Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   14,79 °C

Laksekontingentet 2019

Laksekontingentet for fiskeri i Skjern Å systemet stiger fra 2019 til kr. 150,-. Baggrunden for stigningen er en øget satsning på vandløbsrestaureringen. Der et stort behov for udlægning af gydegrus og genskabelse af opvækstområder for yngel. Samtidig er der fortsat et behov for udsætning af lakseyngel flere steder i systemet. Skjern Å Sammenslutningen bidrager sammen med Fiskeplejemidlerne og kommunerne til køb, mærkning og udsætning af fisk.

Laksekontingentet forventes at genere omkring 250.000 kr. til restaurering. Vandplejeudvalget er gået i gang med at udarbejde planen for det kommende år, og vi vil her på siden holde Jer opdateret på de forskellige projekter. Ud over pengene fra Laksekontingentet, skal der søges penge fra Fiskeplejens gruspulje, ligesom man vil forsøge at skaffe midler fra private fonde.

Der vil desuden blive mulighed for at give frivillige bidrag via Laksekontingentet, evt. øremærket til selvvalgte formål. Denne del er fortsat under udarbejdelse, så glæd Jer til det nye Laksekontingent og hjælp os med at gøre fiskeriet endnu bedre i Skjern Å systemet i fremtiden.

Nyt fra kontroludvalget

Sæsonen 2018 går på hæld og opsynet har desværre haft en travl sæson. På nuværende tidspunkt har 9 personer fået udelukkelse for alt fiskeri i Skjern å systemet. Alle er udelukket til 2020 sæsonen.

Udelukkelserne skyldes følgende: Hjemtagelse af laks efter kvotestop. Fiskeri med modhager på krogene. Fortsat fiskeri med orm, efter landing af fisk. Aflivede fisk som bevidst er skjult for opsynet. Fiskerikontrollen oplyser, at alle overtrædelser af bekendtgørelsen følges op med bøder på 2.500,00 kr.

Endvidere er der givet advarsler, som ved fremtidige overtrædelser vil føre til udelukkelse. Det omhandler opstrøms fiskeri  og at man ikke har sat sig ind i regler omkring fiskeri i Skjern å systemet.

Bestyrelsen

Bo Nielsen

Ulovligt fangede laks lukker kvoten for store laks.

Skjern Å Sammenslutningens kontrollører har i dag konfiskeret to ulovligt hjemtagne laks. De pågældende fiskere er bortvist og meldt til fiskerikontrollen. Desværre betyder det, at hele den store kvote nu er opbrugt. Derfor lukker kvoten i såvel Omme Å som Vorgod Å midnat mellem den 15. og 16.9 2018.

Der er stadig åbne for kvoten af laks på 75 cm og derunder. Kvoten lukker for de nedre dele af åen ved maks. 211 stk. Dertil kommer 24 stk. som kan fanges opstrøms Tarp Bro i Skjern Å, opstrøms Jernbanen i Vorgod Å og opstrøms Vester Ringvej i Omme Å .

Bestyrelsen beklager situationen.

Husk skæl og vævsprøver

Husk at der skal tages skælprøve og vævsprøve af alle laks som hjemtages.  Vær ligeledes med til at fortælle turisterne, at skal huske prøverne, såfremt de fanger en laks. Kuverter og tutter til væv kan fås hos grejbutikkerne, hos kontrollørerne eller i Laksen Hus. Fanger du fisken og ikke har mulighed for at få prøverne afleveret med det samme, kan man sagtens tage prøverne og fryse dem ned, indtil man får fat kuverterne. Man kan læse meget mere om prøverne og hvorfor de skal tages her på siden. Klik på “Fiskeriet/Skæl og vævsprøver.

