Indberet din fangst

Overtrædelse af fiskereglerne for Skjern Å systemet

Skjern Å Sammenslutningens(SÅS)kontroludvalg har desværre haft mere travlt i denne sæson end tidligere. Dette har betydet flere udelukkelser og en række advarsler. Det er SÅS ansvar, at kvoterne og fiskeregler i bekendtgørelsen overholdes.

SÅS har 10 opsynsmænd som varetager fiskeriopsynet ved fiskevandet i Skjern Å systemet. Deres vigtigste opgave er at hjælpe og vejlede fiskerne langs åen, men de er selvfølgelig også forpligtiget til at sikre, at gældende regler bliver overholdt. SÅS har nedsat et kontroludvalg som behandler overtrædelser, og bestemmer hvilke sanktioner, der skal gives. Alle i kontroludvalget er A-opsynsmænd, uddannet og godkendt af fiskeriinspektoratet i Nymindegab.

Udelukkelser gives såfremt der sker overtrædelser af bekendtgørelsen, det kan være fiskeri med modhager på krogene, eller hjemtagelse af laks udenfor de tildelte kvoter. Overtrædelse af bekendtgørelsen bliver fra nu af automatisk videregivet til fiskerikontrollen, med anmodning om yderligere retsforfølgelse.

Advarsler gives for uhensigtsmæssig håndtering af fisk, som skal genudsættes, eller billeder der ikke lever op til de anbefalinger, som findes på hjemmesiden. Gentagelsestilfælde kan medføre udelukkelse fra fiskeri.

Overtrædelse af fiskereglerne, eksempelvis ormefiskeri efter at man har fanget laks, kan ligeledes medføre sanktioner.

Det er utilfredsstillende, at der har været så mange sager i indeværende sæson. I værste fald kan vi risikere at få tildelt en mindre kvote, hvis der skal tages højde for et antal overtrædelser. Vi har derfor et fælles ansvar for at reglerne overholdes, og vi opfordrer til at hjælpe dem, som ikke kender reglerne. Dem, som bevidst snyder, må vi håndtere som vi bedst kan, så de skal ikke ødelægger det for alle andre.

Se  i øvrigt  www.skjernaasam.dk/fiskeriet/fiskeregler/  – sanktioner ved overtrædelse.

Bestyrelsen

DTU Aqua søger oplysninger om pukkellaksen og dens færden i Danmark

 

Pukkellaks-fanget-i-storaa1

Efter den seneste tids fangster af pukkel laks i flere af de vestjyske vandløb søger DTU Aqua nu oplysninger om pukkellaksen og dens færden i danske vandløb. DTU Aqua modtager derfor gerne oplysninger om evt. fangster i form af fangststed, dato, længde og vægt, samt skælprøve og foto…

Læs mere:

http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/trusler-mod-laks/pukkellaks?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2017_08_04_Nyhedsbrev

SONY DSC

Nye optagelser fra slusen i Hvide Sande

Det er altid en god oplevelse at stå på slusen i Hvide Sande og kigge på laksene som er på vej til Skjern Å. Netop her i juli og august er chansen rigtig god. Hvis man vil være sikker på at se fiskene, skal man holde øje med hvornår det er lavvande. Så er der næste altid udgående strøm, og laksene samler sig strømmen på ydersiden af slusen. Hvis man vil planlægge lidt efter det, kan kigge på DMI/Hav/tidevand/Hvide Sande.

