Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   14,92 °C

Kvoter 2023

Nyheder

Ingen Burfisk i Havet

Ingen Burfisk i Havet

Johan Flyvbjerg har startet kampagnen  “INGEN BURFISK I HAVET”. Her arbejder han for at gøre opmærksom på alle de problemer som opdræts industrien påfører de vilde fiskebestande. I England har man kørt kampagnen “Off the table” hvor man opfordre restauranter

Read more ›

Restaurering af gydebanker i Skjern Å

Restaurering af gydebanker i Skjern Å

Danmarks center for Vildlaks og Naturstyrelsen gennemfører mandag den 4 september restaurering af to gydebanker ved Lundenæs, nedstrøms Albæk Bro i Skjern Å. Arbejdet kan give lidt forstyrrelser af fiskeriet i området i løbet af dagen. Projektet omfatter “luftning” af

Read more ›

Kvoten af store laks er opfisket

Kvoten af store laks er opfisket

Så er kvoten på laks 73+ opfisket. Der er dog masse af kvotefisk op til 73cm tilbage. Husk at alle laks over 73 cm. skal genudsættes og må ikke løftes fri af vandet ved afkrogning og evt. fotografering. Læs gældende

Read more ›

Restaurering i Tarm Møllebæk

Restaurering i Tarm Møllebæk

Ringkøbing-Skjern Kommune har i samarbejde med Skjern Å Sammenslutningen etableret 7 nye gydebanker i Tarm Møllebæk mellem Varisbøl og Blåkilde. En mindre stenstuvning på ca. 50 cm er blevet fjernet, og faldet blevet udnyttet til at etableret gydebankerne. Der er

Read more ›

Regler for fiskeri ved høje temperaturer!

Regler for fiskeri ved høje temperaturer!

På anbefaling fra DTU Aqua har Skjern Å Sammenslutningen valgt at forbyde fiskeri i Skjern Å systemet på vand hørende under SÅS, når vandtemperaturen rammer de 18 gr.  For at undgå at fiskeriet åbner og lukker med korte intervaller, har

Read more ›

INDBERET FANGSTER FOR LAKS OG HAVØRRED