Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   5,05 °C

Flotte laks til Åbent hus på DCV

 

Ca. 80 interesserede trodsede et udfordrende vejføre og en ildevarslende vejrudsigt og mødte op til elfiskeri med Skjernådalens Lystfiskerforening og DCV søndag d. 9. dec. Det kom de ikke til at fortryde, for vejret blev aldeles fremragende, og laksene havde i den grad indfundet sig på Omme Å-strækningen ved Vestbroen i Borrislejren, hvor årets arrangement med velvillighed fra Borrislejren blev udført.
Lotteriet på DCV efterfølgende blev en stor succes med de meget flotte præmier fra sponsorerne, bl.a. årskort til Skjernådalens-, Borris- og Herning-foreningerne . Der var æbleskiver og gløgg og foredrag om lystfiskersæsonen 2012, vandløbsforbedrende projekter i Skjern Å systemet samt info om vandhandleplaner. Overskuddet fra dagen går ubeskåret til SÅS’ “Køb en laks” kampagne.
De fremmødte kom også helt tæt på åens kæmper på DCV, bl.a. denne massive hanlaks, som krævede tre personer ved håndtering.

 elfiskeri 2012 skjern 225

Følgende virksomheder og personer donerede præmier til lotteriet:

 

 • Skjernådalens Lystfiskerforening
 • Borris Fiskeriforening
 • Herning Sportsfiskerforening
 • FiskNu, Tarm
 • Korsholm, Skjern
 • Seatrout, Herning
 • Fish’n’Sport, Horsens
 • Kott Fritid, Hvide Sande
 • Lystfiskeren, Hvide Sande
 • Jagt & Fiskeri, Ringkøbing
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Fisk & Fri
 • Fiskeavisen
 • Sv. Aage Mortensen
 • XL Borris
 • Lindvig VVS
 • Bog & Ide, Skjern
 • Skjern Å Camping
 • Brugsen i Sdr. Felding

Fiskesæsonen 2012 – et par kommentarer

Fiskesæsonen 2012 blev året hvor kurven  for antal registrerede laksefangster i Skjern Å-Systemet knækkede, efter 11 års konstant stigning. 1214 laks er dog stadig et flot resultat!

Det blev et år hvor de store, tidlige forårslaks ankom i massive antal, hvilket kortede levetiden af “den store kvote” ned til kun en uge, men til gengæld resulterede i den største gennemsnitlige længde for fangede laks registreret i Skjern Å i nyere tid, godt 85 cm. Desværre mærkede vi nu for alvor effekten af de to hårde vintre 09-10 og 10-11, da antallet af grilse i åen, for andet år i træk, var lille, således blev “den lille kvote” ikke opbrugt i år. Såfremt forudsigelserne om, at dårlige tilbagevendinger fra årgange som blev påvirket af “næsten-isvintrene” holder stik også næste år, må vi så nok desværre forvente et dyk i antallet af store og mellemlaks i 2013, men man kan håbe at de forventinger bliver gjort til skamme… Og så i øvrigt håbe, at den mere normale vinter 11-12 vil resultere i en mere normal grilseopgang, d.v.s. mange fine smålaks i sensommeren og efteråret 2013.

Med 466 havørreder registreret i fangstdatabasen kan man håbe at havørreden endelig er i fremgang. Lystfiskerne har valgt at genudsætte mange af disse, således blev hele 65 % sendt videre på deres færd mod gydeområderne efter afkrogning, en gestus som vi forhåbentlig kan nyde godt at ved åen om nogle år.

Året 2013 bliver året hvor vi forhåbentlig får nogle tal for bifangsterne af laks og ørred i forbindelse med garnfiskeriet i Ringkøbing Fjord. Samtidig udarbejdes en analyse af Skjern Å-lystfiskeriets værdi, og forhåbentlig kan disse to undersøgelser bane vej for en endnu bedre forvaltning af vores værdifulde havørred- og laksebestande i Skjern Å.

