Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   °C

Kvoter 2020

Grøn = Kvoten åben | Rød = Kvoten lukket
Laks fanget i alt: (349) | Havørred fanget i alt: (27)

Laksekvoten > 75 cm. (114) I dag (2)


Nedre Skjern Å system

Vorgod Å ops. Jernbane
4

Omme Å ops. Vestre Ringvej

Skjern Å ops. Tarp Bro
5

B-kvote

Laksekvoten ≤ 75 cm. (6) I dag (0)

234

Nedre Skjern Å system
234

Vorgod Å ops. Jernbane
234

Omme Å ops. Vestre Ringvej
234

Skjern Å ops. Tarp Bro
5

B-kvote

Nyheder

Forbered dit Catch and release fiskeri.

Kvoterne for de store laks er for nuværende opbrugt i Skjern Å,  en del af Vorgod å og nedre del af Omme Å. Det betyder at rigtig mange af de laks vi fanger lige nu, skal sættes ud igen. Skjern Å Sammenslutningen vil derfor gerne opfordre til, at man forbereder sig bedst muligt på situationen hvor en stor laks bider på.

Lystfiskerne langs Skjern Å er generelt dygtige til at håndterer og genudsætte laksene, men vi ser dog stadig tilfælde, hvor fiskeren tilsidesætter fiskens tarv.

Overvej hvilke grejer du anvender til fiskeriet. Det er vigtigt at de fisk som genudsættes overlever således de kan deltage i gydningen til vinter. Og der er god dokumentation for at fiskene overlever, såfremt man følger de anvisninger som er skrevet under Fiskeriet/fiskeregler her på siden.

En af de fejl som vi desværre har set nogle gange, er at man tager fisken på land for at afkroge den. Dette ødelægger slimlaget, og fisken får efterfølgende svamp. Det er vigtigt at fisken forbliver i vandet hele tiden, meget gerne i et fangstnet med små masker. (Kun små masker) Alternativt i noget grøde, men hele tiden i vandet. Afkrog fisken med en krogløser eller discorger. Ved genudsætning holdes fiskens hoved mod strømmen indtil fisken selv svømmer afsted. Hold fisken stille og roligt. Træk den ikke frem og tilbage i vandet. Det kan være nødvendigt at træde lidt ud i åen. Det kan give våde støvler og bukser. Det overlever både fisker og fisk.

Alt er er nemt når man har prøvet det nogle gange. Men der er en første gang for alle, så derfor kan der være nogen som har brug for hjælp. Tilbyd din hjælp eller giv et par gode råd. Ønsker man et billede af fisken, kan forsigtigt og understøttet løfte den ud af vandet i max. 5 sekunder.  Men det bedste er at holde fisken i vandet hele tiden, og hurtigst mulig returnere den tilbage til åen. Er man alene er et billede af fisken i vandet eneste mulighed.

Vi har et fælles ansvar for at fiskeriet foregår på et forsvarligt og bæredygtigt grundlag. Tænk derfor situationen godt igennem inden fiskeriet påbegyndes. Er man godt forberedt er det ganske enkelt at genudsætte laks og havørreder, og man undgår at tvivlen om fisken nu overlevede.

Bestyrelsen / SÅS

Problemer med kvote nedtællingen!

Vi har desværre haft lidt problemer med vores kvotenedtælling. Det betyder at nedtællingen er justeret fra fra 31 til 10 laks, den 21.4.20 kl. 14.45. Dette er gældende for den nedre del af å-systemet. Når kvoten af store laks lukker i den nedre del af systemet, vil der fortsat være 7 laks tilbage i henholdsvis i Omme Å opstrøms Vester Ringvej, Vorgod Å  opstrøms Jernbanen, og i Skjern Å opstrøms Tarp Bro.  Vi beklager fejlen.

Kvoten kan kun lukke til midnat. Det betyder, at hvis kvoten er åben fra morgenen, er den åben hele dagen. Det er således kun nødvendigt at checke inden fiskeriet påbegyndes.

Bestyrelsen

Hvad er “God økologisk kvalitet” i vores vande?

Hvad betyder “god økologisk status” for vores farvande, og hvorfor er det et mål, der er vigtigt at nå?

Denne korte film giver et klart og kortfattet svar, ved at understrege den væsentlige værdi af et sundt akvatisk økosystem for alt liv på planeten.

Filmen blev realiseret gennem EU MARS-projektet, i tæt samarbejde med forskerne Dr. Christian Feld og Dr. Sebastian Birk fra Universitetet i Duisburg-Essen. Det blev finansieret af Den Europæiske Union, under det syvende rammeprogram.

Filmen er publiceret på engelsk, tysk og hebraisk, og vises filmen internationalt på forskellige symposier om emnet vandbeskyttelse, og stilles til rådighed gennem adskillige online platforme. Det fungerer som et værktøj inden for undervisning, og er målrettet mod offentligheden, med det formål at fremme god økologisk status.