 

Bliv klogere

Lystfiskerne bliver ofte bombarderet med råd, regler og anbefalinger om hvordan man skal agere, når man er ude at fiske. De fleste vil selvfølgelig gøre det bedst muligt, men enkelte synes også det kan blive for meget af det gode. De råd og vejledninger som Skjern Å Sammenslutningen giver her på siden, er ikke grebet ud af det blå, men er understøttet af forskellige undersøgelser om fiskeri, catch and release og grejvalg. Det samme gælder også for DTU Aqua, når de kommer med anbefalinger. Hvis man har lyst til at læse mere om nogen af undersøgelserne, har vi lagt et link til en rapport som har samlet sammen på nogen af de ting som er undersøgt. Rapporten er på engelsk, men man kan eventuelt forsøge sig med Google translate og se om det giver mening.

http://skjernaasam.dk/wp-content/uploads/2018/08/Impact_of_catch_and_releasHvis e_angling_practices_on_survival_of_salmon_-_report.pdf

Published by:
Environment Agency, Horizon House, Deanery Road, Bristol, BS1 5AH

SÅS / Søren

Hjælp til udsendelse af skarvregurelerings tilladelser

 

Kære Lystfiskere.

Skjern Å Sammenslutningen har brug for hjælp hvis der skal være regulering af Skarv på Ringkøbing Fjord dette efterår. Sammenslutningen arbejder på at hyre en mand til at koordinere skarvreguleringen men det når de ikke til 1. september, hvor skarvreguleringen skal starte på fjorden. Sidste år blev der nedlagt 832 skarver ved fjorden, så det er vigtigt at denne aktivitet bliver sat i gang. Derfor søger sammenslutningen en frivillig der, primært de næste 14 dage, vil passe en mailboks og sende tilladelser ud. Tilladelserne skaffer sammenslutningen, opgaven går kun ud på at sende denne til de jægere der skriver at de ønsker en tilladelse. Man skal forvente at der er omkring 10 timers arbejde i opgaven i august samt også nogle få timer i september.

Hvis det er noget for dig så send en mail til Thomas Mosgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune på thomas.mosgaard@rksk.dk

Thomas vil sørge for at du bliver sat godt ind i opgaven og han vil være til rådighed hvis der opstår nogle udfordringer undervejs.

Venlig hilsen SÅS og Ringkøbing-Skjern Kommune

Følg anbefalingerne

To laks pr. dag og 10 genudsatte laks pr. sæson. Brug ikke trekroge større end str. 8, dobbeltkroge større en 10 og enkeltkroge større end str. 2. Dette er de anbefalinger som er beskrevet under fiskereglerne på Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside.

Anbefalingerne om begrænsning af fangst, er vedtaget på Skjern Å Sammenslutningens repræsentantskabsmøde og bør derfor følges.

Brug fangstnet med knudefri masker 10 mm eller mindre. Hold fisken i vandet hele i tiden. Ved foto holdes fisken over vandet i max. 5 sekunder. Rigtig mange har fået anskaffet fangstnet, og det lettere i høj grad håndteringen af fisk som skal genudsættes.

Lige nu er fiskeriet fantastisk i Skjern Å systemet. Søndag den 12.8 blev der landet ikke mindre end 87 laks. Det er ny rekord for Skjern Å systemet for en enkelt dag. Kombinationen af et godt optræk af grilse og en periodiske lukning af fiskeriet, giver lige nu et usædvanligt fint fiskeri.

Der er desværre en del tilfælde, hvor det går lidt for godt. De pågældende personer får en henvendelse fra SÅS, med en anmodning om at følge anbefalingerne.

Omkring valg af grej kan kontrollørerne konstaterer, at der desværre stadig er mange der bruger store trekroge, særligt på spinnere. Vi opfordrer til at følge DTU Aquas anbefalinger og skifte til mindre kroge, som giver mindre krogskader end de store kroge. Anbefalinger fra DTU Aqua, er en del af baggrunden for den tildelte kvote.

