Indberet din fangst

Statistik for fangsterne i Skjern Å Systemet

Hanner(af hanner)(af alle)Hunner(af hunner)(af alle)Ej KønsbestemtIalt
Antal fangede fisk:137 stk100%37,8%168 stk.100%46,4%57 stk/15,7%362 stk
Antal hjemtagne fisk:46 stk33,6%12,7%60 stk35,7%16,6%3 stk/0,8%109 stk/30,11%
   Heraf finneklippede:12 stk8,8%3,3%26 stk15,5%7,2%0 stk/0%38 stk/10,5%
Antal genudsatte fisk:91 stk66,4%25,1%108 stk64,3%29,8%54 stk/14,9%253 stk/69,89%
   Heraf finneklippede:38 stk27,7%10,5%37 stk22%10,2%18 stk/5%93 stk/25,69%
Gennemsnitsvægt:9,314 kg7,13 kg6,096 kg8,004 kg
   Antal uden vægtangivelse:89 stk107 stk52 stk248 stk
Gennemsnitslængde:93,28 cm89,22 cm88,31 cm90,63 cm
   Antal uden længdeangivelse0 stk0 stk2 stk2 stk
Gns. konditionsfaktor1,1471,0040,8851,075
Total antal kg.:447,07 kg100%49%434,91 kg100%47,7%30,48 kg912,46 kg
Vægtfordeling
Ukendt vægt:89 stk65%24,6%107 stk63,7%29,6%52 stk/14,4%248 stk/68,51%
0-4 kg.:2 stk1,5%0,6%2 stk1,2%0,6%1 stk/0,3%5 stk/1,38%
4-8 kg.:22 stk16,1%6,1%44 stk26,2%12,2%3 stk/0,8%69 stk/19,06%
over 8 kg.:24 stk17,5%6,6%15 stk8,9%4,1%1 stk/0,3%40 stk/11,05%

Hvorfor er antallet af hanner lagt sammen med antallet af hunner, mindre end det totale antal fangede fiske? Fordi ikke kønsbestemte fiske, kun figurerer under "Ialt"
Forklaring til "(af xxx)":
Når der står 33,6% under (af hanner) ud for Antal hjemtagne fisk, betyder det at 33,6% af alle fangede hanner blev taget med hjem, procenttallet 12,7% under (af alle) betyder at 12,7% af alle fangede fisk, var hanner der blev taget med hjem.
Ligeledes betyder de 1,5% under (af hanner) ud for 0-4kg. at 1,5% af alle fangede hanner vejede 0-4kg. og de 0,6% under (af alle) betyder at 0,6% af alle fangede fisk var hanner på 0-4kg. (tallene skal selvfølgelig ses i lyset af den usikkerhed der ligger i antallet af ikke kønsbestemte fisk)
For Total antal kg. skal det noteres at ikke vejede fisk regnes som 0 kg. Hvis vi ganger antallet af ikke vejede fisk med gennemsnitsvægten får vi et totalt antal kg. på 2897,46kg.
Korrigerer vi for de forskellige gns. vægte for han/hun samt ej kønsbestemte bliver det totale antal kg. 2821,27kg.
Korrigerer vi endvidere for at gns. længden på de uvejede fisk, måtte ligger over/under gns. længden for de vejede, får vi et total antal kg. på 2799,56 kg, hvilket nok er det som kommer nærmest det reelle total antal kg.

Fangster fordelt efter sted

Fangster fordelt efter metode

Fangster fordelt efter køn

Gns. længde