Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   4,01 °C

Administration af laksekvoten

Administration af laksekvoten

Skjern Å Sammenslutningen er administrator af laksekvoten for Skjern Å-vandsystemet og fastsættes følgende regler for fiskeri på laksekvoten:

Man skal have et årligt personligt Skjern Å kontingent.

Fiskevandet, der benyttes, skal høre under medlemskab af SÅS, hvilket kan ske på følgende måde:

Foreninger, konsortier og andre, der lejer fiskevand i Skjern å vandsystem, skal betale medlemskontingent til SÅS efter udregningsskema.

Bredejere, der sælger dagkort, ugekort eller årskort, betaler medlemskontingent til SÅS efter udregningsskema.

Bredejere, der selv ønsker at fiske på eget fiskevand, skal være personligt medlem af SÅS.

Såfremt man ikke ønsker at være medlem af SÅS, kan man ansøge SÅS om fiske på kvoten.

Overholdes ovenstående ikke kan det medføre udelukkelse fra deltagelse i SÅS i et år.

Fordeling af kvoten

Kvoten fiskes kollektivt i starten af sæsonen. Når 90 % af kvoten i den store størrelsesgrupper er opbrugt, lukkes kvoten i den vestlige del af vandsystemet. De sidste 10% må kun fanges opstrøms Jernbanebroen i Vorgod å, opstrøms Tarp Bro i Skjern å og opstrøms Vester Ringvej i Omme å.

Kvoten af store laks over 73 cm, deles i to lige store dele. Første del af kvoten åbner åbnes 16 april, anden del åbnes 16 juni. Kvoten af laks på 73 cm og derunder åbner 16 april.

Spørgsmål ang. kvoten kan rettes til sl@vildlaks.dk

Bestyrelsen