Læs mere på www.skjernaasam.dk/fiskeregler

Fiskeriet åbner igen søndag den 12.8.2018

Fra søndag den 12.8.18 kl. 00.01 er fiskeriet igen åbent i Skjern Å systemet.

Efter længere overvejelse, har foreningerne bestemt sig for igen at åbne for fiskeriet i Skjern Å systemet. De høje temperaturer har i en lang periode gjort fiskeriet uforsvarligt, når det gælder genudsætning af laks og havørreder. Nu er temperaturene igen ved at være nede i et mere rimeligt niveau, og vejrudsigten lover mere normalt dansk sommervejr indtil videre. Det er desværre umuligt at vurdere vejret på den lange bane, så der er en risiko for, at det kan gå galt igen. Det håber vi selvfølgelig ikke.

Vi opfordrer alle til at holde øje med vandtemperaturene her på siden, og i øvrigt følge de anbefalinger der ligger for fiskeri, når temperaturen er høj. Se artiklen “Præcisering af anbefalinger omkring høje vantemperaturer.”

Borris Fiskeriforening, Skjern Å Dalens Lystfiskerforening, Lystfiskerforeningen af 1926, Sdr. Felding Lystfiskerforening, Herning- Ikast Lystfiskerforening.

SÅS – Søren

 

 

Præcisering af anbefalinger omkring høje vantemperaturer.

Den usædvanlige tørre og varme sommer giver forsat udfordringer i forhold til laksefiskeriet i Skjern Å systemet. Det er godt at se, at langt de fleste følger anbefalingerne og udviser hensyn til fiskene. Imidlertid giver det også anledning til en del debat, såvel internt mellem lystfiskerne som på de sociale medier. Også andre steder, eksempelvis i Norge, er der problemer med manglende vand og høje temperaturer. Her indfører man flere steder ”let fiske” dvs. særligt skånsomme og mindre effektive metode til fiskeriet. De muligheder har vi for nuværende ikke i Danmark. Skjern Å Sammenslutningen har derfor valgt at præciserer nogle af de anbefalinger som tidligere har været givet.

Det er kendt, at dødeligheden ved genudsætning øges med stigende temperaturer. Imidlertid er det ikke så enkelt, at fiskene dør ved 18,1 gr. og overlever ved 17,5 gr. Korrekt håndtering, hurtig landing af fisken, er vi vigtige faktorer. Fiskens størrelse har også betydning, således at mindre fisk har højere overlevelse større. Vi ønsker derfor, at lystfiskerne følger nedenstående anvisninger.

 • Tag hensyn til fisken hvis du ønsker at fiske. Følg temperaturen på: https://www.hobolink.com/p/00e7ae1302149c0ca8343af3c1dda621
 • Hvis vandtemperaturen er over 18 gr. bør man ikke fiske, hvis der er risiko for at fisken skal genudsættes!
 • Hvis vandtemperaturen om morgenen er over 16 gr. bør man ikke fiske!
 • Er vandtemperaturen under 16 gr. om morgenen, er det ok at fiske morgen og formiddag.
 • Brug grej som kan lande fisken hurtigt.
 • Gør fiskeriet svære for dig selv.
 • Skift til flydende eller intermidiate liner og brug eventuelt mindre enkeltkroge.
 • Skrift til lettere blink og spinnere. Skift eventuelt krogene til mindre enkeltkroge, forsat gerne monteret efter ”helikopter-rig” metoden.
 • Brug de anbefalede fangstnet.
 • Hold fisken i vandet hele tiden.
 • Råd og vejled dine medfiskere langs åen i en god og ordentlig tone.

Bestyrelsen

Skjern Å Sammenslutningen.

 

 

Kvoten lukket for laks > 75 cm på de nedre dele af Skjern Å systemet.

Kvoten for store laks er lukket fra og med den 6.7.2018. Dette gælde for nedre dele af Skjern Å, Vorgod å og Omme Å.

Bestyrelsen