Laks og havørreder er fredet i hele havneområdet, så der er ingen mulighed for at fiske efter laksen, men alene kigget er efterhånden blevet en stor attraktion.  Martin fra “Lystfiskeren” i Hvide Sande har lavet nogle fine optagelser af  laksene. Du kan se dem hvis du klikker på nedenstående.

https://www.facebook.com/lystfiskerenhvidesande/posts/1521623481227766

 

 

351

Skarven – Elsket og hadet

TV MIDTVEST har lavet et halvtimes program om skarven ved Skjern Å og Ringkøbing fjord. Programmet forsøger at belyse nogen af de mange problematikker, der er omkring den store skarvbestand, der holder til omkring åen og i Ringkøbing Fjord. Skjern Å Sammenslutningen har fået mulighed for at tilkendegive de frustrationer, som rigtig mange lystfiskere giver udtryk for, samtidig med at myndighederne redegør for, hvad det er for nogle udfordringer man står over for. DTU Aqua fortæller om arbejdet med at beregne smolt udtrækket og hvordan man finder ud hvor mange af smoltene der bliver spist af skarven. Tag en kop kaffe, og bliv lidt klogere på skarv og fisk.

https://www.tvmidtvest.dk/elsket-og-hadet/elsket-og-hadet-skarven?autoplay=1#player

IMG_0657

TV-MIDTVEST ved Skjern Å

TV-Midtvest har lavet et indslag omkring Ringkøbing- Skjern og Hernings Kommunes satsning på udvikling at laksefiskeriet. I indslaget interviewer de forskellige aktører omkring laksefiskeriet ved Skjern Å. Fiskeriet har været rigtig godt i år, hvilket ikke er gået ubemærket hen. Glade lystfiskere giver god stemning omkring fiskeriet. Og den gode stemning smitter af helt til toppen af det politiske system. Hvis du ikke fik set indslaget er muligheden her.

https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/04-06-2017/1930/indblik-sondag-lakseeventyret-ved-skjern?autoplay=1?v=1_9vi98pr5

 

IMG_0669

Anbefaling af net til landing af laks og havørred.

Skjern Å Sammenslutning anbefaler at man bruger store og gode fangstnet til landing af laks og havørreder som skal genudsættes. Det forkorter fighten betydeligt, samtidigt med at det er nemt at holde fisken i vandet mens den afkroges. Ligeledes er det nemt at tage et hurtigt billede af fisken, mens den er i nettet. Særligt når man er alene, er det en stor fordel. Er der en til at hjælpe, kan man forsigtigt løfte fisken fri af vandet og tage billedet, men max 5 sekunder.

Dog skal man være opmærksom at ikke alle net typer er velegnet til catch and release fiskeri. Masker der er større end 10 mm er uegnede, ligesom nettene skal være knudefri. Stormaskede net giver betydelige finneskader, mens knudnet selvsagt kan beskadige slimlaget. Allerbedst er netposer af gummi eller silicone.

Alle grejforhandlere har nu fine net som opfylder kravene, og de fleste steder kan der også købes nye netposer, så man kan udskifte uhensigtsmæssige gamle netposer.

Per Gylling har lavet en lille film om fordelen ved at bruge net. Filmen kan ses herunder.

Bestyrelsen

 

maxresdefault

Til skræk og advarsel :-)

Oplevelser med fiskeriopsynet ved Skjern Å.

 

IMG-20170516-WA0015-765x1024[1]

Forbered genudsætningen af din laks

Forbered dit Catch and release fiskeri.

Kvoterne for de store laks er opbrugt i Skjern Å, Vorgod å og nedre del af Omme Å. Det betyder at rigtig mange af de laks vi fanger lige nu, skal sættes ud igen. Skjern Å Sammenslutningen vil derfor gerne opfordre til, at man forbereder sig bedst muligt på situationen hvor en stor laks bider på.

Overvej hvilke grejer du anvender til fiskeriet. Det er vigtigt at de fisk som genudsættes overlever således de kan deltage i gydningen til vinter. Og der er god dokumentation for at fiskene overlever, såfremt man følger de anvisninger som er skrevet under Fiskeriet/fiskeregler her på siden.

En af de fejl som vi desværre har set nogle gange, er at man tager fisken på land for at afkroge den. Dette ødelægger slimlaget, og fisken får efterfølgende svamp. Det er vigtigt at fisken forbliver i vandet hele tiden, meget gerne i et fangstnet med små masker. Alternativt i noget grøde, men hele tiden i vandet. Afkrog fisken med en krogløser eller discorger. Ved genudsætning holdes fiskens hoved mod strømmen indtil fisken selv svømmer afsted. Hold fisken stille og roligt. Træk den ikke frem og tilbage i vandet. Det kan være nødvendigt at træde lidt ud i åen. Det kan give våde støvler og bukser. Det overlever både fisker og fisk.

