Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   °C

Kvoter 2020

Grøn = Kvoten åben | Rød = Kvoten lukket
Laks fanget i alt: (0) | Havørred fanget i alt: (0)

Laksekvoten > 75 cm. (0) I dag (0)


Nedre Skjern Å system

Vorgod Å ops. Jernbane

Omme Å ops. Vestre Ringvej

Skjern Å ops. Tarp Bro

B-kvote

Laksekvoten ≤ 75 cm. (0) I dag (0)


Nedre Skjern Å system

Vorgod Å ops. Jernbane

Omme Å ops. Vestre Ringvej

Skjern Å ops. Tarp Bro

B-kvote

Nyheder

Update omkring premiere fiskeriet.

Der er lige nu en del diskussioner omkring premieren 2020, og vi modtager rigtig mange henvendelser om, hvorvidt der er risiko for en udsættelse. Desværre er det eneste vi kan sige for nuværende, er at vi følger situationen tæt, og at vi kommunikerer med de øvrige Sammenslutninger. Der er en fælles forståelse for, at vi agere ens, således at der ikke er lukket det ene sted, og åbent et andet. Der er rettet henvendelse til Fiskeridirektoratet og Sundhedstyrelsen, således at vi får de bedste vejledninger, og vi håber selvfølgelig at en afgørelse kan træffes på et højere sted.

Laksen Hus er i lighed med Naturstyrelsen Naturcentre lukket ned, og det er tvivlsomt om det når at åbne til premieren.

Vi håber naturligvis at situationen bedre sig snarest, og vil forsøge at holde Jer opdateret her på siden.

Pas godt på hinanden !

Bestyrelsen

Det regner !

Det regner i Danmark. Overalt svømmer åerne over og giver lige nu flotte og skræmmende nye landskaber. Ringkøbing Airfoto har lagt denne lille video op få Facebook. Klik på linket og få en fornemmelse af vandmasserne i engene ved Skjern Å

https://m.facebook.com/157012268013232/videos/191079862113475/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fpermalink.php&_rdr

 

Rekordstor opgang af laks i Skjern Å i 2019

Opgangen af laks i Skjern Å i 2019 blev estimeret til 5897 laks. Det er det hidtil største opgang indtil videre, men meget tæt på niveauet for 2017 og 2018. Opgangen er dog markant forbedret i forhold til begydelsen forrige årti, hvor antallet var omkring det halve.

Fremgangen skyldes blandt andet fjernelse af spærringer, vandløbsrestaurering og et godt forvaltnings arbejde i fiskeriet. Antallet af udsatte fisk udgør dog forsat omkring 50 % af bestanden, så her er der plads til forbedring.

Der er behov for at få fjernet de sidste spærringer og at få øget antallet af gyde og opvækstområder. Prædationen på yngel og smolt er forsat meget højt, således viser talrige undersøgelser at ca. halvdelen af alle smolt forsvinder under udtrækket.

Målet for laksebestanden i Skjern Å er en årlig opgang på 8.000 til 12.000 stk. vilde laks. Der er således et stykke vej endnu, inden man i mål med denne vision. Heldigvis ved man i dag rigtig meget om hvor udfordringerne ligger, dermed er mulighederne for at løse problemerne bedre end tidligere.

Undersøgelsen er lavet DTU Aqua i tæt samarbejde med DCV og Skjern Å Sammenslutning. Du kan læse mere om undersøgelse på nedestående link.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id={A186AB22-C369-4A4D-93F1-41E20B26B148}

 

 

Skarvregulering, SÅS nu på Facebook

Skjern Å Sammenslutningen har afholdt to møder omkring skarvreguleringen i løbet vinteren. Det her resulteret i en række tiltag som forhåbentlig kan forbedre resultaterne af reguleringen.

Fra 1.2 til 31.3 er det muligt at opnå tilladelse til at regulere på Naturstyrelsens arealer i Skjern Enge i område Midt og Øst. Tilladelserne får man ved at henvende sig til skarv@skjernaasam.dk . Naturstyrelsen stiller også lokkefugle til rådighed. Disse kan lånes ved henvendelse til DCV på mail, sl@vildlaks.dk eller tlf. 24406921.

Der er ligeledes oprettet en Facebook side, således regulerings jægerne kan holde hinanden opdateret om hvad der sker. Det er en lukket gruppe som man skal anmode om at blive medlem af. Dette sker ved at søge på Skarvregulering, SÅS og anmode om medlemskab af gruppen. Det er tanken at der vil komme nogle fælles tiltag, i form af fælles indsatser og mini kurser i regulerings tekniker. Det er Mogens Pedersen der indvilliget i at administrerer siden. Tak for det 🙂

 

Status for Nationalpark Skjern Å – arbejdet

Status for Nationalpark Skjern Å-arbejdet

Netmediet Zetland bragte den 2. januar en lang artikel om Nationalpark Skjern Å-planerne med interview med flere af de centrale aktører.

Artiklen er lagt op på Danmarks Naturfrednings forenings hjemmeside, og vi har fået tilladelse til at linke til historien. Artiklen giver et godt overblik over National Park planernes og kan enten læses eller høres.

Tak til DN og Zetland for adgang til artiklen.

 

Læs artiklen her….

 

INDBERET FANGSTER FOR LAKS OG HAVØRRED