Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   8,99 °C

Værdi af laksefiskeriet i Skjern Å

Værdien af laksefiskeriet i Skjern Å

Netop nu er er COWI i gang med at lave en undersøgelse af værdien af fiskeriet i Skjern Å systemet. Skjern Å Sammenslutningen opfordrer alle lystfiskere til at deltage i undersøgelsen, så vi får så præcist et resultat som muligt.

COWI har sendt nedenstående til os, som vi beder dig læse igennem, og følge linket til undersøgelsen.

Du kan have fået linket tilsendt direkte, men skal selvfølgelig kun svarer en gang.

Bestyrelsen – SÅS

 

Kære lystfisker ved Skjern å

DTU Aqua har bedt konsulentfirmaet COWI om at gennemføre en undersøgelse af den lokaleøkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern å og forskellige andre forhold omkring fiskeriet i åen. Undersøgelsen, som gennemføres i et tæt samarbejde med Skjern Å Sammenslutningen (SÅS), vil være et bidrag til den videre planlægning og forbedring af fiskeriet i åen.

Der er nedsat en følgegruppe omkring projektet. Heri sidder repræsentanter for bl.a. Ringkøbing Skjern Kommune, Danmarks Sportsfiskerforbund, Naturstyrelsen, Danmarks Center for Vildlaks og Skjern Å Sammenslutningen.

Spørgeskemaet sendes til fiskere, som har fisket på årskort eller dagkort ved Skjern å gennem 2013 sæsonen.

Blandt de som udfylder skemaet senest 24. februar trækkes lod om 1 årskort til 2014 sæsonen på Borris Fiskeriforenings fiskevand!

Følg linket og udfyld skemaet. Det vil tage dig 15-25 minutter. Svarene behandles anonymt. Ingen får at vide, hvad du har svaret.

https://survey.enalyzer.com/?pid=h6g7ram2

Hvis der er noget andet, du ønsker at meddele eller der er noget som ikke er kommet frem i besvarelserne, kan du skrive det i det åbne spørgsmål på den sidste side i spørgeskemaet. Andre spørgsmål angående undersøgelsen kan rettes til projektleder Arne Kvist Rønnest, ar@cowi.dk“>ar@cowi.dk.

DTU Aqua og COWI beder dig udfylde spørgeskemaet så hurtigt som muligt og senest 24. februar.

Tak for din hjælp!

ENGELSK

Dear recreational fisher! We need your help for a survey of salmon fishing in Skjern River. The survey is undertaken in close cooperation with the Skjern River Federation (Skjern Å Sammenslutningen, SÅS).

As the survey aims to increase knowledge of the economic value of salmon fishing in the Skjern River, the findings will feed into the further planning and improvement of fishing in the river. In this way, the survey will contribute towards offering even better fishing opportunities in the river in the future.

The survey is commissioned by DTU AQUA – the National Institute of Aquatic Resources – and will be undertaken by consultants from COWI. A monitoring group has been set up to oversee the implementation of the project. The group includes representatives of Ringkøbing Skjern Municipality, the Danish Angling Association, the Danish Nature Agency, the Danish Centre for Wild Salmon and the Skjern River Federation.

The questionnaire is sent out to fishers who have bought day or season tickets for fishing in Skjern River in the 2013 season.

One season ticket for the 2014 season in the fishing waters of Borris Angling Association will be raffled among those who complete the questionnaire before 24. February!

Follow the link and complete the questionnaire. The questionnaire takes 15 to 25 minutes to complete. Responses will be anonymized.

https://survey.enalyzer.com/?pid=h6g7ram2

 

If you have other comments or would like to add information which was not captured by the questions, please use the comments field on the last page of the questionnaire. If you have any questions about the survey, please contact Arne Kvist Rønnest at ar@cowi.dk“>ar@cowi.dk.

Please answer the questionnaire no later than 24 February.