Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   14,92 °C

Foreningen

Skjern Å Sammenslutningen (SÅS) er en paraplyorganisation for bredejere, lystfiskerforeninger, konsortier og private udlejere i Skjern å systemet.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer. 4 valgt af bredejerne og 4 valgt af lystfiskere.

Bredejere og lystfisker-repræsentanter samles til Repræsentantskabsmøde den 1. lørdag i november måned.

SÅS blev dannet i 1977 med det formål at redde Skjern å laksen fra udryddelse. I starten blev der arbejdet på opdræt af lakseyngel fra den genetiske Skjern å laksestamme. Senere har arbejdet også omfattet vandpleje, hvor SÅS har været en aktiv del i samarbejdet mellem kommuner og bredejere.

SÅS formålsparagraf:

at ophjælpe fiskebestande i Skjern å vandsystem i det følgende kaldet åen.

at sikre vandløbskvaliteten samt yngleforholdene for fiskebestandene.

at arbejde for selvreproducerende fiskebestande.

at udsætte fisk baseret på vandsystemets egne fiskestammer i henhold til godkendte udsætningsplaner.

at styrke samarbejdet med bredejere, fiskeriforeninger og myndigheder.

at sikre optimale miljøforhold for flora og fauna.

at forebygge ulovlig fiskeri.

at administrere laksekvoten ved åen.