Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   9,78 °C

Kvoter 2021

Grøn = Kvoten åben | Rød = Kvoten lukket
Laks fanget i alt: (1502) | Havørred fanget i alt: (343)

Laksekvoten > 75 cm. (184) I dag (0)


Nedre Skjern Å system

Vorgod Å ops. Jernbane

Omme Å ops. Vestre Ringvej

Skjern Å ops. Tarp Bro
4

B-kvote

Laksekvoten ≤ 75 cm. (213) I dag (0)

37

Nedre Skjern Å system
37

Vorgod Å ops. Jernbane
37

Omme Å ops. Vestre Ringvej
37

Skjern Å ops. Tarp Bro
4

B-kvote

Nyheder

Lystfiskeriets Dag

Lystfiskeriets Dag

I samarbejde med Vores Natur – Under Vandet afholder Lystfiskerforeningen af 1926, med fokus på børn, unge og familie oplevelser i naturen, Lystfiskeriets Dag ved Højkilde Fiskesø i Skarrild.

Naturoplevelser, lystfiskeri og socialt samvær er i højsædet den 12/09, når lystfiskerforeningen traditionen tro inviterer børn og unge i selskab med deres forældre eller bedsteforældre på en hyggelig fisketur fra klokken 10-15 ved Højkilde Fiskesø. 

Der er regnbueørreder i søen og fiskeriet vil denne dag være gratis. Som vanligt er der en pølse og snobrød til børnene, samt mulighed for at købe lidt drikkelse. 

Klokken tre er der præmier til de tre største ørreder og til den største gedde fanget af børnene.

Har man ikke prøvet at fiske før, vil der i begrænset omfang være fiskesæt til udlån, samt vejledning til fiskeriet, hvis der er behov? 

Premiere på ny naturskole

Som noget nyt, er det muligt at komme en tur i Lystfiskerforeningen af 1926´s spritnye naturskole, der får premiere på Lystfiskeriets Dag. Skolen er startet på initiativ af ildsjælen, naturvejleder Erik Jønsson, der står klar med nyindkøbt spændende grej, sponseret af Friluftsrådet. Erik Jønsson vil tage børn og voksne med ind i naturens spændende verden, når der fanges og studeres dyreliv i vandkikkerter og mikroskoper. 

Naturskolen vil ikke kun være til glæde for lystfiskerforeningen, men også for lokale, skolebørn eller andre, der kunne have lyst til benytte naturvejleder Erik Jønsson og Naturskolen.

Alle er velkomne på Lystfiskeriets Dag, hvad enten de vil på familiefiskeri med børnene, en tur i Naturskolen – eller begge dele.

Hilsen

Nils Svalebøg

Laksekonference

Dansk laksefond afholder Laksekonference den 8. oktober 2021 på Skarrild Hus. Der er et super spændende program på plads, med spændende indlæg fra ind og udland.

Konferencen er en opfølgning på det Internationale Lakseår i 2019. Dansk Laksefond synes dog at alle år bør være Laksen år, og vil derfor gerne udbrede viden og engagement omkring Laksen i Danmark.

Arrangementet er gratis, dog tillader man sig at håbe på frivillige bidrag på dagen til dækning af forplejning med mere. Der er plads til 100 personer på konferencen, så hurtig tilmelding anbefales. Tilmelding på mail til sl@vildlaks.dk

Se programmet for konferencen her: Laksekonference fredag den 8.10.21, PDF

Pukkellaks

Vi er opmærksom på, at der nu igen er pukkellaks som trækker op i Skjern Å systemet. Pukkellaksen er at betragte som en invasiv art i danske vandløb, og man bør derfor aflive fisken og tage dem med hjem, hvis man fanger en.

Pukkellaksen har en livscyklus, så alle laksene kommer kommer samme år. Efter gydningen dør laksene, og ynglen trækker ud det efterfølgende forår. Året efter kommer de så retur for at gyde. Der er således kun opgang hvert andet år. I 2019 så vi de første pukkellaks i Skjern Å systemet. Det er således i ulige år, at vi oplevet opgang af pukkellaks.

I Norge og særligt Nordnorge er pukkellaksen et stigende problem og man gør store indsatser for at udrydde dem. Det er endnu for tidligt at sige, hvad de kan betyde for Atlanterhavs laksen, men der er grund til bekymring.

Registrerings systemet er ikke designet til indregistrering af pukkellaks, men vi vil rigtig gerne høre fra alle som fanger en af disse fisk. Meget gerne med billede, længde og vægt. Oplysningerne sendes til sl@vildlaks.dk

Pukkellaksen kendes særligt på prikkerne på halen, ligesom den er sort i munden. Når den har stået et stykke tid i åen udvikler fisken en pukkel lignende form, så man sjældent er i tvivl. Pukkellaksen vil oftest have en størrelse mellem 50 og 60 cm.

Nystegen pukkellaks fra Norge, bemærk prikkerne på halen.

Søren

Temperaturmåleren virker igen!

Den nye temperatur logger er modtaget og opsat, og virker forhåbentlig resten af  sæsonen.

Temperaturen er nu ganske høj, og vi opfordrer til at følge med. Vær opmærksom på at fiskeriet lukker hvis temperaturen overstiger 18 grader.

Vh – Søren / SÅS

 

IHN spreder sig fortsat i Danmark!

Opdateret 24.6.2021

Vi har netop modtaget følgende skrivelse fra DSF. Den giver et fint overblik over situationen med IHN i Danmark.

IHN brev til foreninger 23. juni 2021

22.6.2021

Fiskesygdommen IHN spreder sig fortsat i Danmark og mange dambrug og fiskesøer er under observation. Vi hen viser til god information på nedenstående links, og opfordrer alle lystfiskere til at være opmærksom på ikke at være medvirkende til at sprede smitten rundt.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fiskesygdom-IHN-%E2%80%93-aktuel-situation.aspx

Fiskesygdommen IHN er fundet i flere jyske dambrug og i en put and take-sø – men kan også være spredt til Fyn og Sjælland – Fiskepleje.dk

Vi har allerede arrangeret det således, at man for 20 kr. kan desinficerer sit grej ved Laksen Hus. Vi opfordrer selvfølgelig alle til at være særlig opmærksom på denne sygdom, så vi ikke får det spredt rundt i Danmark. I bekendtgørelsen kan man på et kort se det område som er berørt.

Notat til dambrugserhvervet om Infektiøs hæmatopoietisk nekrose_NJO21.05.19

 

 

INDBERET FANGSTER FOR LAKS OG HAVØRRED