring til "(af xxx)":
Når der står 41,8% under (af hanner) ud for Antal hjemtagne fisk, betyder det at 41,8% af alle fangede hanner blev taget med hjem, procenttallet 13,5% under (af alle) betyder at 13,5% af alle fangede fisk, var hanner der blev taget med hjem.
Ligeledes betyder de 1,9% under (af hanner) ud for 0-4kg. at 1,9% af alle fangede hanner vejede 0-4kg. og de 0,6% under (af alle) betyder at 0,6% af alle fangede fisk var hanner på 0-4kg. (tallene skal selvfølgelig ses i lyset af den usikkerhed der ligger i antallet af ikke kønsbestemte fisk)
For Total antal kg. skal det noteres at ikke vejede fisk regnes som 0 kg. Hvis vi ganger antallet af ikke vejede fisk med gennemsnitsvægten får vi et totalt antal kg. på 4514,72kg.
Korrigerer vi for de forskellige gns. vægte for han/hun samt ej kønsbestemte bliver det totale antal kg. 4415,19kg.
Korrigerer vi endvidere for at gns. længden på de uvejede fisk, måtte ligger over/under gns. længden for de vejede, får vi et total antal kg. på 4393,06 kg, hvilket nok er det som kommer nærmest det reelle total antal kg.

Fangster fordelt efter sted

Fangster fordelt efter metode

Fangster fordelt efter køn

Gns. længde