Indberet din fangst

Statistik for fangsterne i Skjern Å Systemet

Hanner(af hanner)(af alle)Hunner(af hunner)(af alle)Ej KønsbestemtIalt
Antal fangede fisk:902 stk100%51,5%673 stk.100%38,4%177 stk/10,1%1752 stk
Antal hjemtagne fisk:236 stk26,2%13,5%170 stk25,3%9,7%10 stk/0,6%416 stk/23,74%
   Heraf finneklippede:112 stk12,4%6,4%67 stk10%3,8%5 stk/0,3%184 stk/10,5%
Antal genudsatte fisk:666 stk73,8%38%503 stk74,7%28,7%167 stk/9,5%1336 stk/76,26%
   Heraf finneklippede:256 stk28,4%14,6%176 stk26,2%10%83 stk/4,7%515 stk/29,39%
Gennemsnitsvægt:4,476 kg5,498 kg3,643 kg4,895 kg
   Antal uden vægtangivelse:701 stk519 stk170 stk1390 stk
Gennemsnitslængde:74,3 cm79,89 cm74,4 cm76,47 cm
   Antal uden længdeangivelse6 stk2 stk3 stk11 stk
Gns. konditionsfaktor1,0911,0780,8841,095
Total antal kg.:899,78 kg100%50,8%846,67 kg100%47,8%25,5 kg1771,95 kg
Vægtfordeling
Ukendt vægt:701 stk77,7%40%519 stk77,1%29,6%170 stk/9,7%1390 stk/79,34%
0-4 kg.:119 stk13,2%6,8%38 stk5,6%2,2%4 stk/0,2%161 stk/9,19%
4-8 kg.:57 stk6,3%3,3%104 stk15,5%5,9%3 stk/0,2%164 stk/9,36%
over 8 kg.:25 stk2,8%1,4%12 stk1,8%0,7%0 stk/0%37 stk/2,11%

Hvorfor er antallet af hanner lagt sammen med antallet af hunner, mindre end det totale antal fangede fiske? Fordi ikke kønsbestemte fiske, kun figurerer under "Ialt"
Forklaring til "(af xxx)":
Når der står 26,2% under (af hanner) ud for Antal hjemtagne fisk, betyder det at 26,2% af alle fangede hanner blev taget med hjem, procenttallet 13,5% under (af alle) betyder at 13,5% af alle fangede fisk, var hanner der blev taget med hjem.
Ligeledes betyder de 13,2% under (af hanner) ud for 0-4kg. at 13,2% af alle fangede hanner vejede 0-4kg. og de 6,8% under (af alle) betyder at 6,8% af alle fangede fisk var hanner på 0-4kg. (tallene skal selvfølgelig ses i lyset af den usikkerhed der ligger i antallet af ikke kønsbestemte fisk)
For Total antal kg. skal det noteres at ikke vejede fisk regnes som 0 kg. Hvis vi ganger antallet af ikke vejede fisk med gennemsnitsvægten får vi et totalt antal kg. på 8575,82kg.
Korrigerer vi for de forskellige gns. vægte for han/hun samt ej kønsbestemte bliver det totale antal kg. 8382,64kg.
Korrigerer vi endvidere for at gns. længden på de uvejede fisk, måtte ligger over/under gns. længden for de vejede, får vi et total antal kg. på 8349,39 kg, hvilket nok er det som kommer nærmest det reelle total antal kg.

Fangster fordelt efter sted

Fangster fordelt efter metode

Fangster fordelt efter køn

Gns. længde