Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   15,59 °C

Update på temperatur.

Åbning og lukning af fiskeriet, er desværre besværliggjort af tekniske udfordringer i programmeringen på hjemmesiden. Det blev vedtaget på repræsentantskabsmødet, at fiskeriet lukker når temperaturen overstiger 18 gr og først åbner igen når den når ned på 16,5.

Imidlertid kan man ikke se på forsiden, om temperaturen har været under 16,5, når fiskeriet står som åbent ved eksempelvis 17,1. Vi opfordrer til at der visse hensyn ved de høje temperaturer, men accepterer at der fiskes hvis temperaturen er under 18.

SÅS erkender at det er noget rod og beklager. Vi håber at få systemet til virke hurtigst muligt, og kommer med en ny udmelding snarest.

Bestyrelsen

Vær opmærksom på temperaturen i Skjern Å!

Temperaturen i Skjern Å stiger i takt med at sommeren har bidt sig fast. Man kan følge temperaturen på Sammenslutningens hjemmeside. Fiskeriet lukker når temperaturen rammer de 18 gr. og åbner først igen når den er under 16,5 gr.

Der har været nogle usikkerheder om hvorvidt loggeren har målt temperaturen rigtigt, og der har været foretaget en del kontrolmålinger. Der arbejdes løbene med at sikre, at det er de rigtige data som udsendes. De temperaturer der bliver meldt ud lige nu, er identiske med kontrolmålingerne. Tidligere har der været svingninger i mellem de forskellige instrumenter på mellem 0,6 og 1,5 gr.

2. del af den store kvote åbner den 16.6.20

00.01 den 16.6.2020 åbner 2. del af den store laksekvote for Skjern Å systemet. Det  gælder for laks større end 75 cm. Der er 86 laks tilbage på kvoten incl. de 4 som er tilbage i Omme Å, opstrøms Vester Ringvej.  Der er nu igen åbnet op for, at tyske og norske gæster kan komme og fiske i åen. Skjern Å Sammenslutningen forventer derfor, at der kommer en del lystfiskere ved åen i de kommende dage.  Vi opfordre selvfølgelig alle til at udvise størst muligt hensyn til hinanden, således at alle får en god oplevelse, når de besøger åen. Vi opfordre også til at man stadig er opmærksom på smitterisiko i forhold til Covid 19, og forsat viser hensyn og følger myndighedernes anbefalinger.

Der åbent i Laksens Hus, fra kl. 8.00 hvor der er mulighed for at få indvejet sin laks. Årets “storfanger” kåres ligeledes i morgen præsis kl. 15.00. Præmien er “storfanger stenen” som efterfølgende udlægges i åen. Man kan deltage med såvel hjemtagne som genudsatte fisk, dog skal der være behørig dokumentation for de genudsatte.

SÅS ønsker Knæk og Bræk til alle.

 

Ny temperatur logger

Så skulle den nye temperatur logger omsider være funktionsdygtig. Der har været forskellige tekniske udfordringer, med såvel sensorer som sende signal. Det skulle gerne fungere herfra. Bemærk at at den øverste temperatur som fremkommer når man klikker på linket, er lufttemperaturen. Vandtemperaturen, som står i bjælken på forsiden, aflæses længere nede. Der også muligt at aflæse luftrykket, ligesom det er muligt at følge vandstanden. Denne funktion vil vi beskrive nærmere når vi lige får helt styr på det.

Knæk og bræk.