Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   15,59 °C

Bestyrelse

Skjern å Sammenslutningen organisatorisk:

Sammenslutningens formål er, i samarbejde fiskeriforeningerne, at vedligeholde og styrke samarbejdet om de fælles opgaver der påhviler foreningerne og andre brugere af vandsystemet, herunder at:

 • formidle ordnede forhold mellem ejere og lejere af fiskevandet
 • sørge for optimale forhold for lystfiskeriet med skyldig hensyntagen til fiskebestand og miljø
 • forestå indfangning af vildfisk til opdræt
 • forestå opdræt og udsætning af fisk baseret på vandsystemets egne fiskestammer
 • kontrollere fiskeriet og herunder påtale ulovligt fiskeri
 • udtale sig i forbindelse med sager, der henhører under miljøloven og vandløbsloven
 • påtale/anmelde ulovlig forurening

Som medlemmer kan kun optages:

 • fiskeriforeninger,
 • konsortier,
 • lodsejere,
 • lejere af fiskevand ved Skjern å systemet, samt
 • fiskeriforeninger ved Ringkøbing fjord.
 • Endvidere kan også optages passive medlemmer.

De tilsluttede foreninger er suveræne i egne anliggender.

Bestyrelsen:

Titel Navn Adresse Telefon
Formand Michael Beck-Hansen michaelbeckhansen@gmail.com +4540555001
Næstformand Ib Karstensen, lodsejer Ib Karstensen, Skovbjergvej 33, 7280 Sdr. Felding, ika@vitfoss.dk 20251881
Kasserer Aage Martinsen Guldregnalle 7, 6920 Videbæk, aage.martinsen@mail.dk 97 17 25 97
Vandplejeudvalg Torben Thinggaard ttfishalot@yahoo.dk 60888539
Fiskeplejeudvalg Søren M. Larsen Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern, sl@vildlaks.dk 24406921
Kontroludvalg Bo Nielsen Håbetsvej 15, 8700 Horsens, kontrol@skjernaasam.dk 22538472
PR Udvalg Jesper Ottosen Odensevej 725 B, Kerteminde, jesper@laksestien6.dk 41134959
Best. medlem Per K Pedersen pkp@zpey.com 20951292
Best. medlem Verner Mortensen  vernermortensen@hotmail.com 31627377
Best. medlem Lars Pedersen, lodsejer lars.pedersen@bestseller.com 25513442
Best. medlem Martin Iversen, lodsejer Martini86@hotmail.dk 21906206
Best. medlem Verner Thomsen, lodsejer Dyrvigvej 3, 6880 Tarm, ntvt@email.dk 61386693

 

( Vedtægter)

Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsudvalg til varetagelse af en lang række praktiske opgaver:

Fiskepleje udvalg:

Navn Adresse Telefon
Søren M. Larsen, fmd. Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern, sl@vildlaks.dk 24406921

 

 


Vandplejeudvalg:

Navn Adresse Telefon
Torben Thingaard ttfishalot@yahoo.dk 60888539

 

 


Registrerings- og kontroludvalg:

Navn Adresse Telefon
Bo Nielsen Håbetsvej 15 8700 Horsens, kontrol@skjernaasam.dk 22538472

 

 


PR-udvalg:

Navn Adresse Telefon
 Jesper Ottosen Odensevej 725 B, Kerteminde, jesper@laksestien6.dk 41134959

 

 


Bredejerudvalg

Navn Adresse Telefon
Ib Karstensen, Skovbjergvej 33, 7280 Sdr. Felding 20251881

 

 

 

Fiskeriopsynsmænd:

Søren M. Larsen, Ånumvej 163, 6900 Skjern, 24406921, sl@vildlaks.dk

Henrik O. Jensen, Åparken 6, 7280, Sdr Felding,  61462044, henr0503@dblit.dk

Birger D. Jensen, Parkallé 51, 6880 Tarm, 42602559, bdjtarm@gmail.com

Karsten Siggaard, Egernvej 28, Borris, 6900 Skjern, 97366214/24425040, klsiggaard@hotmail.com

