Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,45 °C

Nu skal der gøres en indsats for ørrederne i Skjern Å!

Ørred bestanden i Skjern Å systemet har det ikke godt. Et klik på https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/oerredkort viser præcist hvor galt det står til. Kun 17 ud af 328 stationer har målopfyldelse! Derfor skal der nu gøres en særlig indsats for at få bestanden til vokse. Der er rigtig mange problemstillinger som udfordrer, og det er derfor ikke helt enkelt at løse. For at prøve at skabe et overblik har Skjern Å Sammenslutningen sammen med DCV udarbejdet et notat som beskriver problemstillingerne for ørrederne i Skjern Å systemet. Notat – Handlingsplan for ørred i Skjern Å systemet

Der er enighed om genoptage udsætningerne som har været stoppet siden 2012. Selvom det kan virke som et skridt tilbage, er det et nødvendigt skridt her og nu.

Kommunerne ved Skjern Å systemet og DTU Aqua bakker op omkring projektet, både økonomisk og videnskabeligt. Samtidigt har kommunerne nedsat en ERFA gruppe som skal diskutere de forskellige problemstillinger og finde mulige løsninger. Der skal være målopfyldelse for alle vandløb senest i 2027, så det er nu der skal handles.

Skjern Å Sammenslutningen har fredet ørreden i Skjern Å systemet til og med 2023 for at sikre flest mulige gydefisk. Samtidig vil SÅS prioritere at der gøres mest muligt for ørrederne i form af restaurering, udsætning og oplysning.

 

2 Comments

  1. Søren Rasmussen

    Hej
    Jeg hedder Søren Rasmussen.
    Kommer til Åen 2 gange årligt.
    Foreslår at Kvoternerne for de store Laks over 85 bliver halveret. De er enormt vigtige for hele gydningen. Når antallet af Laks er faldende er der også et udtryk for et for stort fiske pres. Begrænsning af kortsalg ville også være en mulighed.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


*