Husk skæl og vævsprøver!

Der skal fortsat afleveres skæl og vævsprøver, fra de laks som hjemtages fra Skjern Å systemet.  Prøverne er en del af  en størreundersøgelse omkring Skjern Å laksen.  Læs mere: http://skjernaasam.dk/fiskeriet/skael-og-vaevsproever/

Vi kan desværre konstatere, at der er nogen, som ikke får afleveret prøverne. Tankevækkende at man gerne vil udnytte det store arbejde der gøres for laksen, men ikke selv bidrage. Da disse prøver er en del af betingelsen for at få tildelt en kvote, vil bestyrelsen nu se på, hvorledes der skal sanktioners i forhold dem som ikke afleverer prøverne.

Kuverter og rør kan fås og afleveres hos:

Laksens Hus, Ånumvej 161B, Skjern. Korsholm, Ringvejen, Skjern, Fisk Nu, Storegade, Tarm. Seatrout, Viborgvej, Herning. Sportshuset, Åboulevarden 65, Horsens. Eller sendes til DCV, Ånumvej 163, 6900 Skjern.

Laksen Hus er foreløbigt lukket indtil videre, men der  kan hentes rør og kuverter i Postkassen ved indgangen til huset.

 

Laksepremieren og forholdsregler til Corona pandemien!

 

Laksepremieren i Skjern Å-systemet starter den 16. april og grundet corona-pandemien er der en række vigtige forhold, du som fisker skal være særligt opmærksom på.

 

Corona-situationen

Skjern Å Sammenslutningen, og det fiskeri der forvaltes herunder, er naturligvis også omfattet af regeringens og sundhedsmyndighedernes påbud, regler og anbefalinger vedrørende corona-situationen. Det har blandt andet medført, at fællesarrangementer er aflyst.

Derudover gælder alle fiskeregler som vanligt, det vil sige som de er anført på sammenslutningens hjemmeside. Inden fiskeriet påbegyndes, har du som fisker pligt til at sætte dig ind i disse regler. Dette kan du gøre her:

http://skjernaasam.dk/fiskeriet/fiskeregler/

 

Vedrørende regeringens og sundhedsmyndighederne påbud, regler og anbefalinger kan disse tilgås her:

https://www.sst.dk/da/corona

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

 

Under og i forbindelse med fiskeriet har du pligt til at følge de retningslinjer regeringen og myndighederne har udstukket.

 

Sundhedsstyrelsen og Midt- og Vestjyllands Politi

Skjern Å Sammenslutningen har via Danmarks Sportsfiskerforbund været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og Midt- og Vestjyllands Politi. Vi har spurgt disse myndigheder, om de mener, at fiskeriet bør lukkes. De melder tilbage, at de ikke mener, at fiskeriet bør lukkes og at de tværtimod ser fiskeri som en god aktivitet under de givne omstændigheder, så længe ovennævnte retningslinjer overholdes. Skjern Å Sammenslutningen har taget denne indstilling til efterretning.

 

Det individuelle ansvar og håndhævelse heraf

Myndighederne fremhæver, at alle til hver en tid har pligt til at følge deres anvisninger og påpeger, at når den enkelte lystfisker selv beslutter sig for at tage ud for at fiske, sker dette på eget ansvar. Midt- og Vestjyllands understreger desuden, at det er politiets ansvar at håndhæve, at retningslinjerne fra myndighederne, herunder afstandskrav, forsamlingsbegrænsninger etc., bliver overholdt. Dette gælder også under og i forbindelse med fiskeri i Skjern Å-systemet. Skjern Å Sammenslutningen har taget denne indstilling til efterretning.

 

Skjern Å Sammenslutningens ansvar og håndhævelse heraf

Som det fremgår af ” Tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i Skjern Å vandsystem 2020” (Sagsnr.: 20-43120-000003), som Skjern Å Sammenslutningen har modtaget fra Fiskeriinspektoratet, er det Skjern Å Sammenslutningens ansvar at tilse, at der bliver holdt opsyn med fiskeriet. Dette ansvar påtager sammenslutningen sig selvfølgelig også i år fuldt ud og derfor vil der foregå kontrol af fuldstændigt vanligt omfang, om end proceduren for kontrol af fiskekort, kroge, evt. fangst etc. vil foregå på en lidt anden måde end vanligt, med henblik på at undgå smitte mellem fisker og kontrollør.

Når du bliver kontrolleret har du pligt til at følge kontrollørernes anvisninger, herunder ny procedure for kontrol af kort, redskaber og fangst. Kontrollørerne vil anvise dig i den nye kontrolprocedure på stedet.

 

Vi ønsker alle godt helbred og knæk og bræk

 

Skjern Å Sammenslutningens bestyrelse

 

 

INDBERET FANGSTER FOR LAKS OG HAVØRRED