Svend O Laursen, Nr. viumvej 18, Troldhede, 6920 Videbæk, 52657701, svendlauersen@mail.tele.dk

Bo Nielsen, Håbetsvej 15, 8700 Horsens, 22538472, kontrol@skjernaasam.dk

Svend Erik Øgendahl, Højbyvej 23, Borris, 6900 Skjern, 20223453, oegendahlborris@gmail.dk

Hans L.K. Hansen, Skovvej 21, 6880 Tarm, 22243615, HLKHansen@gmail.com

Svend Aage Mortensen, Vinkelvej 25, 6880 Tarm,50549870, buller.m@os.dk

Torkild Bøgild, Ahlevej 1, 6900 Skjern ,41291134, salmonhouse@live.dk

Niels Præst,  Nr.Lindvej 29 u,Lind, 7400 Herning niels@postbilen.dk

Tommy Rasmussen,Vesterdige 4 Lind,7400 Herning,25352033,  dorthe_tommy@privat.dk

Jan Andreasen,Vestergade 49 c.st. 7400 Herning ,26275082 , Mail.beja@youmail.dk

Jesper Ottosen Odensevej 725 b 5300 Kerteminde ,41134959 , jesper@laksestien6.dk

Ole Damgaard Schubertsvej 15 7400 Herning ,20679820 , ole_damgaard@yahoo.dk

Jan Fredslund Nielsen, 61665715, baljemand@gmail.com 

Kontroludvalget:

Bo Nielsen, Håbetsvej 15, 8700 Horsens, 22538472, kontrol@skjernaasam.dk

Svend Erik Øgendahl, Højbyvej 23, Borris, 6900 Skjern, 20223453, oegendahlborris@gmail.dk

Birger D. Jensen, Parkallé 51, 6880 Tarm, 42602559, bdjtarm@gmail.com

Bestyrelse

Skjern å Sammenslutningen organisatorisk:

Sammenslutningens formål er, i samarbejde fiskeriforeningerne, at vedligeholde og styrke samarbejdet om de fælles opgaver der påhviler foreningerne og andre brugere af vandsystemet, herunder at:

 • formidle ordnede forhold mellem ejere og lejere af fiskevandet
 • sørge for optimale forhold for lystfiskeriet med skyldig hensyntagen til fiskebestand og miljø
 • forestå indfangning af vildfisk til opdræt
 • forestå opdræt og udsætning af fisk baseret på vandsystemets egne fiskestammer
 • kontrollere fiskeriet og herunder påtale ulovligt fiskeri
 • udtale sig i forbindelse med sager, der henhører under miljøloven og vandløbsloven
 • påtale/anmelde ulovlig forurening

Som medlemmer kan kun optages:

 • fiskeriforeninger,
 • konsortier,
 • lodsejere,
 • lejere af fiskevand ved Skjern å systemet, samt
 • fiskeriforeninger ved Ringkøbing fjord.
 • Endvidere kan også optages passive medlemmer.

De tilsluttede foreninger er suveræne i egne anliggender.

Bestyrelsen:

Titel Navn Adresse Telefon
Formand Jan Møller Jensen Højgade 1, Timring 7480 Vildbjerg, jan.moller.jensen@gmail.dk 40402207
Næstformand Ole Knudsen, lodsejer Arnborgvej 35, Borris, 6900 Skjern, olevk@godmail.dk 40 87 05 53
Kasserer Aage Martinsen Guldregnalle 7, 6920 Videbæk, aage.martinsen@mail.dk 97 17 25 97
Vandplejeudvalg Torben Thinggaard ttfishalot@yahoo.dk 60888539
Fiskeplejeudvalg Søren M. Larsen Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern, sl@vildlaks.dk 97 35 38 15
Kontroludvalg Bo Nielsen Håbetsvej 15, 8700 Horsens, kontrol@skjernaasam.dk 22538472
PR Udvalg Jesper Ottosen Odensevej 725 B, Kerteminde, jesper.ottosen5@skolekom.dk 41134959
Best. medlem Per K Pedersen pkp@zpey.com 20951292
Best. medlem Svend Erik Øgendahl  oegendahl@gmail.dk  20223453
Best. medlem Ib Karstensen, lodsejer Skovbjergvej 33, 7280 Sdr. Felding, ika@vitfoss.dk 20251881
Best. medlem Finn Hansen, lodsejer Skjernvej 55, Arnborgvej 55, 7400 Herning 97 149130
Best. medlem Verner Thomsen, lodsejer Dyrvigvej 3, 6880 Tarm, ntvt@email.dk 61386693

