Indberet din fangst

Statistik for fangsterne i Skjern Å Systemet

Hanner(af hanner)(af alle)Hunner(af hunner)(af alle)Ialt
Antal fangede fisk:27 stk100%36,5%44 stk.100%59,5%74 stk
Antal hjemtagne fisk:26 stk96,3%35,1%39 stk88,6%52,7%66 stk/89,19%
   Heraf finneklippede:3 stk11,1%4,1%17 stk38,6%23%20 stk/27,03%
Antal genudsatte fisk:1 stk3,7%1,4%5 stk11,4%6,8%8 stk/10,81%
   Heraf finneklippede:0 stk0%0%2 stk4,5%2,7%2 stk/2,7%
Gennemsnitsvægt:9,045 kg7,355 kg7,983 kg
   Antal uden vægtangivelse:4 stk4 stk10 stk
Gennemsnitslængde:95,85 cm91,34 cm92,92 cm
   Antal uden længdeangivelse0 stk0 stk0 stk
Gns. konditionsfaktor1,0270,9650,995
Total antal kg.:208,03 kg100%40,7%294,21 kg100%57,6%510,94 kg
Vægtfordeling
Ukendt vægt:4 stk14,8%5,4%4 stk9,1%5,4%10 stk/13,51%
0-4 kg.:0 stk0%0%1 stk2,3%1,4%1 stk/1,35%
4-8 kg.:10 stk37%13,5%29 stk65,9%39,2%39 stk/52,7%
over 8 kg.:13 stk48,1%17,6%10 stk22,7%13,5%24 stk/32,43%

Hvorfor er antallet af hanner lagt sammen med antallet af hunner, mindre end det totale antal fangede fiske? Fordi ikke kønsbestemte fiske, kun figurerer under "Ialt"
Forklaring til "(af xxx)":
Når der står 96,3% under (af hanner) ud for Antal hjemtagne fisk, betyder det at 96,3% af alle fangede hanner blev taget med hjem, procenttallet 35,1% under (af alle) betyder at 35,1% af alle fangede fisk, var hanner der blev taget med hjem.
Ligeledes betyder de 0% under (af hanner) ud for 0-4kg. at 0% af alle fangede hanner vejede 0-4kg. og de 0% under (af alle) betyder at 0% af alle fangede fisk var hanner på 0-4kg. (tallene skal selvfølgelig ses i lyset af den usikkerhed der ligger i antallet af ikke kønsbestemte fisk)
For Total antal kg. skal det noteres at ikke vejede fisk regnes som 0 kg. Hvis vi ganger antallet af ikke vejede fisk med gennemsnitsvægten får vi et totalt antal kg. på 590,77kg.
Korrigerer vi for de forskellige gns. vægte for han/hun samt ej kønsbestemte bliver det totale antal kg. 576,54kg.
Korrigerer vi endvidere for at gns. længden på de uvejede fisk, måtte ligger over/under gns. længden for de vejede, får vi et total antal kg. på NAN kg, hvilket nok er det som kommer nærmest det reelle total antal kg.

Fangster fordelt efter sted

Fangster fordelt efter metode

Fangster fordelt efter køn

Gns. længde