Alt er er nemt når man har prøvet det nogle gange. Men der er en første gang for alle, så derfor kan der være nogen som har brug for hjælp. Tilbyd din hjælp eller giv et par gode råd. Ønsker man et billede af fisken, kan forsigtigt og understøttet løfte den ud af vandet i max. 5 sekunder. Er man alene er et billede af fisken i vandet eneste mulighed.

DTU har lavet nogle anbefalinger omkring valg af kroge. Undgå store kroge, de giver for store skader på fiskene. Brug ikke enkeltkroge større end str. 2, gerne lidt mindre, dobbeltkroge større end størrelse 10 og trekroge større end størrelse 8. Anvend meget gerne helikopterrig eller lign. På blink og spinner.

Vi har et fælles ansvar for at fiskeriet foregår på et forsvarligt og bæredygtigt grundlag. Tænk derfor situationen godt igennem inden fiskeriet påbegyndes. Er man godt forberedt er det ganske enkelt at genudsætte laks og havørreder, og man undgår at tvivlen om fisken nu overlevede.

Bestyrelsen / SÅS

Kvoten lukket i øvre Skjern Å og Vorgod Å

Kvoten for store laks er nu også lukket i den øvre del af Skjern Å og i Vorgod Å. Der er således kun kvote for store laks i Omme Å opstrøms Vester Ringvej. Vi opfordre endnu engang til at der udvises størst mulig forsigtighed med de fisk som skal genudsættes og at anvisningerne under fiskereglerne følges.

Læs mere »

Kvoten lukket for laks over 70 cm på de nedre åstrækninger.

Kvoten for laks større end 70 cm er nu opbrugt i Vorgod Å nedstrøms jernbanen, i Omme Å nedstrøms Vester Ringvej og i Skjern Å nedstrøms Tarp Bro. Vi beder derfor alle være særligt opmærksom på dette forhold. Vi beder alle om at være med til at bringe informationen ud til alle lystfiskere. Vi opfordrer samtidigt til, at de fisk som fanges fra nu af, genudsættes som forsigtigt og skånsom som muligt. Vi opfordrer til gennemlæse nedenstående anbefalinger.

Anbefalinger fra DTU og/eller SÅS ved Catch & Release-fiskeri

 • Brug ikke enkeltkrog større end størrelse 2, dobbeltkroge større end 10 og trekroge større end størrelse 8.
 • Klip linen tæt ved krogen hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
 • Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks.
 • Løft ikke fisk som skal genudsættes ud af vandet ud af vandet i mere end 5 sekunder.
 • Anvend tilstrækkelig kraftigt grej til at håndtere store fisk og undgå lang fight-tid.
 • Brug ikke gaf ved landing af fisk der skal genudsættes.
 • Brug ikke handsker ved landing af fisk der skal genudsættes.
 • Håndter fisken som skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.
 • Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.
 • Lad tvivlen kommer fiske til gode, hvis du er usikker på fiskens længde, når kvoten af storelaks er opbrugt.
 • Brug kun fangstnet med finmasket knudefri pose, max 10 mm. gerne finere.
 • Overvej at droppe fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof ved catch and release fiskeri
 • Overvej at skifte til enkeltkrog ved catch and release fiskeri.
 • Antallet af genudsatte laks bør begrænses til et fornuftigt niveau. Den anbefales at det årlige antal af genudsatte laks begrænses til 10 laks pr. år og dagsfangster bør begrænses til 2 laks.

 

Det er miljøministeriet der udsteder kvoten på baggrund af anbefalinger fra DTU Aqua. Det er Skjern Å Sammenslutningens ansvar at kvoterne overholdes.

Bestyrelsen