 

( Vedtægter)

Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsudvalg til varetagelse af en lang række praktiske opgaver:

Fiskepleje udvalg:

Navn Adresse Telefon
Søren M. Larsen, fmd. Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern 97 35 38 15

 

 


Vandplejeudvalg:

Navn Adresse Telefon
Torben Thingaard ttfishalot@yahoo.dk 60888539

 

 


Registrerings- og kontroludvalg:

Navn Adresse Telefon
Bo Nielsen Håbetsvej 15 8700 Horsens, kontrol@skjernaasam.dk 22538472

 

 


PR-udvalg:

Navn Adresse Telefon
 Jesper Ottosen Odensevej 725 B, Kerteminde, jesper.ottosen5@skolekom.dk 41134959

 

 


Bredejerudvalg

Navn Adresse Telefon
Ole Knudsen Arnborgvej 35, Borris, 6900 Skjern, olevk@godmail.dk 40870553
Finn Hansen Skjernvej 55, Arnborg, 7400 Herning 97 14 91 30

 

 

 

Fiskeriopsynsmænd:

Søren M. Larsen, Ånumvej 163, 6900 Skjern, 97353815/24406921, sl@vildlaks.dk

Henrik O. Jensen, Åparken 6, 7280, Sdr Felding,  61462044, henrik.jensen32@skolekom.dk

Birger D. Jensen, Parkallé 51, 6880 Tarm, 42602559, bdj@turbopost.dk

Karsten Siggaard, Egernvej 28, Borris, 6900 Skjern, 97366214/24425040, klsiggaard@hotmail.com

Svend O Laursen, Nr. viumvej 18, Troldhede, 6920 Videbæk, 52657701, svendlauersen@mail.tele.dk

Bo Nielsen, Håbetsvej 15, 8700 Horsens, 22538472, formand@skj-lf.dk

Svend Erik Øgendahl, Højbyvej 23, Borris, 6900 Skjern, 20223453, oegendahlborris@gmail.dk

Hans L.K. Hansen, Skovvej 21, 6880 Tarm, 22243615, HLKHansen@gmail.com

Svend Aage Mortensen, Vinkelvej 25, 6880 Tarm,50549870, buller.m@os.dk

Josua Adamsen, Grønnegade 10, 6880 Tarm, 601495636, jogge24@live.dk

Keld Andersen, Agerhøj 29, 6880 Tarm, 97372882, koatam@mail.dk

Torkild Bøgild, Ahlevej 1, 6900 Skjern ,41291134, salmonhouse@live.dk

Niels Præst,  Nr.Lindvej 29 u,Lind, 7400 Herning niels@postbilen.dk

Tommy Rasmussen,Vesterdige 4 Lind,7400 Herning,25352033,  dorthe_tommy@privat.dk

Jan Andreasen,Vestergade 49 c.st. 7400 Herning ,26275082 , Mail.beja@youmail.dk

Jesper Ottosen Odensevej 725 b 5300 Kerteminde ,41134959 , jesper@laksestien6.dk

Ole Damgaard Schubertsvej 15 7400 Herning ,20679820 , ole_damgaard@yahoo.dk

Kontroludvalget:

