Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   12,32 °C

Statistik for fangsterne i Skjern Å Systemet

Hanner(af hanner)(af alle)Hunner(af hunner)(af alle)Ej KønsbestemtIalt
Antal fangede fisk:516 stk100%42%547 stk.100%44,5%166 stk/13,5%1229 stk
Antal hjemtagne fisk:172 stk33,3%14%164 stk30%13,3%21 stk/1,7%357 stk/29,05%
   Heraf finneklippede:52 stk10,1%4,2%50 stk9,1%4,1%9 stk/0,7%111 stk/9,03%
Antal genudsatte fisk:344 stk66,7%28%383 stk70%31,2%145 stk/11,8%872 stk/70,95%
   Heraf finneklippede:108 stk20,9%8,8%129 stk23,6%10,5%53 stk/4,3%290 stk/23,6%
Gennemsnitsvægt:5,72 kg6,206 kg4,781 kg5,915 kg
   Antal uden vægtangivelse:396 stk404 stk150 stk950 stk
Gennemsnitslængde:77,93 cm83,27 cm78,25 cm80,36 cm
   Antal uden længdeangivelse6 stk4 stk4 stk14 stk
Gns. konditionsfaktor1,2091,0750,9981,14
Total antal kg.:686,4 kg100%41,6%887,4 kg100%53,8%76,5 kg1650,3 kg
Vægtfordeling
Ukendt vægt:396 stk76,7%32,2%404 stk73,9%32,9%150 stk/12,2%950 stk/77,3%
0-4 kg.:46 stk8,9%3,7%25 stk4,6%2%5 stk/0,4%76 stk/6,18%
4-8 kg.:52 stk10,1%4,2%94 stk17,2%7,6%11 stk/0,9%157 stk/12,77%
over 8 kg.:22 stk4,3%1,8%24 stk4,4%2%0 stk/0%46 stk/3,74%

Hvorfor er antallet af hanner lagt sammen med antallet af hunner, mindre end det totale antal fangede fiske? Fordi ikke kønsbestemte fiske, kun figurerer under "Ialt"
Forklaring til "(af xxx)":
Når der står 33,3% under (af hanner) ud for Antal hjemtagne fisk, betyder det at 33,3% af alle fangede hanner blev taget med hjem, procenttallet 14% under (af alle) betyder at 14% af alle fangede fisk, var hanner der blev taget med hjem.
Ligeledes betyder de 8,9% under (af hanner) ud for 0-4kg. at 8,9% af alle fangede hanner vejede 0-4kg. og de 3,7% under (af alle) betyder at 3,7% af alle fangede fisk var hanner på 0-4kg. (tallene skal selvfølgelig ses i lyset af den usikkerhed der ligger i antallet af ikke kønsbestemte fisk)
For Total antal kg. skal det noteres at ikke vejede fisk regnes som 0 kg. Hvis vi ganger antallet af ikke vejede fisk med gennemsnitsvægten får vi et totalt antal kg. på 7269,6kg.
Korrigerer vi for de forskellige gns. vægte for han/hun samt ej kønsbestemte bliver det totale antal kg. 7139,67kg.
Korrigerer vi endvidere for at gns. længden på de uvejede fisk, måtte ligger over/under gns. længden for de vejede, får vi et total antal kg. på 7102,95 kg, hvilket nok er det som kommer nærmest det reelle total antal kg.

Fangster fordelt efter sted

Fangster fordelt efter metode

Fangster fordelt efter køn

Gns. længde