Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   8,29 °C

Foreningen

Skjern Å Sammenslutningen (SÅS) er en paraplyorganisation for bredejere, lystfiskerforeninger, konsortier og private udlejere i Skjern å systemet. Bestyrelsen består af 8 medlemmer. 4 valgt af bredejerne og 4 valgt af lystfiskere. Bredejere og lystfisker-repræsentanter samles til Repræsentantskabsmøde den 1. lørdag i november måned.

SÅS blev dannet i 1977 med det formål at redde Skjern å laksen fra udryddelse. I starten blev der arbejdet på opdræt af lakseyngel fra den genetiske skjern å laksestamme. Senere har arbejdet også omfattet vandpleje, hvor SÅS har været en aktiv del i samarbejdet mellem kommuner og bredejere.

SÅS formålsparagraf:

  • at ophjælpe fiskebestande i Skjern å vandsystem i det følgende kaldet åen.
  • at sikre vandløbskvaliteten samt yngleforholdene for fiskebestandene.
  • at arbejde for selvreproducerende fiskebestande.
  • at udsætte fisk baseret på vandsystemets egne fiskestammer i henhold til godkendte udsætningsplaner.
  • at styrke samarbejdet med bredejere, fiskeriforeninger og myndigheder.
  • at sikre optimale miljøforhold for flora og fauna.
  • at forebygge ulovlig fiskeri.
  • at administrere laksekvoten ved åen.