Bestyrelse

Skjern å Sammenslutningen organisatorisk:

Sammenslutningens formål er, i samarbejde fiskeriforeningerne, at vedligeholde og styrke samarbejdet om de fælles opgaver der påhviler foreningerne og andre brugere af vandsystemet, herunder at:

 • formidle ordnede forhold mellem ejere og lejere af fiskevandet
 • sørge for optimale forhold for lystfiskeriet med skyldig hensyntagen til fiskebestand og miljø
 • forestå indfangning af vildfisk til opdræt
 • forestå opdræt og udsætning af fisk baseret på vandsystemets egne fiskestammer
 • kontrollere fiskeriet og herunder påtale ulovligt fiskeri
 • udtale sig i forbindelse med sager, der henhører under miljøloven og vandløbsloven
 • påtale/anmelde ulovlig forurening

Som medlemmer kan kun optages:

 • fiskeriforeninger,
 • konsortier,
 • lodsejere,
 • lejere af fiskevand ved Skjern å systemet, samt
 • fiskeriforeninger ved Ringkøbing fjord.
 • Endvidere kan også optages passive medlemmer.

De tilsluttede foreninger er suveræne i egne anliggender.

Bestyrelsen:

Titel Navn Adresse Telefon
Formand Jan Møller Jensen Højgade 1, Timring 7480 Vildbjerg, jan.moller.jensen@gmail.dk 40402207
Næstformand Ole Knudsen, lodsejer Arnborgvej 35, Borris, 6900 Skjern, olevk@godmail.dk 40 87 05 53
Kasserer Aage Martinsen Guldregnalle 7, 6920 Videbæk, aage.martinsen@mail.dk 97 17 25 97
Vandplejeudvalg Torben Thinggaard ttfishalot@yahoo.dk 60888539
Fiskeplejeudvalg Søren M. Larsen Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern, sl@vildlaks.dk 97 35 38 15
Kontroludvalg Bo Nielsen Håbetsvej 15, 8700 Horsens, kontrol@skjernaasam.dk 22538472
PR Udvalg Jesper Ottosen Odensevej 725 B, Kerteminde, jesper.ottosen5@skolekom.dk 41134959
Best. medlem Per K Pedersen pkp@zpey.com 20951292
Best. medlem Svend Erik Øgendahl  oegendahl@gmail.dk  20223453
Best. medlem Ib Karstensen, lodsejer Skovbjergvej 33, 7280 Sdr. Felding, ika@vitfoss.dk 20251881
Best. medlem Finn Hansen, lodsejer Skjernvej 55, Arnborgvej 55, 7400 Herning 97 149130
Best. medlem Verner Thomsen, lodsejer Dyrvigvej 3, 6880 Tarm, ntvt@email.dk 61386693

 

( Vedtægter)

Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsudvalg til varetagelse af en lang række praktiske opgaver:

Fiskepleje udvalg:

Navn Adresse Telefon
Søren M. Larsen, fmd. Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern 97 35 38 15

 

 


Vandplejeudvalg:

Navn Adresse Telefon
Torben Thingaard ttfishalot@yahoo.dk 60888539

 

 


Registrerings- og kontroludvalg:

Navn Adresse Telefon
Bo Nielsen Håbetsvej 15 8700 Horsens, kontrol@skjernaasam.dk 22538472

 

 


PR-udvalg:

Navn Adresse Telefon
 Jesper Ottosen Odensevej 725 B, Kerteminde, jesper.ottosen5@skolekom.dk 41134959

 

 


Bredejerudvalg

Navn Adresse Telefon
Ole Knudsen Arnborgvej 35, Borris, 6900 Skjern, olevk@godmail.dk 40870553
Finn Hansen Skjernvej 55, Arnborg, 7400 Herning 97 14 91 30

 

 

 

Fiskeriopsynsmænd:

Søren M. Larsen, Ånumvej 163, 6900 Skjern, 97353815/24406921, sl@vildlaks.dk

Henrik O. Jensen, Åparken 6, 7280, Sdr Felding,  61462044, henrik.jensen32@skolekom.dk

