Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   4,01 °C

Sidste chance for rettelser i fangstrapporter 2015

 

Kære lystfiskere ved Skjern Å-systemet.

Sæsonen er slut, og for at vi kan få så præcise data fra sæsonens fangster som muligt at arbejde med, vil vi rigtig gerne at I kontroller at I har fået indberettet jeres laks/havørreder rigtig. Skulle I erfare at en indberetning på meget beklagelig vis mangler eller er glemt, er det nu der skal ændres på dette ved at få lavet manglende indberetning(er).

Klik på NAVN over listerne med indberettede laks/havørreder, så bliver fangsterne sorteret derefter, og I kan lettere finde Jeres fangst(er). Er man kommet til at lave dobbeltindberetning, eller er der fejl ved en indberetning, skriv venligst til ki@vildlaks.dk, så vil tingene blive rettet. Der bliver lukket for indberetninger/rettelser mandag d. 26. oktober.

Fra 2016 er mærkningerne ved fedtfinneklip fuldt implementeret for laks udsat i Skjern Å. Vi indskærper, at det er vigtigt at I fortsat er med til at skaffe disse obligatoriske og vigtige data til effektundersøgelserne af udsætningerne, ved at registrere mærkninger i fangstrapporten i de kommende sæsoner også. Der er mulighed for at vælge “ukendt” såfremt man i sine bestræbelser på at lave en skånsom genudsætning ikke fik bemærket om laksen var med eller uden fedtfinne.

På forhånd tak.

P.v.a. Skjern Å Sammenslutningen

Kim Iversen

Danmarks Center for Vidlaks

Sæsonen 2015 er slut, tak for i år – End of season – Ende der Saison –

En fantastisk sæson med nye fangstrekorder for laks og havørred blev d. 15. oktober afsluttet på flotteste manér. For havørred blev der registreret mere end det dobbelte antal fangster i forhold til den tidligere officielle rekord fra 1999!

SÅS siger tak for et godt år, og tak for besøget til alle Jer som har gæstet åen og bidraget til den gode stemning.

Vi ses næste år, startskuddet går som vanligt d. 16. april.

Bortskræmning af skarv

 

Ringkøbing-Skjern Kommune, Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune har i samarbejde med SÅS, Danmarks Center for Vildlaks, DTU Aqua, Aarhus Universitet og Naturstyrelsen opstartet et projekt, der har til formål at nedbringe fiskedødeligheden i Skjern Å-systemet. Projektet skal over de næste halvanden år skræmme en større del af vinterbestanden af skarv væk fra å-systemet, samt teste forskellige metoder til dette.

For at projektet kan blive en succes, er der brug for din hjælp. Projektet har brug for hjælp til skarvtællinger og til regulering.

En skarvtælling består i en halv times tælling og du behøver ikke udføre mere end 1 tælling. Forudsætningerne for at lave en skarvtælling er blot, at du har en håndkikkert. Fugletællingerne vil give afgørende viden om, hvor fuglene befinder sig, samt hvordan de reagerer på bortskræmningen. Frivillige fugletællinger er en forudsætning for, at projektet kan gennemføres. Hvis du vil hjælpe til med at sikre, at der fortsat er vilde laks i Skjern Å, må du meget gerne kontakte Thomas Mosgaard, som er projektleder.

Hvis du er jæger og vil hjælpe, må du også meget gerne henvende dig til Thomas. Hvis du har jagttegn og hund kan du komme med Thomas ud og regulere ved åen. Du kan også få en reguleringstilladelse, hvis du jager på Ringkøbing Fjord i nærheden af Skjern Œs udmunding.

Hvis du har lyst til at hjælpe til med at sikre laksens fortsatte eksistens i Skjern Å med enten skarvtællinger eller regulering, kan du kontakte Thomas Mosgaard på mail: thomas.mosgaard@rksk.dk eller på telefon: 22 66 13 20.