Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   4,01 °C

Genslyngning af Brogaard Bæk

Ikast- Brande Kommune har genslynget en del af Brogaard bæk. En tidligere en kilometer lang strækning er nu blevet 1,3 km. lang. Samtidigt er der udlagt 21 nye gydebanker, som forhåbentlig bliver udnyttet af havørrederne allerede til vinter. Brogaard Bæk er et tilløb til Karstoft Å, og danner sammen med Tarp Bæk, Risbjerg Bæk og Bæksgård Bæk den øvre del af Karstoft Å.

Lenny Stolborg fra Ikast- Brande Kommune som er projekt ansvarlig, har lavet aftale med Skjern Å Sammenslutningens vandplejeudvalg om udlægning af dødt ved og skjulesten. Ligeledes har Kommunen lovet at udplante vandplanter på strækningen, så forholdene hurtigst muligt bliver gunstige for en stor ørred bestand.

Ikast- Brande Kommune har tidligere genslynget den nedre del af Brogaard Bæk og lavet passage ved ved Brogaard Dambrug. Dambruget er i dag et modeldambrug med vandindtag og udløb samme sted, så bækken belastes mindst muligt. Vandet i Brogaard Bæk er klart og stort set uden okkerbelastning.

Læs i øvrigt også – https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/11/nye-slyngninger-paa-brogaard-baek?utm_source=SPORTSFISKEREN%20NYT&utm_campaign=1f239f06d3-SPORTSFISKEREN_NYT_95&utm_medium=email&utm_term=0_cfe2a5f1a0-1f239f06d3-94857693&ct=t(SPORTSFISKEREN_NYT_95)&mc_cid=1f239f06d3&mc_eid=6b08bab1d8

Tak til Ikast- Brande Kommune, godt arbejde og et skridt i den rigtige retning!

Festivalmidler gik til ophjælpning af vilde havørreder

Skjern Å Lystfiskerval 2022 gav godt 21.758 kr i overskud. Et overskud der på forhånd var øremærket de vilde laksefisk.

Danmarks Center for Vildlaks er i fuld gang med en ophjælpning af Skjern Åens havørreder. Og i tråd hermed er overskuddet fra festivalen, efter aftale med DCV, anvendt til køb og udsætning af havørredyngel.

”Festival-fiskene” blev udsat i Simmelbæk onsdag den 10 oktober af Marc Skovby fra DCV og Jan Fredslund Nielsen fra Lystfiskerforeningen af 1926. Der blev udsat omkring 5000 fisk, der forhåbentlig kan være med til at give Skjern Å-systemet havørredbestand et boost.

Om valget af Simmelbæk fortæller fiskemester Søren Larsen fra Danmarks Center for Vildlaks:

– Simmelbæk er ganske fint vandløb med et kæmpe potentiale for ørreder. Imidlertid er der stor sandvandring og få gydemuligheder. Jeg håber, at der på et tidspunkt bliver lavet et genslyngnings projekt for hele vandløbet. Ringkøbing Skjern Kommune genslyngede en del af det nedre del, så her er der i hvert fald gydepladser når ørrederne forhåbentlig vender tilbage som havørreder. Simmelbæk løber sammen med Haarkær Bæk og Påbøl Bæk og bliver til Hoven Å – som løber i Omme Å.

Skjern Å Lystfiskerfestivalen 2022, som donerede overskuddet til hjælp til udsætningen i Simmelbækken, blev foreløbig den sidste i rækken. Der ligger et meget stort frivilligt arbejde bag, som ikke stod helt i forhold til besøgstallet og opbakningen.

Lystfiskerforeningen af 1926´s bestyrelse har derfor sat festivalen på pause. Men finder til gengæld nok på andre spændende arrangementer. Et nyt lokale i Skarrild Gamle Skole kommer også til at byde på nye muligheder for aktiviteter, hygge og socialt samvær for lystfiskerne ved Skjern Å.

Lystfiskerforeningen af 1926 takker alle der gennem årene har været med til at holde Skjern Å Lystfiskerfestival flydende, og gjort den til et spændende samlingspunkt for lystfiskere fra ind- og udland. Tak til Herning Ikast Lystfiskerforening, Silkeborg Fluebinderlaug og de lokale borgerforeninger for godt samarbejde, tak til grejhandlere og aktører, fluekastere, fluebindere og frivillige – og til Herning Kommune og Ringkøbing Skjern Kommune for støtte og økonomisk opbakning.

Niels Svalebøg

 

Flot resultat af bogsalg

Salget af bogen “The New Fish” til fordel for Danmarks Center for Vildlaks gav et flot resultat og resulterede i en donation på kr. 7.150,00.

Bogen fortæller om konsekvenserne af industrielt lakseopdræt – sygdomme som smitter de vilde laks, lakselus som dræber smoltene på vej til havet, havørreder stammer der forsvinder, genetisk forstyrrelse af lakse stammerne som har tilpasset sig gennem flere tusind år. Dertil kommer en massiv forurening med foderrester og afføring fra opdrætsfiskene, for slet ikke at nævne alle de medicinrester som ledes direkte ud i havet. Alle der bekymre sig for den vilde laks, bør læse denne bog.

DCV er selvsagt glade for bidraget og kvitterer som aftalt med en ekstra udsætning af ½ årslaks i Skjern Å systemet. Fiskene bliver udsat i næste uge, sammen med de øvrige igangværende udsætninger.

Tusind tak til Johan for indsatsen, både for det fine bidrag, men også for at gøre opmærksom på de mange omfattende og alvorlige problemer, som lakseindustrien påfører de vilde laksbestande. Selvom indsamlingen er afsluttet er der stadig nogle få bøger som kan erhverves på DCV, hos Korsholm eller i Laksen Hus.