Birger D. Jensen, Parkallé 51, 6880 Tarm, 42602559, bdj@turbopost.dk

Karsten Siggaard, Egernvej 28, Borris, 6900 Skjern, 97366214/24425040, klsiggaard@hotmail.com

Svend O Laursen, Nr. viumvej 18, Troldhede, 6920 Videbæk, 52657701, svendlauersen@mail.tele.dk

Bo Nielsen, Håbetsvej 15, 8700 Horsens, 22538472, formand@skj-lf.dk

Svend Erik Øgendahl, Højbyvej 23, Borris, 6900 Skjern, 20223453, oegendahlborris@gmail.dk

Hans L.K. Hansen, Skovvej 21, 6880 Tarm, 22243615, HLKHansen@gmail.com

Svend Aage Mortensen, Vinkelvej 25, 6880 Tarm,50549870, buller.m@os.dk

Josua Adamsen, Grønnegade 10, 6880 Tarm, 601495636, jogge24@live.dk

Keld Andersen, Agerhøj 29, 6880 Tarm, 97372882, koatam@mail.dk

Torkild Bøgild, Ahlevej 1, 6900 Skjern ,41291134, salmonhouse@live.dk

Niels Præst,  Nr.Lindvej 29 u,Lind, 7400 Herning niels@postbilen.dk

Tommy Rasmussen,Vesterdige 4 Lind,7400 Herning,25352033,  dorthe_tommy@privat.dk

Jan Andreasen,Vestergade 49 c.st. 7400 Herning ,26275082 , Mail.beja@youmail.dk

Jesper Ottosen Odensevej 725 b 5300 Kerteminde ,41134959 , jesper@laksestien6.dk

Ole Damgaard Schubertsvej 15 7400 Herning ,20679820 , ole_damgaard@yahoo.dk

Kontroludvalget:

Bestyrelse

Skjern å Sammenslutningen organisatorisk:

Sammenslutningens formål er, i samarbejde fiskeriforeningerne, at vedligeholde og styrke samarbejdet om de fælles opgaver der påhviler foreningerne og andre brugere af vandsystemet, herunder at:

 • formidle ordnede forhold mellem ejere og lejere af fiskevandet
 • sørge for optimale forhold for lystfiskeriet med skyldig hensyntagen til fiskebestand og miljø
 • forestå indfangning af vildfisk til opdræt
 • forestå opdræt og udsætning af fisk baseret på vandsystemets egne fiskestammer
 • kontrollere fiskeriet og herunder påtale ulovligt fiskeri
 • udtale sig i forbindelse med sager, der henhører under miljøloven og vandløbsloven
 • påtale/anmelde ulovlig forurening

Som medlemmer kan kun optages:

 • fiskeriforeninger,
 • konsortier,
 • lodsejere,
 • lejere af fiskevand ved Skjern å systemet, samt
 • fiskeriforeninger ved Ringkøbing fjord.
 • Endvidere kan også optages passive medlemmer.

De tilsluttede foreninger er suveræne i egne anliggender.

Bestyrelsen:

Titel Navn Adresse Telefon
Formand Jan Møller Jensen Højgade 1, Timring 7480 Vildbjerg, jan.moller.jensen@gmail.dk 40402207
Næstformand Ole Knudsen, lodsejer Arnborgvej 35, Borris, 6900 Skjern, olevk@godmail.dk 40 87 05 53
Kasserer Aage Martinsen Guldregnalle 7, 6920 Videbæk, aage.martinsen@mail.dk 97 17 25 97
Vandplejeudvalg Torben Thinggaard ttfishalot@yahoo.dk 60888539
Fiskeplejeudvalg Søren M. Larsen Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern, sl@vildlaks.dk 97 35 38 15
Kontroludvalg Bo Nielsen Håbetsvej 15, 8700 Horsens, kontrol@skjernaasam.dk 22538472
PR Udvalg Jesper Ottosen Odensevej 725 B, Kerteminde, jesper.ottosen5@skolekom.dk 41134959
Best. medlem Per K Pedersen pkp@zpey.com 20951292
Best. medlem Svend Erik Øgendahl  oegendahl@gmail.dk  20223453
Best. medlem Ib Karstensen, lodsejer Skovbjergvej 33, 7280 Sdr. Felding, ika@vitfoss.dk 20251881
Best. medlem Finn Hansen, lodsejer Skjernvej 55, Arnborgvej 55, 7400 Herning 97 149130
Best. medlem Verner Thomsen, lodsejer Dyrvigvej 3, 6880 Tarm, ntvt@email.dk 61386693