Med håbet om, at I alle vil være med til at værne om vores dejlige fiskeri ved Skjern Å, ønskes I en god sæson 2013, rig på naturoplevelser og flex på klingen!

Tak for i år og på gensyn.

 

Åben hus på DCV søndag d. 9. dec

Skjernådalens Lystfiskerforening elfisker efter Skjern Å laks til arbejdet for ophjælpning af laksebestanden. Vær med på brinken, og kom med til Danmarks Center for Vildlaks og se laksene helt tæt på!

DCV fortæller sidste nyt om laksen og hvad der sker i Skjern Å-systemet. Der afholdes amerikansk lotteri med fine præmier, og der kan købes øl, vand, gløgg og æbleskiver.

Vi mødes søndag d. 8. dec. kl 13 ved Skjern Å-udstillingen på Ånumvej 163 mellem Skjern og Borris. Prisen for deltagelse i arrangementet er 50 kr., overskuddet går til “køb en laks”-indsamlingen. Børn og unge under 18 år deltager gratis.

Luftning af gydebanker

 

Har du lyst til at bruge en dag eller to på at forbedre gydemulighederne for laksene og havørrederne i Skjern Å systemet så vil Vandplejegruppen være meget taknemlig for at få nogle hjælpende hænder. Ringkøbing-Skjern kommune og Danmarks Center for Vildlaks har etableret mange gydebanker hvoraf en del trænger til at blive luftet/renset. Vi tager ud et par dage i november og renser nogle af disse. Første dag bliver en af dagene i den første weekend i november. Hvis du har lyst til at hjælpe her eller vil kontaktes næste gang vi tager ud og renser gydebanker så send en mail med telefonnummer til Thomas Mosgaard på thmos@aqua.dtu.dk. Det eneste det kræves for at deltage er waders og et greb.

 

Lystfisker udelukket for fiskeri i Skjern Å systemet

Lystfisker udelukket for fiskeri i Skjern Å Systemet.

Skjern Å Sammenslutningen har udelukket en lystfisker for fiskeri i Skjern Å sysstemet på fiskevand hjemhørende under SÅS. Lystfiskeren nægtede at vise fiskeriopsynsmanden sin spinner og undrog sig herved kontrol. Årsagen til dette, har formodentlig været modhager på krogen. Dette er naturligvis ikke acceptabel opførsel, og pågældende lystfisker er i henhold til SÅS regler, derfor udelukket for 1 år. Sagen er desuden overdraget til fiskerikontrollen i Esbjerg.

SÅS gør opmærksom på, at de regler som er Fiskeriministreriet har lavet, er en del af grundlaget for den kvote som Skjern Å tildeles. Der er derfor ingen tolerence i forhold til dem som overtræder reglerne.

Kontroludvalget / Bestyrelsen

 

Dato ved indberetning

Den gamle sæsonafslutning havde fundet vej over i det nye system, så det indtil i dag, har været umuligt at indberette efter d. 16/8. Det er nu rettet.

Vi beklager problemet.

Så er grilsen ankommet

 

De små laks er begyndt at indfinde sig, og i år begynder det nye mærkningsprogram, som startede i efteråret 2010, at blive synligt på grilsene. Vi beder Jer alle være opmærksom på, om laksene i fanger er fedtfinneklippede, så de bliver korrekt registrerede i databasen. Resultaterne at mærkningsprogrammet er meget vigtige for den videre forvaltning af laksefiskeriet ved Skjern Å!

Husk at DCV og Københavns Universitet stadig er meget interesserede i at få luseprøver, så vi måske kan finde ud af hvor lusene kommer fra. Flere af de laks som bliver fanget nu, er mere lusebefængte end normalt. Lusene skal opbevares fugtigt, og kan afleveres på DCV, FiskNu i Tarm eller hos Korsholm i Skjern.

