Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

Intet krav om cirkelkrog i laksevandløbene i 2018

Cirkelkrogen som har været lovpligtig til agnfiskeri i de vestvendte laksevandløb, har ikke virket efter hensigten. Derfor dropper man nu kravet om, at der skal bruges cirkelkrog til agnfiskeri. Cirkelkrogen blev indført for at sikre, at laksene blev kroget yderligt i munden. Nogle fiskere har fundet teknikken, og er meget glade for krogen. Imidlertid har langt de fleste haft svært ved at få det til fungerer. Dette har medført at man lader fisken sluge agnen inden tilslaget. Dette har givet en række dybe krogninger, og cirkelkroge som sidder dybt, er meget svære at frigøre. På den baggrund har DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund, og Sammenslutningerne anbefalet, at man dropper kravet om cirkelkrogen. DTU Aqua henstiller dog til at foreningerne, at de finder måder at regulere ormefiskeriet på, da undersøgelser fra udlandet viser høje dødeligheder på genudsatte fisk, i forbindelse med agnfiskeri. Det er selvfølgelig fortsat tilladt bruge cirkelkrogen. 

Bemærk reglerne for agnfiskeri i Skjern Å systemet son siger:

  • Når en lystfisker har fanget 1 laks (nedgænger undtaget), må denne person ikke praktisere fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof resten af sæsonen.

Kaare Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund har udsendt følgende pressemeddelelse:

Af Kaare Manniche Ebert

Fra sæsonstarten i 2018 vil Fiskerikontrollen og de lokale fiskeriopsynsmænd acceptere alle krogtyper i laksevandløbene fra Vidå i syd til Storå i nord. Kravet om at bruge cirkelkrog bliver ikke håndhævet, da Fiskerikontoret i Udenrigsministeriets departement har lagt op til at fjerne påbuddet om brug af cirkelkrog.

Fiskerikontoret i Udenrigsministeriets departement har netop sendt tre bekendtgørelser i høring. De indeholder forslag om en ændring i reglerne for laksefiskeriet i de vestvendte åer fra Vidå i syd til Storå i nord. Der lægges op til, at påbuddet om brug af cirkelkrog ved brug af naturlig agn eller agn med duftstof IKKE længere skal være gældende.

Ændringen er et resultat af dialog mellem DTU Aqua, Fiskerikontoret, Fiskerikontrollen og sportsfiskerne. Det forventes derfor, at ændringen vedtages, når bekendtgørelserne fra Fiskerikontoret har været i høring.

For at undgå forvirring om reglerne, indtil forslaget bliver gældende, vil Fiskerikontrollen og de lokale fiskeriopsynsmænd derfor IKKE håndhæve påbuddet om brug af cirkelkrog.

Det betyder, at det fra sæsonstarten i 2018 er lovligt at bruge alle krogtyper i laksevandløbene.

Brug kroge UDEN modhager Bemærk dog følgende: Kroge skal stadig være uden modhager; dog må der ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof anvendes enkeltkrog med modhager fra krogstørrelse 12 og mindre. Helt konkret skal afstanden mellem krogspids og krogskaft være 6 mm eller mindre, for at modhager kan tillades ved brug af naturlig agn.