 

( Vedtægter)

Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsudvalg til varetagelse af en lang række praktiske opgaver:

Fiskepleje udvalg:

Navn Adresse Telefon
Søren M. Larsen, fmd. Ånumvej 163, Albæk, 6900 Skjern 97 35 38 15

 

 


Vandplejeudvalg:

Navn Adresse Telefon
Torben Thingaard ttfishalot@yahoo.dk 60888539

 

 


Registrerings- og kontroludvalg:

Navn Adresse Telefon
Bo Nielsen Håbetsvej 15 8700 Horsens, kontrol@skjernaasam.dk 22538472

 

 


PR-udvalg:

Navn Adresse Telefon
 Jesper Ottosen Odensevej 725 B, Kerteminde, jesper.ottosen5@skolekom.dk 41134959

 

 


Bredejerudvalg

Navn Adresse Telefon
Ole Knudsen Arnborgvej 35, Borris, 6900 Skjern, olevk@godmail.dk 40870553
Finn Hansen Skjernvej 55, Arnborg, 7400 Herning 97 14 91 30

 

 

 

Fiskeriopsynsmænd:

Søren M. Larsen, Ånumvej 163, 6900 Skjern, 97353815/24406921, sl@vildlaks.dk

Henrik O. Jensen, Åparken 6, 7280, Sdr Felding,  61462044, henrik.jensen32@skolekom.dk

Birger D. Jensen, Parkallé 51, 6880 Tarm, 42602559, bdj@turbopost.dk

Karsten Siggaard, Egernvej 28, Borris, 6900 Skjern, 97366214/24425040, klsiggaard@hotmail.com

Svend O Laursen, Nr. viumvej 18, Troldhede, 6920 Videbæk, 52657701, svendlauersen@mail.tele.dk

Bo Nielsen, Håbetsvej 15, 8700 Horsens, 22538472, formand@skj-lf.dk

Svend Erik Øgendahl, Højbyvej 23, Borris, 6900 Skjern, 20223453, oegendahlborris@gmail.dk

Hans L.K. Hansen, Skovvej 21, 6880 Tarm, 22243615, HLKHansen@gmail.com

Svend Aage Mortensen, Vinkelvej 25, 6880 Tarm,50549870, buller.m@os.dk

Josua Adamsen, Grønnegade 10, 6880 Tarm, 601495636, jogge24@live.dk

Keld Andersen, Agerhøj 29, 6880 Tarm, 97372882, koatam@mail.dk

Torkild Bøgild, Ahlevej 1, 6900 Skjern ,41291134, salmonhouse@live.dk

Niels Præst,  Nr.Lindvej 29 u,Lind, 7400 Herning niels@postbilen.dk

Tommy Rasmussen,Vesterdige 4 Lind,7400 Herning,25352033,  dorthe_tommy@privat.dk

Jan Andreasen,Vestergade 49 c.st. 7400 Herning ,26275082 , Mail.beja@youmail.dk

Jesper Ottosen Odensevej 725 b 5300 Kerteminde ,41134959 , jesper@laksestien6.dk

Ole Damgaard Schubertsvej 15 7400 Herning ,20679820 , ole_damgaard@yahoo.dk

Kontroludvalget: