Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   °C

Nyeregler for fiskeri i Skjern Å

Repræsentantskabet for Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, har vedtaget en række nye regler for fiskeri i Skjern Å systemet. Baggrunden er først og fremmest hensynet til de fisk som genudsættes, dernæst en konstatering af, at de anbefalinger som har været gældende de senere år, godt nok følges af de fleste, men desværre ikke af alle. Det har givet anledning til uoverensstemmelser langs åen, og på sociale medier. SÅS ønsker at Skjern Å systemet skal være et rart sted at komme, med ordnede forhold, gode naturoplevelser og godt fiskeri.

De nye regler er således blot en justering og opdatering af de anbefalinger, som har været gældende hidtil. Dermed er der ens forhold for alle, med mulighed for sanktionering, såfremt nogen vælger ikke at følge reglerne. Baggrunden for reglerne er videnskabelige undersøgelser, anbefalinger fra DTU, samt et hensyn til at laksen er fredet i Danmark.

       1.      Fiskeriet i Skjern Å systemet lukkes ved temperaturer over 18 grader.

Skjern Å Sammenslutningen gennemførte allerede i 2018 dette tiltag i samarbejde med foreningerne. Baggrunden er en øget dødelig ved genudsætning når temperaturen er høj. Sammen med de øvrige Sammenslutninger og DTU arbejdes på at finde en god model, som tilgodeser såvel fisk som fiskere.

        2.      Der indføres regler for brug af kroge.

Der tillades brug af følgende typer af kroge, modhageløse eller med nedklemte modhager.

  •  Enkeltkrog ikke større end str. 2, mask. kroggab 10 mm.
  •   Dobbeltkrog ikke større end str. 10, maks. kroggab 7 mm.
  •   Trekrog ikke større end størrelse 8, maks. kroggab 7 mm.

De tidligere anbefalinger gælder nu for alle, og vi undgår uhensigtsmæssige skader fra store kroge. Forsøgsfiskeri med ”helikopterrig” på spin har vist sig både effektivt og skånsomt. Det forventes derfor ikke at have de store konsekvenser for fiskeriet, udover at visse typer af endegrej skal have udskiftet krogen. Vi vil her på siden følge op med råd, vejledning og anvisninger til hvordan man nemmest og mest hensigtsmæssigt skifter krogen på eksempelvis blink og spinner.

         3.      Der indføres fangstbegrænsning for laks.

Det tillades at fange 2 laks pr. døgn og 15 laks pr. sæson.

Den tidligere anbefaling om maks. 2 laks pr. dag og 10 laks pr. år, ændres hermed til gældende regel for alle. Dog således at de 10 stk. hæves til 15 stk. pr år. Reglen er kompromis af de holdninger der findes i Skjern Å Sammenslutningen og vil formentligt blive drøftet på de årlige Repræsentantskabsmøder. Der lægges således op til, at antallet kan justeres i forhold til op og nedgang i fiskeriet.

Alle beslutninger er enstemmigt vedtaget af Repræsentantskabet 3.11.2018

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


*