Indberet din fangst

Kvoter 2019

Grøn = Kvoten åben | Rød = Kvoten lukket
Laks fanget i alt: (362) | Havørred fanget i alt: (48)

Laksekvoten > 75 cm. (106) I dag (0)

9

Nedre Skjern Å system
9

Vorgod Å ops. Jernbane
9

Omme Å ops. Vestre Ringvej
9

Skjern Å ops. Tarp Bro
5

B-kvote

Laksekvoten ≤ 75 cm. (3) I dag (0)

231

Nedre Skjern Å system
231

Vorgod Å ops. Jernbane
231

Omme Å ops. Vestre Ringvej
231

Skjern Å ops. Tarp Bro
5

B-kvote

Nyheder

2 del af den store kvote er åben, men der er problemer med nedtælling systemet.

Vores webmaster har desværre ikke fået lagt det rigtige tal ind i nedtællings systemet. Men indtil ikonerne igen er røde/lukket, er kvoten for laks større end 75 cm åben. Vi forventer at nedtællings systemet bliver opdateret i løbet af mandag.

Vi ønsker alle knæk og bræk

Søren

Åbning af det nye stryg ved Skarrild Hus

Vi inviterer til en sjov dag i laksens tegn. Skarrildhus_Invitation_trykfil

Kom og føl historiens finne-sus, når Skarrildhus, Herning Kommune og Riverfisher erklærer stryget ved

Skarrildhus for åbent. Vi byder på pølser og Skjern Å øl samt pandekagebagning og saft til børnene.

Den 18. juni, ved Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk

Programmet:

16.00

Velkomst

Kirsten Secher Villumsen, direktør Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference

16.15

Åbning af stryget

Joan Hansen, byrådsmedlem Herning Kommune

16.30

Udsætning af fisk i Kartoft Å

Daniel Lindvig, biolog Herning Kommune

17.00

Andevæddeløb for børn

Kenny Frost, formidlingskoordinator Riverfisher

17.10

Fluebinding & fluekast

Marc Skovby Petersen & Kenny Frost

16.45 & 17.45

Rundvisning

Daniel Lindvig, biolog Herning Kommune

18.15

Præmieoverrækkelse

Uddeling af præmier i fiskekonkurrencen

18.30

Farvel og på gensyn ved åen

Fiskekonkurrence

Tilmelding ved indbetaling af kr. 100 på MobilePay

Søndag den 16.6 åbner anden del af den store kvote.

Søndag den 16.6 åbner anden del af den store kvote. Det skulle være muligt at følge med i hvor mange fisk der er på kvoten, i det nedtællings system vi har fået lavet på hjemmesiden. I løbet af lørdagen den 15.6 bliver der lavet nogle tests af nedtællingsystemet. Det betyder at kvoten kortvarrigt kan stå som åben lørdag, men det er først søndag at kvoten træder i kraft.

Husk fortsat at indlevere skæl og vævsprøver af alle de fisk som hjemtages. Hvis man er i tvivl om hvordan dette gøres, klikker man bare her http://skjernaasam.dk/fiskeriet/skael-og-vaevsproever/

SÅS ønsker alle knæk og bræk. Husk at vise hensyn til hinanden derude.

Bestyrelsen

Sygdoms udbrud blandt vildlaksene i Norge

En række tilfælde af sygdoms udbrud hos norske vildlaks giver anledning til bekymring. Der er udtaget og indsendt prøver af nogle af fiskene, men der ventes fortsat på svar. De norske myndigheder er imidlertid bekymrede, og har påbudt lystfiskere at desinficere fiskegrej og andet udstyr, når der skiftes mellem elvene.

Det vil derfor også give god mening, hvis danske lystfiskere som fisker i Norge, også er opmærksom på risikoen for at overføre sygdomme til de danske åer. Niels Jørgen Olesen fra Veterinærinstituttet anbefaler, at man sørger for at tøj, waderes og grej er helt tørt inden man anvender det, efter en tur til udlandet. Hvis der ikke er mulighed for dette, kan man desinficere grejet i Viacon S. Dette kan købes på Apoteket eller i Laksens Hus, hvor der fra i dag også er mulighed for at få grejet desinficeret.

Der er også fundet tilfælde af syge fisk i Sverige, Skotland og Irland. I Danmark har der i foråret været tilfælde af fisk med hovedskader, men indtil videre vides det ikke, om der kan være en sammenhæng.

SÅS og DCV følger situationen tæt. Der er taget kontakt til relevante myndigheder, og så snart der kommer meldinger derfra, bringer vi det videre. Lige nu kan vi blot opfordre alle til at udvise rettidig omhu og sørge for, at det ikke er lystfiskerne, som er med til at sprede sygdomme rundt.

Herunder kan man følge noget af debatten i Norge.

https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/06/syk-laks-i-flere-land-mattilsynet-palegger-desinfisering-mellom-alle-vassdrag

SÅS ønsker alle en god sæson

Skjern Å Sammenslutning ønsker alle lystfiskere en god 2019 sæson. Prognoserne for sæsonen er fine, så der venter helt sikkert nogle gode oplevelser derude. De første dage er der altid mange lystfiskere ved åen, og vi opfordre alle til at sætte sig grundigt ind i reglerne. Vis hensyn til hinanden derude, og hjælp eventuelle nye fiskere lidt til rette.

I 2019 er der kommet regler for hvor store kroge der må anvendes, og der er sat begrænsninger for hvor mange laks der må fanges. Samtidigt lukker fiskeriet automatisk, såfremt vandtemperaturen går over 18 grader. Alle nye regler er lavet for at tilgodese de laks som genudsættes. Find reglerne under http://skjernaasam.dk/fiskeriet/fiskeregler/

Husk at tage skæl og vævsprøver af alle fisk som hjemtages, det er rigtig vigtigt for den forskning som laves om laksene.

Hjemmesiden har fået et løft, og det skulle være nemt at finde oplysninger om såvel kvoter, som de regler der findes. Som noget nyt kan man se hvor mange laks der er tilbage på kvoten. Det vises i det grønne felt, som tilkendegiver at kvote er åben. Desuden kan man se solopgang, temperaturer og sluseaktivitet.

Fiskeri opsynet vil være massivt tilstede hele sæsonen. Deres vigtigste opgave er at råde og tilrettevise lystfiskerne, såfremt de skulle være i tvivl om noget. Samtidig skal de sikre at regler og kvoter overholdes. Opsynet er en del af fiskerikontrollen, så alle overtrædelser af bekendtgørelsen bliver videresendt til Fiskeristyrelsen. I 2018 blev 14 lystfiskere udelukket for fiskeri i åen i et år eller mere, dertil kommer bøder på kr. 2.500,00. Vi håber at dette antallet bliver markant mindre i år.

Knæk og Bræk

Bestyrelsen

INDBERET FANGSTER FOR LAKS OG HAVØRRED