Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   4,01 °C

Vejledning ved genudsætning

Danmarks Sportsfiskerforbund har i samarbejde med Dansk Laksefond og friluftsrådet, udgivet en folder om Danske Laks og Havørreder. Folderen beskriver forskelle mellem fiskene, ligesom der er en længde/vægt tabel, som kan anvendes når fisken skal genudsættes og man gerne vil have en vægt på sin fisk. Endeligt er der en vejledning i, hvordan man bedst og mest skånsomt genudsætter sin fisk. Folderen kan ses på nednstående link, eller man kan få den udleveret hos sin grejhandler.

Husk at fiskens længde måles fra saksen midt i halens V-skæring til “snude”spids.

 

http://www.sportsfiskeren.dk/danskelaksoghav%C3%B8rreder

Fotografering af fisk til genudsætning

Fotografering af fisk til genudsætning

Det er ikke altid lige let at fange en laks, og glæden er ofte stor for lystfiskeren når det lykkes. De mange regler for at beskytte laksen, betyder imidlertid at laksen ofte skal genudsættes. Herved opstår ønsket om et godt billede til scrapbogen eller til almindeligt pral. Dette er forståeligt og i de fleste tilfælde problemfrit, såfremt man hele tiden husker på, at grunden til at laksen skal genudsættes, er for at beskytte den, så den kan bidrage til fremtidige generationer. Derfor må laksen ikke lide overlast. Brug derfor at følge følgende vejledning, når du skal fotografere din laks eller havørred som skal genudsættes.

Sådan gør du.

  • Find et passende landingssted mens du fighter fisken.

(Laksen kan ofte trækkes op eller nedstrøms til et passende sted. Træd evt. et spor i græsset eller sivene. Undgå at trække fisken op på sandbanker.)

  • Land fisken hurtigt.

(Hold et konstant pres på fisken og forsøg at undgå at fisken bliver helt udmattet.)

  • Hold så vidt muligt fisken i vandet hele tiden.

(Der kan opstå situationen hvor det kan være nødvendigt at anvende fangstnet for at lande fisken. Undgå fangstnet med store masker. Max.10 mm masker, altid knudeløst eller gumminet, som er de mest skånsomme).

 

  • Fotografer fisken i vandet når du er alene.

(Hav kameraet klar. Tag et hurtigt billede af fisken mens den ligger i vandet. Husk at fiskens ve og vel er vigtigere end billedet. Genudsæt forsigtigt fisken)

 

  • Hvis du har en hjælper.

(Alt er nemmere hvis der er en hjælper til stede. Lad hjælperen tage billeder mens du lander og afkroger fisken. Afslutningsvis kan du sætte dig i vandkanten og forsigtigt holde fiske i vandoverfladen, mens hjælperen tager et sidste billede.)

 

  • Det her dur bare ikke!

Vi ser indimellem fisk som er fedtet ind i sand og mudder. Eller fisk som er løftet op på marken og lagt på græsset ved siden af fiskestangen. Fiskens chance for overlevelse forringes herved markant og Skjern Å Sammenslutningen fjerner de billeder som ikke lever op til ovenstående og tager kontakt til de pågældende personer.

 

  • Anbefalinger fra DTU

DTU anbefaler at fisken holdes i vandet hele tiden. Forsøg derfor at undgå at fisken kommer ud af vandet, da dette øger overlevelseschancerne. For yderligere vejledning henvises til den vejledning som Danmarks Sportsfiskerforbund har lavet i samarbejde med Dansk Laksefond. Den udleveres i fiskegrejsforretningerne eller kan ses på følgende link.

http://www.sportsfiskeren.dk/sites/default/files/Laksehaefte_DK.pdf

Indvielse af Fjederholt Å-projektet

 

Indvielse af vådområdeprojektet ved Fjederholt Å

 Gydebanker for laks, okkefældningsbassin og slyngede vandløb er blot en lille smagsprøve på de oplevelser, som det nye vådområde ved Fjederholt Å byder på.

Lørdag den 12. maj åbner Naturstyrelsen i samarbejde med Herning Kommune området for besøgende. Det sker kl. 10:00 fra Fjederholtgård, Fjederholtvej 11 i Herning