Vejledning ved genudsætning

Danmarks Sportsfiskerforbund har i samarbejde med Dansk Laksefond og friluftsrådet, udgivet en folder om Danske Laks og Havørreder. Folderen beskriver forskelle mellem fiskene, ligesom der er en længde/vægt tabel, som kan anvendes når fisken skal genudsættes og man gerne vil have en vægt på sin fisk. Endeligt er der en vejledning i, hvordan man bedst og mest skånsomt genudsætter sin fisk. Folderen kan ses på nednstående link, eller man kan få den udleveret hos sin grejhandler.

Husk at fiskens længde måles fra saksen midt i halens V-skæring til “snude”spids.

 

http://www.sportsfiskeren.dk/danskelaksoghav%C3%B8rreder

Fotografering af fisk til genudsætning

Fotografering af fisk til genudsætning

Det er ikke altid lige let at fange en laks, og glæden er ofte stor for lystfiskeren når det lykkes. De mange regler for at beskytte laksen, betyder imidlertid at laksen ofte skal genudsættes. Herved opstår ønsket om et godt billede til scrapbogen eller til almindeligt pral. Dette er forståeligt og i de fleste tilfælde problemfrit, såfremt man hele tiden husker på, at grunden til at laksen skal genudsættes, er for at beskytte den, så den kan bidrage til fremtidige generationer. Derfor må laksen ikke lide overlast. Brug derfor at følge følgende vejledning, når du skal fotografere din laks eller havørred som skal genudsættes.

Sådan gør du.

 • Find et passende landingssted mens du fighter fisken.

(Laksen kan ofte trækkes op eller nedstrøms til et passende sted. Træd evt. et spor i græsset eller sivene. Undgå at trække fisken op på sandbanker.)

 • Land fisken hurtigt.

(Hold et konstant pres på fisken og forsøg at undgå at fisken bliver helt udmattet.)

 • Hold så vidt muligt fisken i vandet hele tiden.

(Der kan opstå situationen hvor det kan være nødvendigt at anvende fangstnet for at lande fisken. Undgå fangstnet med store masker. Max.10 mm masker, altid knudeløst eller gumminet, som er de mest skånsomme).

 

 • Fotografer fisken i vandet når du er alene.

(Hav kameraet klar. Tag et hurtigt billede af fisken mens den ligger i vandet. Husk at fiskens ve og vel er vigtigere end billedet. Genudsæt forsigtigt fisken)

 

 • Hvis du har en hjælper.

(Alt er nemmere hvis der er en hjælper til stede. Lad hjælperen tage billeder mens du lander og afkroger fisken. Afslutningsvis kan du sætte dig i vandkanten og forsigtigt holde fiske i vandoverfladen, mens hjælperen tager et sidste billede.)

 

 • Det her dur bare ikke!

Vi ser indimellem fisk som er fedtet ind i sand og mudder. Eller fisk som er løftet op på marken og lagt på græsset ved siden af fiskestangen. Fiskens chance for overlevelse forringes herved markant og Skjern Å Sammenslutningen fjerner de billeder som ikke lever op til ovenstående og tager kontakt til de pågældende personer.

 

 • Anbefalinger fra DTU

DTU anbefaler at fisken holdes i vandet hele tiden. Forsøg derfor at undgå at fisken kommer ud af vandet, da dette øger overlevelseschancerne. For yderligere vejledning henvises til den vejledning som Danmarks Sportsfiskerforbund har lavet i samarbejde med Dansk Laksefond. Den udleveres i fiskegrejsforretningerne eller kan ses på følgende link.

http://www.sportsfiskeren.dk/sites/default/files/Laksehaefte_DK.pdf

Indvielse af Fjederholt Å-projektet

 

Indvielse af vådområdeprojektet ved Fjederholt Å

 Gydebanker for laks, okkefældningsbassin og slyngede vandløb er blot en lille smagsprøve på de oplevelser, som det nye vådområde ved Fjederholt Å byder på.

Lørdag den 12. maj åbner Naturstyrelsen i samarbejde med Herning Kommune området for besøgende. Det sker kl. 10:00 fra Fjederholtgård, Fjederholtvej 11 i Herning