Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   4,01 °C

Flotte donationer til solcelle anlægget på DCV

Danmarks Center for Vildlaks har modtaget en række flotte donationer til etablering af et 50 kWh solcelle anlæg. Solcelle anlægget skal fremover være med til at sikre produktionen af laks og ørreder til de vestvendte laksevandløb.

Sydbank Fonden har doneret kr. 50.000, Anders Holch Poulsen har doneret kr. 100.000, Tobias Park og Sarah Rønholt har sammen med Korsholm doneret overskuddet fra premieren på “Folkets Å” på kr. 60.000 og Casper Hansen og 43 fluebindere har doneret kr. 10.000. Derudover har Skjern Å Sammenslutningen ydet et rentefrit lån til DCV på kr. 250.000. Dermed er anlægget stort set finansieret.

Der skal fra DCV´s side lyde en kæmpe stor tak til alle som har bidraget. Det har været fantastisk at opleve opbakning fra så mange. Vi håber at kunne give en masse igen i form af en masse fisk i åerne. Anlægget forventes at kunne dække mellem 30 og 40 % af strømforbruget på DCV i Skjern.

 

Præmieren på filmen “Folkets Å”

Ingen Burfisk i Havet – Indsamlingen er slut!

Indsamlingen gennem salg af den omtalte bor er nu slut og der kan ikke længere indbetales til den BOX der er omtalt i nedenstående. Der er dog stadig nogle få bøger tilbage som kan erhverves ved henvendelse til DCV, Laksens Hus eller Korsholm.

Johan Flyvbjerg har startet kampagnen  “INGEN BURFISK I HAVET”. Her arbejder han for at gøre opmærksom på alle de problemer som opdræts industrien påfører de vilde fiskebestande. I England har man kørt kampagnen “Off the table” hvor man opfordre restauranter til ikke at serverer burlaks. Johan håber at lykkes med noget lignende i Danmark.

Opdræt i havet er lige nu den største udfordring for de vilde laksebestande en række steder i verden. Sygdomme, genetisk forurening, og lakselus truer de vilde bestande eksempelvis i Norge, hvor den vilde laksebestand er mere end halveret de sidste 30 år. Hertil skal lægges en elendig dyrevelfærd med en uanstændig høj dødelighed og depressive fisk.

De to nordmænd Simæn Sætre og Kjetil Østli har skrevet den fremragende bog “Den Nye Fisken” som omhandler historien og konsekvenserne af det norske lakseopdræt. Firmaet patagonia har købt et parti af bøgerne og spredt den ud, så så flest mulig får mulighed for at læse den. Bogen sælges til en absolut favør pris og alle pengene går til Danmarks Center for Vildlaks, som til gengæld udsætter 12 vilde laks i naturen for hver bog der bliver solgt.

Bogen kan købes hos Laksens Hus eller hos Korsholm i Skjern for bare kr. 150,- Bogen er et “must have” for alle der bekymre sig om vilde fiskebestande.

 

https://www.instagram.com/ingenburfiskihavet/