Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,54 °C

Nye retningslinjer for genudsætning af laks og havørred

Skjern Å Sammenslutningen vil i denne sæson øge fokus på korrekt genudsætning af laks og havørred. Vi har desværre oplevet enkelte tilfælde, hvor hensynet til fotos og præcis måling af fisken har vægtet højere end fiskens ve og vel, og dermed overlevelses chance. Dette er uacceptabelt.

Vi anderkender samtidigt, at et godt billede af fangsten kan være det trofæ, som fastholder oplevelsen og kan have stor værdi for den enkelte. Vi har derfor undersøgt anbefalingerne fra andre steder i verden, og har sammen med DTU Aqua fastsat følgende retningslinjer som skal overholdes.

  • Land fisken så hurtigt som det er muligt.
  • Brug grej og liner som sikrer at dette er muligt.
  • Fangstnet skal være finmaskede og knudefri.
  • Hold fisken i vand.
  • Tag et billede af fisken i vandet hvis du er alene.
  • Fisken kan løftes ud af vandet i max. 5 sekunder hvis der er en hjælper til at tage et billede.
  • Mål fisken fra snudespids til halespids, totallængde.

Overtrædelser kan medføre sanktioner!

Læs mere om genudsætning her:

http://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/01/Laksekvoter-2015-laksebestande-udvikling

Smoltfælde i Ganer Å

Danmarks Center for Vildlaks og frivillige fra Skjernådalens Lystfiskerforening m. fl. udfører i øjeblikket en smoltundersøgelse i Ganer Å-Kirke Å-systemet frem til medio maj.
Undersøgelsen finansieres af Ringkøbing-Skjern Kommune og har til formål af afdække og belyse smoltproblematikken størrelse i Hestholm Sø,en stor engsø nederst i systemet inden Ganer Å løber i Skjern Å.
Smoltene fanges kort før søen i en smoltfælde, som dagligt tilses og tømmes af frivillige. Alle fisk genudsættes efter registrering nedstrøms fælden.

Større laks i Skjern Å

 

Det har længe været et håb og ønske fra Skjern Å Sammenslutningens side, at Dinesens lakserekord fra 1954 skulle blive slået. Det ville være godt for hele lakseprojektet, turismen og ikke mindst den lystfisker som skulle være den heldige. Imidlertid har det vist sig sværere, end man havde regnet med. Dette kan skyldes mange ting, men dårligere fødegrundlag i Atlanten, er givetvis en af forklaringerne. Derfor har SÅS indgået et samarbejde med DCV og DTU Aqua om, ved hjælp af genetiske teknikker og selektion, at udvikle nogle laks med en større kropsvolumen og en forventet større tilvækst.

Med genmanipulation har man indsat vækstgener fra en anden laksefisk, taimen, i Skjern Å laksens DNA. Taimen kommer fra Sibirien, og er den største nulevende laksefisk. Taimen er, udover det størrelsesmæssige, valgt fordi den ligesom laksen kan fanges på såvel flue som spinner.

Projektet er lykkedes og de første fisk fra DCV er nu klar til udsætning (se billede). Det er lidt usikkert hvor hurtigt de første fisk vender tilbage som blanke opgangs-Skjern Å-taimenlaks, men når det sker, kan det måske være klogt at gå en linetykkelse eller to op.

lilleDSC02128lilleDSC02126