Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   13,77 °C

Statistik for fangsterne i Skjern Å Systemet

Hanner(af hanner)(af alle)Hunner(af hunner)(af alle)Ej KønsbestemtIalt
Antal fangede fisk:184 stk100%32,5%301 stk.100%53,2%81 stk/14,3%566 stk
Antal hjemtagne fisk:67 stk36,4%11,8%142 stk47,2%25,1%10 stk/1,8%219 stk/38,69%
   Heraf finneklippede:22 stk12%3,9%45 stk15%8%3 stk/0,5%70 stk/12,37%
Antal genudsatte fisk:117 stk63,6%20,7%159 stk52,8%28,1%71 stk/12,5%347 stk/61,31%
   Heraf finneklippede:29 stk15,8%5,1%56 stk18,6%9,9%27 stk/4,8%112 stk/19,79%
Gennemsnitsvægt:7,485 kg6,947 kg7,275 kg7,127 kg
   Antal uden vægtangivelse:119 stk162 stk69 stk350 stk
Gennemsnitslængde:92,36 cm89,44 cm87,79 cm90,17 cm
   Antal uden længdeangivelse3 stk2 stk5 stk10 stk
Gns. konditionsfaktor0,950,9711,0750,972
Total antal kg.:486,5 kg100%31,6%965,7 kg100%62,7%87,3 kg1539,5 kg
Vægtfordeling
Ukendt vægt:119 stk64,7%21%162 stk53,8%28,6%69 stk/12,2%350 stk/61,84%
0-4 kg.:3 stk1,6%0,5%1 stk0,3%0,2%1 stk/0,2%5 stk/0,88%
4-8 kg.:40 stk21,7%7,1%107 stk35,5%18,9%8 stk/1,4%155 stk/27,39%
over 8 kg.:22 stk12%3,9%31 stk10,3%5,5%3 stk/0,5%56 stk/9,89%

Hvorfor er antallet af hanner lagt sammen med antallet af hunner, mindre end det totale antal fangede fiske? Fordi ikke kønsbestemte fiske, kun figurerer under "Ialt"
Forklaring til "(af xxx)":
Når der står 36,4% under (af hanner) ud for Antal hjemtagne fisk, betyder det at 36,4% af alle fangede hanner blev taget med hjem, procenttallet 11,8% under (af alle) betyder at 11,8% af alle fangede fisk, var hanner der blev taget med hjem.
Ligeledes betyder de 1,6% under (af hanner) ud for 0-4kg. at 1,6% af alle fangede hanner vejede 0-4kg. og de 0,5% under (af alle) betyder at 0,5% af alle fangede fisk var hanner på 0-4kg. (tallene skal selvfølgelig ses i lyset af den usikkerhed der ligger i antallet af ikke kønsbestemte fisk)
For Total antal kg. skal det noteres at ikke vejede fisk regnes som 0 kg. Hvis vi ganger antallet af ikke vejede fisk med gennemsnitsvægten får vi et totalt antal kg. på 4034,06kg.
Korrigerer vi for de forskellige gns. vægte for han/hun samt ej kønsbestemte bliver det totale antal kg. 4057,64kg.
Korrigerer vi endvidere for at gns. længden på de uvejede fisk, måtte ligger over/under gns. længden for de vejede, får vi et total antal kg. på 4068,38 kg, hvilket nok er det som kommer nærmest det reelle total antal kg.

Fangster fordelt efter sted

Fangster fordelt efter metode

Fangster fordelt efter køn

Gns. længde